fbpx

Wat wilt u kwijt over Coehoorn? – (XIII)

Over De Coehoorn zijn sinds 2018 veel ideeën en wensen maar niet alles komt van de grond. In dat jaar werden de eerste plannen gepresenteerd door de gemeente om het gebied rond het Coehoornpark aan te pakken. Wie onze vele artikelen, vergunningen en raadsvoorstellen volgt over de Coehoorn leest dit terug.

https://arnhemshart.nlInmiddels heeft ook Stella het pand verlaten door de coronacrisis en de onzekerheid over de vele plannen. Onlangs is er nog een vergunning afgegeven om de benedenverdieping van het pand van ArtEffects aan de Coehoornstraat 33-35 (waar Stella zat) als horeca te gebruiken. ArtEffects laat weten dat ze wel weer een nieuwe huurder zoeken die hier horeca wil vestigen.

Afgelopen woensdag werd het raadsvoorstel Bestemmingsplan CHW Coehoorn-Oost behandeld. In deze eerste meningsvormende vergadering werd er gesproken over het vaststellen van alle bebouwingen, horeca en het Coehoornpark.

Er wordt gepraat over een totaal van 30% sociale huurwoningen rondom het Coehoornpark. De oude basisschool De Rank (plot 1), die gesloopt zal worden, komen de meest sociale huurwoningen. In plot 3 zal de rest gerealiseerd worden. De projectmanager laat weten dat hier ook wordt gekeken naar een soort begeleid wonen, in de vorm van een project, die dan hiervoor sociale woningen gaat huren. De wethouder vertelde dat voor plot 1 wellicht Volkshuisvesting de sociale huurwoningen gaat beheren.

Momenteel is plot 3 c leeg en zal Stichting Coehoorn, in kader van anti-kraak, bezetting hier voor zoeken. Er zijn al diverse gesprekken met ArtEZ hierover om hethttps://arnhemshart.nl creatief te gaan gebruiken. Dit telt dan voor de eerste verdiepingen alleen. De resterende verdiepingen zijn afgekeurd om te gebruiken.

Bergstraat 53 (plot 3a) zal pas gesloopt worden zodra Stichting Coehoorn en Volkshuisvesting plot 1 gereed hebben. Plot 3a en 3c zullen in één verkoop plaats vinden en de omwonenden hebben inspraak in de plannen. Gepland is al dat de in- en uitgang van de parkeergarage uit komt op de Bergstraat, zo laat de wethouder weten. Omwonenden vrezen dan voor meer verkeersoverlast.

Het valt de raadsleden op dat er maar een klein terras is gepland aan de zijde waar eerst Stella zat. Ze vragen of in het Coehoornpark straks geen alleenrecht of een klein paviljoen gemaakt kan worden voor de nieuwe horeca huurder Coehoornstraat 33-35. Wethouder Roeland van der Zee deelde mee dat het terras zo klein is vanwege de mogelijke geluidsoverlast en omdat er straks meer mensen komen wonen. Het alleenrecht is niet mogelijk omdat men dan andere evenementen en/of horeca dwarsboomt.

https://arnhemshart.nl/dossier-co/horeca/stella-by-starlight-coehoornstraat-33-aanvraag-terrasvergunning/2019Vreemd dat men dit argument gebruikte want omwonenden zien liever geen horecaterras en/of drinkgelegenheden in het Coehoornpark meer verschijnen. Ze gaven ook veelvuldig aan dat de horeca geen stempel meer moest gaan drukken op het park en wensten een groen park die echt voor de omwonenden straks is. Daarnaast is het drinken van alcohol in de openbare ruimte verboden en dus ook in het park.

D66 merkte op dat geen zienswijzen waren ingeleverd omdat omwonenden zich verrast voelden door deze snelle wijze van handelen door het college. En omdat men door corona niet in de gelegenheid meer is om de zienswijzen persoonlijk toe te lichten of in groep te bespreken, alles gaat nu online. Wel is men blij met de toezegging dat straks de omwonenden wel meer gaat betrekken bij het verdere proces en verkoop van plot 3. De PVDA vroeg om de ontwikkelingen met omwonenden vast te leggen voor de Raad zodat dat steeds duidelijk is als het gaat om betrokkenheid, de wethouder zegde dit toe.

Intussen heeft de gemeente Arnhem het Coehoornpark weer in eigen beheer en is van plan om dat ook zo te houden. Handhavers controleren het park geregeld op onverlaten en hebben afgelopen week nog iemand kunnen helpen die onderkoeld was. Wanneer plot 1 gesloopt wordt zal een groot gedeelte in hekwerk komen te staan en met camera’s worden bewaakt.

Op 27 januari a.s. zal een besluit genomen worden. Hier kunnen nog moties en/of amendementen voor ingediend worden.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart