fbpx

Privacybeleid

Onze belofte:

Stichting Arnhems Hart vertegenwoordigt, samen met jou, de inwoners van de Arnhemse binnenstad. Inwoners praten altijd mee en zijn we volledig transparant, bereik- en openbaar. Naast transparant en openbaar vertellen we ook graag hoe we omgaan met persoonlijke gegevens die ons via website Arnhems Hart en/of inwoners6811.nl bereiken en/of verzameld worden. Daarnaast is “Onze belofte” ook van toepassing binnen de stichting wat niet gepubliceerd wordt op de website.

Bewonersgroep Arnhems Hart gaf op 17 maart 2023 de website over aan Stichting Arnhems Hart. De vergaarde gegevens en geplaatste artikelen, op de website die zijn overgedragen,  vallen onder de stichting haar verantwoordelijkheid vanaf de oprichtingsakte. Stichting Arnhems Hart kan daardoor, wettelijk, voor de oude artikelen niet verantwoordelijk worden gehouden en is het ook onbegonnen werk om al het opgeslagen materiaal/artikelen e.d. te controleren wat Bewonersgroep Arnhems Hart indertijd heeft geplaatst. Wel is het mogelijk om, op verzoek, aanpassingen te laten doen en/of te corrigeren.

AVG:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Ook Stichting Arnhems Hart hanteert deze AVG die sinds 25 mei 2018 actief is.

Ons privacybeleid:
Stichting Arnhems Hart (gegevensverantwoordelijke voor de EU) weet hoe belangrijk privacy is voor onze bezoekers, auteurs en de geplaatste (bewoners)reacties en we streven ernaar duidelijk te zijn in hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en opslaan.

Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht of u een computer, mobiele telefoon, tablet, tv of een huishoudelijk apparaat of ander smart apparaat gebruikt om onze website te bezoeken en/of te gebruiken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacybeleid. Lees hieronder verder voor meer gedetailleerde informatie over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en/of verwerken.

Gegevens die we uitsluitend verwerken en opslaan als je ze ons toezendt.

Wanneer je via onze website contact met ons onderhoudt, kun je ons in verschillende situaties (persoons)gegevens toezenden, waaronder:

Accountgegevens: Op onze website, kun je zelf een eigen account aanmaken met je e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Hierbij worden ook o.a. de onderstaande gegevens gelogd en opgeslagen:
• uw browsertype
• besturingssysteem
• IP-adres / Locatie (GPS)
• Eigen profielfoto
• productversie
• Je eigen verdere ingevulde informatie

Surfen: Wanneer men op onze website rond surft en kijkt, loggen/registreren we bepaalde dingen van je. Hiermee kunnen wij via rapporten kijken naar waar de meeste bezoekers komen en hoeveel bezoekers we per uur/dag/maand/kwartaal/jaar hebben gehad. Via logs registreren we o.a.:
• Surfgedrag
• IP-adres
• Locatie (GPS)

Cookies: Wij gebruiken, met behulp van derden, (analytische) cookies om het surfen op onze website te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met onze website optimaliseren en verbeteren. O.a. de volgende gegevens worden opgeslagen:
• uw browsertype
• besturingssysteem
• IP-adres / Locatie (GPS)
• productversie
• vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
• wanneer en hoelang je de website bezoekt of gebruikt
• welke pagina’s je bezoekt
Hoe men cookies verwijdert e.d. is hier te lezen: Hoe verwijdert men cookies?

Google Webmaster/Jetpack:
Natuurlijk kijken we op zijn tijd hoe Google onze website in (haar) zoekmachine(s) plaatst en via Google webmastertools kunnen we kijken waar bezoekers vandaan komen. Google webmastertools is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en zeer gedetailleerd weer te geven. En o.a. via welke zoeklinks en/of andere sites men op onze website terecht komt. Ook Jetpack doet hetzelfde maar dan meer met statistieken.

Door/via Jetpack en Google worden de gegevens qua surfgedrag, IP-adres e.d. drie jaar bewaard. (Lees ook cookies)

Mailcontact:
Stichting Arnhems Hart heeft geen contactpagina vanwege de AVG maar gebruikt gewoon haar redactie e-mailadres en bestuur e-mailadressen. De gegevens die via mail binnen komen zijn discreet en betrouwbaar en worden niet aan derden gegeven, mits:
• het een aanmelding betreft voor activiteiten/cursussen/vrijwilligerswerk e.d.
• men via ons met een bedrijf/derden/externen of de gemeente Arnhem in contact wil komen.
• er persoonlijk contact uit voortvloeit.

De stichting heeft een vertrouwenspersoon welk te benaderen is via email (Vertrouwenspersoon). De vertrouwenspersoon zal alle e-mails/contacten vertrouwelijk behandelen en in overleg met de betrokkene(n) bespreken. Er zullen nooit persoonlijke gegevens, zonder overleg, gedeeld worden met anderen. De vertrouwenspersoon is alleen van toepassing op ons vrijwilligersbeleid.

Sociale netwerken:
Op onze website maken we gebruik van plug-ins van sociale netwerken. Wanneer je surft en een reactie plaatst op onze website met gebruik van bv. Facebook, Twitter, Tumblr of YouTube e.d., kunnen gegevens rechtstreeks worden overgedragen van uw apparaat naar de operator van het sociale netwerk.

We hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld door deze plug-ins. Als je bent ingelogd op het sociale netwerk, kan naar het gebruik van onze website worden verwezen in uw sociale netwerkaccount. Als u iets doet met/via plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op “Leuk”, “Volgen”, “Tweeten”, “Liken” of “Delen”, of een reactie/opmerking in te voeren, wordt de informatie mogelijk automatisch weergegeven in uw sociale netwerkprofiel. Houd hier rekening mee wanneer je gebruikt maakt van onze website.

Onze sociale netwerken worden wel gecontroleerd op geplaatste berichten en indien nodig verwijderd of afgeschermd indien de inhoud niet door de beugel kan. De webmaster beslist daarin. Bij herhaling kan een blokkade volgen voor de gebruiker/user.

Voor het privacybeleid van de sociale netwerken zijn wij niet aansprakelijk. Hiervoor kan men alleen terecht bij de operator van het sociale netwerk.

Back-ups:
Op onze host- en serverruimte worden, enkele keren per dag, complete back-ups gemaakt van onze totale website en opgeslagen. Deze zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.

Verslagen:
Op onze website worden verslagen openbaar gepubliceerd van de maandelijkse buurttafels. Vanwege de AVG vermelden we hierin nooit namen en/of andere persoonlijke gegevens. Bedrijfsnamen kunnen wel daarin voorkomen. Gepubliceerde documenten/raadsvoorstellen//vergunningen e.d. geleverd door derden, zoals bv. onder Dossier & Co, zijn ongewijzigd te bekijken.

Enquête:
Na het verwerken van de ingekomen enquêteformulieren worden deze direct verwijderd van onze host- en serverruimte. De loggegevens zijn daarna niet meer te achterhalen. Citaten/opmerkingen kunnen meegenomen worden in de uitkomst en altijd zonder persoonlijke informatie. De uitkomst wordt altijd gepubliceerd op onze website onder enquêtes.

Verstrekken van gegevens aan derden:
Wij verstrekken geen gegevens, logs, databases, en kopij aan derden over onze website. Het komt voor dat d.m.v. (door)linken en zoekmachines men gepubliceerde artikelen/foto’s van onze website ergens anders kan vinden.
Alleen op rechterlijk verzoek zijn we verplicht hieraan mee te werken en verstrekken wij dan alleen de opgevraagde informatie.

Huishoudelijk reglement, vrijwilligersbeleid, beleidsplan en statuten:
Stichting Arnhems Hart is per 17 maart 2023 opgericht. De betreffende stukken zijn (online) ter inzage om inwoners te informeren. Het Huishoudelijk Reglement, vrijwilligersbeleid, beleidsplan en statuten. Ook hier is de Wet op Privacy en “Onze belofte” van toepassing.

Klachten/opmerkingen/vragen/verwijdering:
Alhoewel Stichting Arnhems Hart 100% veilig is en zelfs ook regelmatig door externe derden wordt gecontroleerd op haar veiligheid kan men een klacht, opmerking of een vraag hebben. Ook indien men vindt dat eigen persoonlijke gegevens, openbaar, op onze website staan die gewist moeten worden.

Voor vragen, opmerkingen e.d. kan men mailen naar: Redactie Stichting Arnhems Hart

Voor het verwijderen van eigen persoonlijke gegevens, verzoeken wij een recent en geldige kopie van je legitimatie bij te voegen. (Beide zijden bij een ID-kaart). Een verzoek, incl. kopie en Naw-gegevens, kan dan per mail naar: Redactie Arnhems Hart. Bij juistheid zullen wij altijd de gegevens binnen 48 uur verwijderen en/of aanpassen en ontvangt men bericht daarover.

Als je vermoedt dat uw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kun je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Twijfel je of je een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, bel hun dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 – 1805250.

Voor meer informatie over AVG en indienen van een klacht kan men terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens .

Updates privacybeleid:
We kunnen onze privacybeleid aanpassen indien nodig, via een bestuursbesluit, of op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De datum hieronder zal dan veranderd worden.

 

© Stichting Arnhems Hart
Arnhem, 21 maart 2023.

KVK 89599144

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart