Wat wilt u kwijt over Coehoorn? (I)

Het was afgelopen maandag de eerste ontmoeting tussen bewoners, Stichting Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem om gezamenlijk over de Coehoorn visie te praten. Een visie die in eerste instantie meer boosheid bracht onder bewoners dan blijdschap. Met een ronde tafel gesprek waarin diverse bewoners hun standpunten uitte tot een raadsstafel waarbij de verantwoordelijke wethouder Roeland van de Zee ook aanwezig was.

https://arnhemshart.nl/Dit alles heeft geleid dat de visie verder besproken moet worden met bewoners en de gemeente Arnhem om zo gezamenlijk een mooi en nieuw sluitend plan te maken. Een plan waarbij men even buiten de lijntjes kan en mag denken en praten.

De avond begon al met de aanwezigheid van de wethouder wat velen niet gedacht hadden maar wel zeer fijn vonden. Deze bleef ook tot het einde om de voortgang te ervaren en ging daarbij een discussie dan ook niet uit de weg.

Na het welkomstwoord werd er ingegaan op verkeer door Arcadis. Eigenlijk bracht deze man alleen informatie wat we al wisten als het gaat om deel auto’s, flexvervoer en fietsen e.d. Toen de plaatjes van het Coehoorn kwamen stopte hij en ging niet verder in op deze buurt, iets wat de aanwezigen wel hadden verwacht.

Verder kon men met elkaar in gesprek deze avond en meer eigenlijk niet. Via een “Wat wilt u kwijt over Coehoorn?” papiertje kon men punten kenbaar maken. Punten die eigenlijk al grotendeels waren aangekaart in de ronde tafel en ingezonden brieven tijdens de visie behandeling kon men weer inbrengen. Het deed ons weer denken aan de schoolklas over het bomenbeleid wat ook in Coehoorn was een maand geleden, toen wilden alle aanwezigen opstappen. Nu gingen er een aantal bewoners ook weg omdat ze het echte gesprek gezamenlijk misten.

Alhoewel het meer op een informatieavond verder leek vulden diverse aanwezigen het papier in met hun suggesties en konden ook kenbaar maken of zij in één van de drie werkgroepen zitting https://arnhemshart.nl/willen nemen. Blijkbaar gaat de gemeente na deze drie avonden verder in gesprek met de drie werkgroepen om zo een plan verder uit te werken. De werkgroepen park, verkeer/mobiliteit en nieuwbouw zijn ook de drie thema’s deze drie komende avonden.

De afsluiting van de Bergstraat aan de Oude Kraanzijde bracht wel een discussie los. Waar de één deze weer geopend zou zien worden werd het eigenlijk gelijk gesnoerd door andere aanwonenden van deze straat. Zij zijn blij dat er geen racebaan meer voor hun deur is en willen het dan ook gewoon gesloten houden.

https://arnhemshart.nlOok de veel besproken Blauwe Golven kwam tot een gesprek vanavond. De wethouder moet hiervoor nog plannen verder uitwerken en bekijken wat er mogelijk is als het gaat om meer vergroenen aan de Oude Kraanzijde. Wel liet hij al ontvallen dat er nog geen financieel potje ervoor is. Terwijl oud wethouder Gerrie Elfrink indertijd aangaf dat er een pot is vanuit de Zuidelijke binnenstad omdat hier een bedrag van overgebleven is. Dus de vraag is wanneer men ook met dit project verder gaat.

Wat de bewoners ook zien en eigenlijk op korte termijn is het aanpakken van de aanwezige rioleringen in de Bergstraat en Vijfzinnenstraat. Maar ambtenaren hebben al aangegeven dat dit wellicht nog vier tot vijf jaar kan duren. Ook het meer vergroenen van de buurt is in afwachting van dit alles maar een geveltuintje is meestal altijd mogelijk.

Op donderdag 16 mei a.s. is er weer een avond gepland waarbij men over de invulling van het Coehoorn park zal hebben. Dat dit een open en toegankelijk park moet worden laten vele bewoners al weten, met de gemeente als beheerder, aldus de woorden van een aanwezige ambtenaar.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart