Wat wilt u kwijt over Coehoorn? – (X)

Het Coehoornpark wordt zeer onderhanden genomen als wij deze avond volgen. Er zullen bomen verplant worden maar ook gekapt. Dit laatste is o.a. ook nodig voor de nieuwbouw van het CPO project die straks 6 verdiepingen gaat tellen.

https://arnhemshart.nl/Eigenlijk kijken we naar een uitwerking vanaf dag één in 2018. Toen kregen bewoners een informatieavond waarin exact dezelfde voorstellen werden gedaan. Alleen nu iets met een uitgebreidere tekening. Een tekening die nog alle kanten op kan gaan omdat men nog niet weet hoe de nieuwbouw er uit zal komen te zien.

Zowel voor het CPO project (plot 2) als het vervangen van voormalig basisschool De Rank (plot 1) zijn er alleen nog maar impressies bekend. Hoe plot 3 er uit komt te zien weet nog niemand, deze moet nog in de verkoop gaan. En de gemeente Arnhem ziet dan graag een volledig nieuw te bouwen pand terug op die plek.

En dat maakt het ook wel zeer moeilijk om een tekening te maken die aansluit op de omgeving. Wel blijft de gemeente Arnhem hameren op het afsluiten van de Coehoornstraat voor Stella by Starlight. Iets wat vele bewoners niet zien zitten en vooral als de Bergstraat weer open gaat aan de zijde Oude Kraan voor visa versa verkeer.

Van de 1000 stemkaarten zijn er ongeveer 100 binnen gekomen. 30 bezoekers hebben de inloopmiddagen bezocht. En de omliggende scholen hebben niet gereageerd op mails en/of uitnodigingen.https://arnhemshart.nl

Het Coehoornpark zal beheerd worden door de gemeente Arnhem maar er komt wellicht een parkcommissie. Bij de parkcommissie rijzen weer vele vragen omdat in de huidige situatie deze commissie niet werkt maar niemand zich ook absoluut verantwoordelijk voelt. Op voorstel kleinschalige evenementen in het park, komen nog meer twijfels en vooral na de laatste ervaring waarbij Pop-Up Park i.s.m. Luxor een evenement daar had. Wel is het Coehoornpark van de gewone evenementenlijst gehaald door de gemeente.

Bewoners maken zich ook terecht zorgen over de huidige (drugs)criminaliteit en verwijzen naar Arnhem Centraal, Stationsplein-West, Oude Kraan en De Blauwe Golven. Maar ook in het Coehoornpark gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen: aldus een bewoonster. Het park is daardoor al enige maanden gesloten geweest maar men klimt gewoon over het hekwerk heen in de nachtelijke uren.

Doohttps://arnhemshart.nlrdat straks het CPO project en, een gedraaide, nieuwbouw op plot 1 komt zal er meer sociale controle ontstaan. Met goede verlichting, verharding en open stukken, aldus de dames van Le Far West die deze avond de bewoners informeerden over het park.

In maart 2020 werd er voor ruim €12.000,- euro, met donateursgeld, een toegangspoort gemaakt met een gedeelte van de oude glas in loodramen die gered zijn uit de kleine oude Eusebiuskerk. De kerk werd eind jaren “80 gesloopt en stond op de plek van het Coehoornpark. Op deze avond werd niet duidelijk of deze poort blijft bestaan in de nieuwe situatie.https://arnhemshart.nl/

Nieuw was er dat er werd aangegeven dat er een gehele visie komt vanaf Museum Arnhem tot aan de Nelson Mandelabrug. De gemeente Arnhem gaat deze maken om alles in kaart te brengen met eventuele veranderingen. Vreemd dat de gemeente hier nu pas mee begint aangezien er al drie projecten gaande zijn in deze buurt. Ook Blauwe Golven project had men gelijk met het Coehoorn moeten samenvoegen.

Binnenkort praat de gemeenteraad over het raadsvoorstel ”Versterken uitvoering gebiedsvisie Coehoorn”. Naar verwachting zal dat op 23 september a.s. gebeuren. De wethouder belooft in deze nu wel dat Coehoornstraat, Korte Coehoornstraat en de Bergstraat opgeknapt zullen worden. De Vijfzinnenstraat word er helaas wederom buiten gelaten. Kosten hiervan worden gedekt door o.a. de opbrengt van de (grond) verkopen en de anti-kraakwoningen aan de Bergstraat te verkopen eind dit jaar. En verder is dit voorstel gewoon net als het eerste in 2018, dus bewoners vragen zich terecht af wat er met hun input gedaan is inzake de zorgen omtrent mobiliteit en hoogbouw.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart