Zwaai zwaai………..dag kubusje.

In een interpellatiedebat ging de gemeenteraad afgelopen woensdag in gesprek en vooral discussie over de Gele Kubus op het Gele Rijdersplein. Een idee van voormalig wethouder Ine van Burgsteden die indertijd heel goed wist wat zij met het Gele Rijdersplein wilde.

De Gele Kubus is geplaatst om te kijken wat er eventueel mogelijk is op de plek waar nu nog de pergola staat. In het vorige college is besproken om het plein een meer groenere uitstraling te geven en een loper te maken naar de binnenstad. Een plein voor iedereen om te vertoeven en op zijn tijd met evenementen.

Reeds vanaf begin heeft de gele rakker meer onvrede gebracht dan plezier. Diverse ondernemers en bewoners hebben dit ook kenbaar gemaakt naar de gemeente Arnhem maar deze zette toch door en waren de bezwaarmakers eigenlijk klaar met deze houding van de gemeente.

Ook toen de kubus er stond waren er veel onduidelijkheden en vonden sommige evenementen zonder vergunning plaats en ook de aanwezige horeca was eigenlijk zonder vergunning. Hierdoor kwamen bij Arnhem Centraal maar ook bij ons als bewonersgroep vele vragen op. Want een andere ondernemer of bewoner moet vaak vele wegen bewandelen om een vergunning en/of toestemming te krijgen van de gemeente Arnhem.

Over de kosten van de Gele Kubus rezen ook vele vragen en waren daarin de stukken die ook wij hebben ingezien zeer onduidelijk. Er werd immers uitgegaan van €200.000 aan totale kosten maar deze was al ruim overschreden bleek uit de stukken. Ook een hele dure website die nooit heeft gewerkt werd ineens afgedaan dat daarin ook de kosten voor de toiletten was opgenomen. De rekening spreekt alleen over de website echter, de toiletten staan gewoon (nog) niet op de locatie.

De nu verantwoordelijke wethouder Hans de Vroome deelde deze avond mede dat de ervaringen met Studio Rap en 8Bahn niet zeer goed zijn verlopen. Het jong en ontdekkend bedrijf Studio Rap was in zijn ogen nog te onervaren om een dergelijk project te realiseren. Ze hebben de opdracht onderschat om iets dergelijks in een rijksmonument te bouwen. Hierdoor werden de kosten voor de bouw wat duurder maar paste binnen de afspraken. Op voordracht van een klankboord groep is de kubus er gekomen.

Volgens de wethouder zijn na wat rekensommetjes en plussen en minnen de totale kosten aan Studio Rap en 8Bahn momenteel €242.288,-. Daarnaast komt er o.a. nog een gebruikersvergoeding binnen van €30.560,- wat een eind som maakt van €166.728,-. Maar als de gemeente Arnhem op één of andere manier deze gebruikersvergoeding niet zou krijgen is het bedrag €197.288,-.

Het college is tot besluit gekomen om de contacten over de Gele Kubus te verbreken en de kubus dan ook te laten af te breken. De wethouder had het ook over contracten, uit de stukken blijkt dat deze er nooit zijn geweest met bv. 8bahn. Wel is 8Bahn indertijd overgeschakeld op een andere constructie binnen hun bedrijf en namelijk Crazy Coasters.

Ook inzake vergunningen en handhaving werd de burgemeester Ahmed Marcouch wel behoorlijk aan de tand gevoeld. Deze is inzake vergunningen en handhaving hier verantwoordelijk voor en ging op de andere vragen in.

Er zijn blijkbaar evenementenvergunningen afgegeven maar is niet de bezwaartermijn gehanteerd. Een laatste aanvraag was al binnen 2 dagen akkoord bevonden terwijl het net een dag op overheid.nl stond. Ook de horecavergunning was net gepubliceerd en deze was kort daarna ook goed bevonden. Normaal duurt deze horecavergunning al minimaal 8 weken omdat de aanvrager door de BIBOB-wet (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) moet. Op de evenementenvergunning van laatst zijn naar ons weten twee bezwaren gekomen die niet behandeld zijn door de afdeling vergunningen van de gemeente Arnhem. De bezwaarmakers hebben zelfs nog geen bevestiging gehad. De burgemeester hield tot diverse malen vol dat er geen bezwaren en/of klachten zijn ontvangen.

Ook hoeven evenementenvergunningen niet gepubliceerd te worden op overheid.nl deelde de burgemeester mede. En men kan altijd binnen de termijn een bezwaar indienen voegde hij er aan toe. Vreemd als een evenementenvergunning niet gepubliceerd hoeft te worden maar men wel bezwaar kan indienen. Dit kwam ook in de gemeenteraad als zeer onduidelijk over.

De wethouder gaat verder praten met 8Bahn c.q. Crazy Coasters om de samenwerking te stoppen. Of dit extra kosten meebrengt is nog niet bekend. Ook zal er een verslag en analyse komen over deze soap en de daarbij (eventuele extra) kosten.

8Bahn heeft al aangegeven zich niet in de gehele problematiek te vinden en wijst weer naar de gemeente zelf in het verlenen van vergunningen, afspraken e.d. In hun ogen ligt de schuld niet bij 8Bahn.

In hoever het college verder gaat omtrent de pergola en de aangrenzende AKU fontein is nog niet bekend. Ook dat kan nog een lang termijn worden aangezien partijen graag deze weer opgeknapt zien. Wanneer de pergola, een rijksmonument, gesloopt zou worden dan komen hier ook weer diverse bezwaren op. Te denken valt aan de momenteel lang lopende discussie over De Blauwe golven, welk ook nog steeds op zich laat wachten.

Ondertussen is een aannemer bezig om de eerste fase in orde te maken op het Gele Rijdersplein. Hierin worden verhogingen met groen aangebracht. Ook zal nog worden bekeken of de Sint Jansbeek hier straks kan stromen richting de Beekstraat. De eerste fase is medio april a.s. klaar. In de eerste tekeningen betreft de totale aanpassing drie fases.

Ondertussen zijn zeer veel Arnhemmers al blij dat de Gele Kubus verdwijnt en er niet meer belastinggeld aan wordt uitgegeven. Ze zien graag dat het AKU fontein en de kapotte bestrating eromheen snel wordt aangepakt en eigenlijk voor de komende zomer nog.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart