fbpx

Vondst van de maand: Ketting uit de 15e eeuw

In 2003-2004 heeft een grootschalige binnenstad opgraving in het Musiskwartier plaatsgevonden. Hier werden sporen aangetroffen die teruggaan tot de 9e eeuw, behorend tot boerenerven aan de Jansbeek. Uit de latere stedelijke periode werd ter plaatse van de voormalige Beekstraat nummer 23 een beerkelder met een tongewelf aangetroffen. Deze kelder lag onder een puinpakket uit de 16e/17e eeuw. De kelder bevond zich in het verlengde van de resten van een 15e-eeuws achterhuis. Het gewelf was ingestort, waarna de kelder nog enige tijd als stortplaats in gebruik is geweest. Onder het gewelf werd een oorspronkelijke beerlaag van ongeveer 30 cm gevonden. Het vondstmateriaal in deze laag bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk en bot. De meest opmerkelijke vondst zijn de kralen van een ketting.

15 zwarte kralen
In de vondstcatalogus die bij het opgravingsrapport is gepubliceerd, staan de gitten kralen aangeduid als een mogelijk rouwsieraad. Gedurende een periode van rouw droegen de naasten van de overledene andere sieraden dan gebruikelijk. Er werd gekozen voor eenvoudige exemplaren van minder luxe materialen. Zo werd goud vervangen door zilver, koraal en granaat door git. In een dergelijke sociale context moet deze ketting ook worden gezien.

Hoe de kralen in de beerkelder zijn beland, kun je je afvragen. Hoe meer mensen kennis nemen van onze Arnhemse vondsten, hoe beter. Bij het gemeentelijk depot werkten we dan ook graag mee aan een bruikleen. De ketting heeft in 2019 geschitterd op een CODA tentoonstelling in Apeldoorn en werd opgenomen in de bijbehorende gelijknamige catalogus “Geheimen uit Gelderse Bodem, 10.000 jaar archeologische sieraden”.

ArnhemMail

ArnhemMail plaatst berichten van de gemeente Arnhem.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart