Wat wilt u kwijt over Coehoorn? – (VII)

Waar ruim een maand geleden nog de nieuwe toegangspoort werd onthuld met diverse aanwezigen in het Coehoorn, liggen nu de ontwikkelingen bijna stil. Er zijn geen gesprekken meer met belangstellende bewoners en ook de indertijd belegde vergadering met en door bewoners kwam door de corona stil te liggen.

Maar tussendoor is de gemeente wel bezig om verder te gaan met het CPO project, Stichting Coehoorn en laat men een drietal parkontwerpen al maken. Een drietal ontwerpen die eigenlijk van de tafel afgeveegd kunnen worden of straks weer vele vragen en opmerkingen oproepen. Want in de ogen van vele bewoners zijn we nog steeds terug bij af. En dat terwijl tijdens de rondetafel afgesproken is om ook eens buiten de lijntjes te kijken.

https://arnhemshart.nlVoor het CPO project verloopt morgen (16 april a.s.) de datum van aanmelden voor de serieuze kandidaten. Inmiddels zijn er 4 echt serieuze CPO kandidaten die interesse hebben om daar gezamenlijk te gaan bouwen. Een ander, vijfde, kandidaat twijfelt nog en zal zich ook uiterlijk morgen gemeld moeten hebben.

Het CPO kavel (plot 2) beslaat een afmeting van 23 x 37 meter en haalt daarmee ook een flinke hap uit het Coehoornpark. Het kan tussen de vijf a zeven verdiepingen straks gebouwd kunnen worden en beneden komen ateliers of werkruimtes. Eronder zal ruimte gerealiseerd moeten worden voor parkeren aangezien men geen parkeervergunningen meer krijgt om op straat te parkeren.

De oude basisschool De Rank zal eind augustus a.s. volledig leeg moeten zijn om begin 2021 gesloopt te gaan worden. Een gespecialiseerd bedrijf zal eerst de nodige asbest verwijderen. Daarna zal op deze kavel (plot 1) een gebouw van vijf verdiepingen verrijzen.

De eerste twee verdiepingen zullen wellicht in handen komen van Slak die deze weer verhuurd aan de Stichting Coehoorn en bedrijven. De resterende verdiepingen worden appartementen voor sociaal woningverhuur. Aangezien alleen een woningbouwvereniging sociaal mag verhuren zijn hierover gesprekken https://arnhemshart.nl/met Volkshuisvesting Arnhem. Inmiddels is er al een eerste tekening aangeleverd maar is onvoldoende en afgewezen door de gemeente Arnhem.

Het gebouw in de Bergstraat (plot 3A) is momenteel nog een kleine discussie. Zal het hoger worden dan nu of toch maar 3 verdiepingen? Hoe lager hoe duurder ook de grond en dat kan een ontwikkelaar afschrikken. Maar volgens ingewijden kan dit gebouw ook zeer goed opgeknapt worden en zelfs op de huidige kavel blijven staan. In de Coehoornvisie staat deze als een nieuw gebouw en meer naar binnen. Via deze zijde (Bergstraat) komen ook de uitgangen van de parkeergarages van plot 3a, 3c en 1 uit als het aan de gemeente ligt.

Wie verder kijkt in de Bergstraat ziet gelijk een wel troosteloze uitstraling. Weinig groen, oude en kleine parkeervakken, weinig loopruimte op het trottoir en oude verkeersborden. Ook de riolering is slecht en zal aangepakt moeten worden. Met een voorstel aan de raad om de twee gemeentelijke (anti-kraak) woningen in de Bergstraat te verkopen kan men hier al een groot gedeelte mee aanpakken.

Omdat de gesprekken stil liggen is ook de vraag of het voor Stella, Coehoornstraat, dicht gaat voor motorvoertuigen en of de Bergstraat beneden weer open gaat. In de nieuwe tekeningen van De Oude Kraan staat het reeds wel ingetekend. De parkeerplaatsen onderaan de Du Soleilflat zijn dan verdwenen en vergroend.

Het is dan vreemd dat de behandeling van De Oude Kraan wel gewoon doorgaat, via internet, mails en telefoon, maar de Coehoornvisie pas na de zomer verder besproken wordt. Terwijl beiden ook eigenlijk veel met elkaar te maken hebben in de uitvoering en meningen van de omliggende bewoners.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart