fbpx

Wat wilt u kwijt over Coehoorn? (V)

Met een Coehoornvisie werden eerder de plannen van de gemeente Arnhem gepresenteerd op een bewonersavond. Een visie die eigenlijk gelijk werd afgeschoten en ook veel weerstand op riep bij de huidige bewoners. Een visie die eigenlijk eerst goed besproken moest worden vond de gemeenteraad en waarbij men ook even buiten de lijntjes mocht denken.https://arnhemshart.nl/

De Coehoorn een buurt met veel geheimzinnigheid als het gaat om bereikbaarheid zo oordelen vele bewoners hun buurt. Daartegen is het wel goed bereikbaar maar vaak voor bekenden die de weggetjes kennen. Eigenlijk is de buurt ingesloten door de drukte eromheen en dat siert de wijk en de betrokken bewoners.

Na een aantal bijeenkomsten over mobiliteit, het park en over sloop en nieuwbouw was het aan de eerste werkgroep de beurt om te hebben over mobiliteit. Twee avonden werd er over de bereikbaarheid en veiligheid gepraat.

De avonden werden geleid door Goudappel Coffeng uit Deventer die wel de handen vol hadden aan de aanwezige bewoners die ineens zien dat er nu daadwerkelijk over wijzigingen en toepassingen gepraat gaat worden. De spanningen liepen dan ook soms wel eens behoorlijk op. Ondanks dat er veel bewoners wonen in deze buurt waren de avonden wel matig bezocht.

De twee aanwezige heren van Goudappel Coffeng richtten zich op de Coehoornstraat voor Stella maar waren er gauw van overtuigd dat men ook verder moest kijken en niet alleen of dit gedeelte open of dicht moest gaan. Eigenlijk waren de aanwezigen er al over eens dat het voor Stella gewoon open moest blijven vanwege de bereikbaarheid.

https://arnhemshart.nlAls we verder kijken naar de mobiliteit dan is het voor Arnhem Centraal zeer druk met voetgangers, (brom)fietsers en motorvoertuigen. Vaak staan er geparkeerde voertuigen langs Hotel Haarhuis wat een onveilige situatie geeft. Nu door de aanwezige bloembakken staan ze geregeld op het gedeelte waar fietsers rijden. En het gemis van echte zebrapaden met strepen wordt vaak aangegeven.

Daarnaast klopt geregeld de bebording en wegaanduidingen niet in deze buurt en mist men ineens een 30km bord die een week eerder er nog wel stond. Ook het gedeelte voor voetgangers vanaf de Nelson Mandelabrug naar de Oude Kraan is ineens weg en wandelen ze hierdoor op een (snel)fietspad wat niet veilig is.

En mag je dan wel omhoog fietsen naar De Spar? Helaas dat is ook niet toegestaan maar vanaf De Spar naar beneden mag juist wel. En waarom is de Kiss&Ride zo bar slecht aangegeven?

Op de twhttps://arnhemshart.nleede avond komen we tot voorstellen die de heren van Goudappel Coffeng hebben meegenomen. Ook weer wordt de afsluiting van het gedeelte Coehoornstraat bij Stella besproken maar van tafel geveegd.

Voorstel om de Bergstraat af te sluiten met palen t.h.v Vijfzinnenstraat-Korte Coehoornstraat en waarbij men alleen via De Oude Kraan er uit en in kan stuitte op wat tegenstand. Immers de parkeergarages van o.a. de nieuwbouw(tekening: 1, 3a & 3c) zullen ook via deze route bereikbaar zijn. Daartegen waren zeer veel bewoners eindelijk blij dat men niet meer via De Oude Kraan de Bergstraat in en uit kon.

Een ander voorstel was om de Bergstraat vanaf Arnhem Centraal geschikt te maken voor in- en uitgaand verkeer. En één die de Bergstraat vanaf De Oude Kraan weer toegankelijk te maken. Of gewoon alles laten zoals het nu is en de wegen opnieuw inrichten en bestraten.

Er waren veel voor en tegen punten voor de nieuwe 3 opties en deze argumenten zijn allemaal genoteerd en worden meegenomen naar de gemeente Arnhem. Ook het park en de nieuwbouw moeten nog verder besproken worden met de bewoners maar dat zal wellicht pas in 2020 gebeuren.

Interessant is al wel dat er reeds op de website van SLAK staat te lezen dat deze gebouw CC3, de voormalige Volksuniversiteit, aankoopt en gaat beheren. Eerder werd er aangegeven dat de zittende ondernemers, van Coehoorn Centraal, dit gebouw zelf zouden aankopen.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart