De (in)gangen van De Eusebiuskerk – YouTube (II)

Als we de afgelopen twee maanden bekijken wat er allemaal gedaan is in de Eusebiuskerk dan is het heel veel geweest. En dat zien we ook terug in deze derde YouTube filmpje van ons. Zo onthullen we de werkzaamheden in en om deze mooie kerk en kan men zien wat er allemaal gedaan wordt.

De archeologen van ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort zijn heel intensief bezig geweest om alle skeletten en knekels uit de twee putten te halen. Alles gedocumenteerd, gefotografeerd en ook de exacte vindplaats werd via gps genoteerd.

Tussen de opgraving werden nog restanten van houten grafkisten gevonden en beslag hiervan. Daarnaast nog wat scherven en een plotselinge vondst van een drinkbeker uit Siegburg omstreeks de 14e/15e eeuw. Alhoewel gehavend is deze drinkbeker al gerestaureerd en staat het op depot van de gemeente archeologie te pronken.

Er zijn ongeveer 680 skeletten opgegraven uit de twee putten en daarnaast veel knekels. Dat er veel meer ligt weten de archeologen zeker. Maar op verdere plekken wordt momenteel niet gegraven, wellicht komt er straks nog meer los als er in het koor begonnen wordt met het verplaatsen van het praalgraf.

Ook buiten de twee putten werd er veel gedaan. Zo zijn de oude grafzerken op hun plek geplaatst en de beschadigingen zoveel mogelijk bijgewerkt. Een dikke laag beton houdt deze dan ook op hun plek. Daaromheen is vloerverwarming gelegd en zijn de tegels aansluitend tegen de grafzerken gelijmd zodat het een vlakke vloer is.

Ook buiten voor de Eusebiuskerk was het een ceremoniële plechtigheid toen de eerste skeletten uit de Sint Jansbeek zijn herbegraven. Er is daarvoor een speciale grafkelder gemaakt waar straks vele skeletten herbegraven worden. Aansluitend zal men met een herdenkingsplaat er aan herinneren dat hier onze Arnhemse voorgangers liggen.

Ook het resterende stuk Kerkplein werd opnieuw bestraat en ingericht met 11 mooie Lindebomen. Het monument werd ook hier op zijn vaste plek geplaatst. En er komen een viertal bankjes te staan die het vertoeven hier onder de nieuwe straatlantaarns best wel romantisch maken.

De trap voor de oude ingang is met goede zorg verwijderd en zal worden gerestaureerd. Deze heeft ook veel te lijden gehad onder de eerdere werkzaamheden.

Dit is even in het kort wat er al allemaal gedaan is in de Eusebiuskerk. Bekijk gewoon het derde YouTube filmpje eens om een betere indruk te krijgen.

©ArnhemsHart.nl

Geef je reactie hieronder: