Wat wilt u kwijt over Coehoorn? – (XI)

Afgelopen twee woensdagen ging het in de gemeenteraad over het raadsvoorstel ”Versterken uitvoering gebiedsvisie Coehoorn” . Hierin werd aangegeven dat de slooppanden Bergstraat 27, 29, 31 verkocht worden en dat de opbrengst ten goede komt aan het verbeteren en herinrichten van de Bergstraat, Korte Coehoorn- en Coehoornstraat.

https://arnhemshart.nlHet begon vorige week al met de onduidelijkheid die het raadsvoorstel bracht naar de aanwezige raadsleden. En vooral of men met het aannemen van dit raadsvoorstel de Bergstraat, aan de Oude Kraan zijde, wel of niet opengaat. Verantwoordelijke wethouder was hier zeer duidelijk over dat hiervoor nog een verkeersbesluit moet komen en dat de gemeenteraad hier geen beslissing over hoeft te nemen. Het college doet dat verkeersbesluit zelf.

Wel liet de wethouder toen doorschemeren dat men de Bergstraat weer open stelt maar dat dit dan gemonitord wordt en bij drukte en overlast deze weer afgesloten zal worden. Een vreemde opmerking als men kijkt dat er straks meer verkeer komt doordat er drie parkeergarages, in het plan, de Bergstraat op uit komen. Wel gaf de wethouder al aan dat een verkeersbesluit hiervoor pas komt na behandeling van de herinrichting De Blauwe Golven – Oude Kraan.https://arnhemshart.nl

Er wordt uitgegaan dat wanneer de Blauwe Golven en Oude Kraan opnieuw zijn ingericht het sluipverkeer niet meer van toepassing is. In dat plan zal men doelbewust via de Oude Kraan met een bocht naar de Bergstraat moeten. Ook in de huidige oude situatie met de afsluiting zien we dagelijks nog veel sluipverkeer illegaal de Bergstraat inrijden vanaf de Oude Kraan.

Naar aanleiding van de eerste raadsvergadering is er een motie met kaders ingediend door D66, GroenLinks, CDA en de PvdD genaamd “Kaders vernieuwing Bergstraat”. Hierin staat dat fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen en bewoners niet meer verkeersoverlast moeten hebben dan nu het geval is. Gevolgd door meer groen en voldoende parkeerplaatsen.

https://arnhemshart.nlDe gemeenteraad staat positief t.o.v. het verkopen van de twee anti-kraak panden aan de Bergstraat. En dat hierdoor de Bergstraat, Korte Coehoorn- en Coehoornstraat meegenomen worden om geheel op te knappen. Ook de dringende wens van veel bewoners die er passeren en aan wonen.

De motie “Kaders vernieuwing Bergstraat” is met 25 stemmen voor en 1 tegen aangenomen in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel ”Versterken uitvoering gebiedsvisie Coehoorn” is met 32 stemmen voor en 4 tegen aangenomen deze gemeenteraadsverkiezing.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart