Wat wilt u kwijt over Coehoorn? (VI)

Met de aanwezigheid van ongeveer 50 aanwezigen werd vorige week de nieuwe toegangspoort onthuld in het Coehoornpark. De nieuwe poort is gemaakt na een crowdfundingsactie wat €12.215 https://arnhemshart.nlheeft opgeleverd.

De 11 mooie oude glas in loodramen kwamen uit de kleine Eusebiuskerk die op deze plek heeft gestaan en eind jaren ’80 gesloopt is. Deze zijn verwerkt in een houten poort van accoya hout die is geschonken door de Accsys Group. Na woorden van de wethouder Roeland van der Zee werd het geheel onthuld met een daverend applaus. De oude loodramen worden extra beveiligd door dik plexiglas en zijn er stevig in gemonteerd. In de avonduren zijn de ramen verlicht en geeft het een mooi karakter aan dit initiatief.

https://arnhemshart.nl/Momenteel gaat er nog veel gebeuren in en om dit park. Zo zullen er woningen worden gebouwd aan de zijde van het Nieuwe Plein als een CPO project. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gaat alles gezamenlijk. Een groep mensen – particulieren – organiseert zich in een stichting of vereniging. Bij de ontwikkeling van de woningen treedt de groep gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect, de bouwbegeleider en/of de aannemer/bouwer.

Zo staat momenteel op de website van de gemeente Arnhem te lezen dat men tot 2 juni a.s. de mogelijkheid heeft om te reageren met een plan. Voor een 4000 m2 BVO (Bruto VloerOppervlakte) is de vraagprijs €1.452.000 incl. BTW. Maar het kan meer worden qua oppervlakte laat de gemeente weten en dan zal ook de prijs hoger worden. De projectmanager gaat uit van 24 appartementen die hier gebouwd zullen worden incl. een parkeergarage. Het CPO pand zal minimaal 5 tot maximaal 7 woonlagen hebben.

Aan de Coehoornstraat 60 zullen eind dit jaar ook de brekers toeslaan. Dit pand zal afgebroken worden en plaats maken voor een nieuw gebouw met 5 lagen. De eerste twee lagen zijn voor de ondernemers die er al zitten via Stichting Coehoorn Centraal. De resterende drie lagen worden sociale https://arnhemshart.nl/huurwoningen. Wie straks het pand gaat kopen is nog niet bekend. Vanwege de sociale huurwoningen mag de stichting dat niet gaan doen, wel zijn zij zelf bezig met tekeningen voor deze nieuwbouw te maken.

Maar onderhand brengt ook deze Coehoornvisie en de afspraak “Buiten de lijntjes” wel meer verzet in deze normaal rustig ogende buurt Een groep bewoners is het niet eens met de huidige gang van zaken en komt a.s. dinsdag 17 maart bijeen in De Coehoorn vanaf 20.00 uur. Ook hebben zij een oproep per brief bij andere Coehoorn bewoners in de bus gedaan om hierover mee te praten.

Men is bang dat er maar een groenstrookje overblijft van het huidige Coehoornpark door de komende nieuwbouw. En dat deze wordt ingesloten door de nieuwbouw aan de Coehoornstraat 60 met 5 woonlagen en het CPO project maximaal 7 woonlagen.https://arnhemshart.nl

Het weer openstellen van de Bergstraat aan de zijde van de Oude Kraan stuit enorm op kritiek. Veel bewoners waren gelukkig toen deze weer werd afgesloten na de vele beloftes van de gemeente Arnhem. Men vreest weer voor veel verkeer wat toen indertijd het geval ook was. Immers de parkeergarages van o.a. de nieuwbouw (tekening: 1, 3a & 3c) zullen via deze route bereikbaar zijn.

Hierdoor is de Bergstraat ook verzakt en vernield vinden zij. De gemeente belooft al jaren om de bestrating in de Coehoorn weer goed te maken maar telkens is er geen geld hiervoor. Met het verkopen van de panden en grond hoopt zij een potje te creëren.https://arnhemshart.nl

De afspraak “Buiten de lijntjes” heeft niets geholpen tot nu toe, aangezien eigenlijk de eerste Coehoornvisie weer op tafel ligt. Indertijd waren er diverse bewoners tegen dat plan en voelden zij zich enorm gepasseerd. Het kwam over als handjeklap tussen de gemeente en de stichting.

Inmiddels heeft de gemeente Arnhem het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan Coehoorn gepubliceerd. Ze verwijst daarin expliciet naar het DNA waarin bewoners, ondernemers en Stichting Coehoorn Centraal samen hebben gewerkt in de wijk. Maar uit diverse gesprekken met bewoners is er van dat verhaal eigenlijk niets meer van over of nooit zo geweest.

Update: De geplande bijeenkomst a.s. dinsdag 17 maart gaat niet door!

Geef je mening hier...