Wat wilt u kwijt over Coehoorn? – (IX)

Op het ontwerpbestemmingsplan Chw Coehoorn – Oost zijn geen zienswijzen binnengekomen vernemen wij van de gemeente Arnhem afgelopen week. Of dit komt door de corona of dat bewoners het maar zo laten is niet echt duidelijk geworden. Wel zijn sommige bewoners gepikeerd dat er niet zoals beloofd eerst een gesprek is geweest over de bouwkavels en geplande hoogtes. Anderen vinden het wel ok of het zal hun tijd duren vanwege hun leeftijd.

CPO:
Ondertussen is bekend dat er een CPO groep (collectief particulier opdrachtgeverschap) genaamd CPO Cohousing Arnhem de winnaar is van de 6 inschrijvingen om gezamenlijk te bouwen op plot 2 gelegen aan het Nieuwe Plein.

Het bouwkavel is 37 meter lang aan het Nieuwe Plein en zal 23 meter het Coehoornpark in gaan. Een grondoppervlakte van 851m2 met minimaal 5 bouwlagen en maximaal 7. Een vereiste in het plan is de toepassing van een dove gevel in kader van geluidshinder. Dat wil zeggen dat er aan het Nieuwe Plein zijde geen ramen open mogen en deze zijde als het ware een geluidswerende functie zal hebben naar de woningen toe.

Uit geluidsmetingen blijkt dat er veel decibels zijn van langskomende motorvoertuigen op het Nieuwe Plein en ook de Willemstunnel het geluid behoorlijk versterkt. Vooral nu er weer veel motoren zijn en deze graag even knallend de tunnel uitkomen.

Op de begaande grond zal een levendige plint komen waar (startende) ondernemers terecht kunnen om het DNA van Coehoorn te verstevigen. Met het DNA idee wordt verwezen naar de huidige ondernemers die er indertijd zijn neergestreken om de leegstand weg te werken in afwachting van sloop in kader van het oude Rijnboogproject.

Een inpandige parkeergarage en fietsenstalling is een vereiste. De uitgang staat gepland op de hoek Nieuwe Plein/Coehoornstraat. Er wordt wel nagedacht over gedeelde auto’s wat ook wel een hot item aan het worden is in Nederland en goedkoper.

Doormiddel van een trappartij aan de achterzijde zal er aansluiting vinden met het resterende Coehoornpark. In de vele vragen die er zijn gesteld aan de gemeente kwam ook een mogelijke horecafunctie voorbij en de gemeente staat hier niet afwijzend tegenover, zien we in de gestelde vragen. Echter in eerdere gesprekken met bewoners zou horeca niet worden toegestaan in deze levendige plint.

Momenteel is CPO Cohousing Arnhem bezig met het verder uitwerken van de plannen en zal ook nog minimaal 70% moeten behalen in geïnteresseerden die hier straks willen wonen en bouwen met elkaar. Er is dan ook een voorlopige gunning toegewezen aan deze startende groep die volgens het programma van eisen, van de gemeente Arnhem, het verder zal gaan uitwerken.

Verkeer:
Over de Bergstraat is er veel te vertellen. We weten i.i.g. dat straks hier een uitgang zal komen voor de parkeergarage van zeker plot 3a en wellicht 3c. En dat in de plannen van De Blauwe Golven gaat men er vanuit dat de Bergstraat aan de Oude Kraanzijde weer open gaat. Echter vele bewoners vrezen dat de nu rustige Bergstraat weer een drukke verbindingsweg gaat worden zoals indertijd toen het open was tijdens de bouw van Arnhem Centraal.

Omdat er indertijd veel (vracht)verkeer dagelijks op en neer reed is ook deze straat behoorlijk verpauperd en is de wegverharding op vele plekken verzakt. Na aandringen van bewoners is volgens afspraak na de bouw de Oude Kraanzijde weer afgesloten.

Als het aan verantwoordelijke wethouder Roeland van der Zee ligt zal ook de Coehoornstraat voor Stella afgesloten worden voor motorvoertuigen. Wel kunnen (brom)fietsers en voetgangers hier gewoon langs aldus de toezeggingen. Het resterende gedeelte zal dan bij het Coehoornpark worden aangetrokken.

Wellicht zal de werkgroep Mobiliteit hiervoor nog samenkomen om dit verder te bespreken.

https://arnhemshart.nl/dossier-co/horeca/stella-by-starlight-coehoornstraat-33-aanvraag-terrasvergunning/2019Coehoornpark:
Helaas is deze momenteel zeer sporadisch open en zal dat ook zo blijven de komende lange tijd. Wel zijn er soms kleinschalige evenementen of er wordt een workshop gehouden. De gemeente heeft Le Far West aangetrokken om een plan te maken voor een nieuw Coehoornpark. Een enquête en gesprekken met bewoners en de zittende ondernemers moeten duidelijkheid geven wat men straks voor nieuw aangelegde park wil.

Rust en gezelligheid en plek om met mijn (klein)kinderen te zijn. Na borrelen, netwerken en een Wifi point zijn zaken die als wensen voorbij komen. Alhoewel wij in de gesprekken met bewoners vooral rust, gezelligheid, goede verlichting, veilig en wat speeltoestellen horen. Geen herrie van evenementen en/of openbaar terras drukken sommigen ons op het hart. Maar ook dat het onderhoud en beheer in handen moet komen van de gemeente zelf.

Wel zullen er helaas wat bomen verdwijnen vernemen wij alvast vanwege de nieuwbouw. Het Coehoornpark zal straks een functie krijgen als bouwplaats, door de komst van twee nieuwe gebouwen.

Op vrijdag 4 september a.s. zal er een inloop zijn voor bewoners om de opgehaalde ideeën en een plan van aanpak aan te horen. Bewoners krijgen hierover nog een uitnodiging van de gemeente Arnhem.

We hebben i.i.g. verzocht om met piketten en lint dan aan te geven waar en hoe de nieuwe gebouwen komen te staan om een duidelijk idee te krijgen van wat er nog overblijft van het Coehoornpark. En duidelijk aan te geven wat er nog meer zal verdwijnen en/of veranderd, zoals de bomen.

Sloop en verbeteringen:
Eind september zal ook voormalig basisschool De Rank aan de Coehoornstraat 60 (plot 1) geheel leeg moeten zijn. Daarna gaat een aannemer beginnen om eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Voorjaar 2021 zal dan plot 1 gesloopt worden. Inmiddels wordt er driftig overlegd tussen de Stichting Coehoorn en gemeente Arnhem over de tekeningen van het nieuw te bouwen gebouw op dezelfde locatie. Een sloop en bouwvergunning is dan ook nog niet voorbij gekomen.

De nieuwbouw zal straks gedraaid zijn en 5 verdiepingen krijgen. Hiervan zijn de bovenste drie woonlagen voor sociale huurwoningen (+/- 20) de onderste twee zijn werkruimtes voor zittende en nieuwe ondernemers. Ook zal dit gebouw een inpandige parkeergarage hebben omdat de gemeente Arnhem geen straat parkeervergunningen meer verstrekt bij nieuwbouw.

De stichting heeft een ontwikkelaar voor dit alles aangetrokken om daarin ook de eisen van de gemeente in mee te nemen. Eind dit jaar zal de stichting besloten hebben of ze deze ontwikkeling voortzetten.

De Coehoorn of voor velen de oude Volksuniversiteit aan de Coehoornstraat 15-19 is overgenomen door stichting SLAK. Het pand zal opgeknapt worden en men spreekt over meer verduurzamen. Daarna zullen de zittende ondernemers daar als een collectief het weer terug huren van stichting SLAK.

Coehoornstraat 33-35 is aangekocht door ArtEffects en hier is ook Stella gevestigd met haar horeca. Doormiddel van noodoplossingen aan de buitenzijde ziet men al dat dit pand een goede opknapbeurt nodig heeft. Na de zomer gaat men van start en zal het onderhanden worden genomen waarna beide ondernemers er hun intrek weer in nemen. Stella is tijdens de verbouwing op zoek naar een andere locatie om (afhaal)maaltijden te verzorgen.

CASA:
Nieuw in dit verhaal en toch niet onverwacht is dat stichting CASA zich aansluit. Deze organiseert activiteiten in Arnhem en de regio waarmee zij de stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen https://arnhemshart.nl/zichtbaar en bespreekbaar wil maken.

Momenteel zit CASA nog in Showroom Arnhem aan de Langstraat en wilden graag een eigen plek in de nieuwe plannen blauwe Golven. Vanwege een financieel verhaal was dit niet haalbaar en moeten ze uitwijken. Samen met Stichting Coehoorn gaan ze verder praten om te kijken of beide activiteitenprogramma’s gebundeld kunnen worden.

Stichting Coehoorn:
Om belangenverstrengeling te voorkomen is Peter Groot vertrokken uit het bestuur, zo laat de stichting weten. Samen met Paul de Bruin waren deze twee de initiatiefnemers indertijd voor Stichting Coehoorn. Peter kan hierdoor als architect verder bij Hoogte 2 Architecten die bezig is met de nieuwbouw voor het CPO project en Coehoornstraat 60.

Slot:
Voor plot 3a en 3c wil de gemeente dit in één inschrijving (tender) wellicht doen. Plot 3a zal gesloopt worden en naar binnen draaien als er nieuw gebouwd wordt zodat er meer ruimte is voor het park en de benodigde uitrit van de parkeergarage(s). Verwachting is dat er pas gesloopt zal worden nadat Coehoorn 60 volledig gebouwd is zodat hier de ondernemers weer hun intrek kunnen nemen die dan tijdelijk in plot 3a zitten. Bij de inschrijving voor deze beide plots denkt men erover om bewoners te betrekken als adviserende rol in de komende nieuwbouw.

Ook de khttps://arnhemshart.nlomende jaren zal er weer bouwverkeer zijn in deze over het algemeen rustige buurt. En gaat men er al vanuit dat het een jaar of 4 zal duren. Maar dan wel met de toezegging dat ook de Bergstraat geheel onderhanden zal worden genomen, mits de gemeenteraad natuurlijk akkoord gaat vanwege de centen.

Eén en ander kan dan al gefinancierd worden als de twee slooppanden aan de Bergstraat worden verkocht waar nu nog bewoners als anti-kraak inzitten. Het zou wel top zijn als zij allen dan een toezegging krijgen op de nieuw te bouwen sociale huurwoningen.

Steeds meer vinden nieuwe ondernemers hun weg in de Coehoorn. Zo zijn er al diverse broedplaatsen en/of horeca neergestreken op De Oude Kraan. Maar sportievelingen kunnen straks ook terecht bij Jules de Boules Bar Arnhem aan de Coehoornstraat 56. En zien we steeds meer als we kijken naar omgeving Arnhem Centraal waar medio 2021 Hotel Ibis opent.

Zal Coehoorn dan toch een mekka worden als één grote broedplaats en aansluiting met De Korenmarkt?

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart