fbpx
Nieuws

Vuilnis houdt ons dagelijks bezig.

Terwijl verschillende wijken en ook het Coehoorn al geniet van de ondergrondse containers (oc’s) wacht de rest van de binnenstad Arnhem er nog steeds op. Maar nu komen ze er echt aan hoor!

Sedert de laatste informatieavond in 2017 zijn er diverse zienswijzen ingediend en ook reeds afgehandeld. De daarop inkomende bezwaren zijn ook behandeld en men kan vanuit daar verder via een beroep. De gemeente wacht een beroep niet af en plaatst dan de oc’s wel omdat een beroep behoorlijke tijd nog in beslag kan nemen.

Begin juni a.s. zal er begonnen worden om in de binnenstad de geplande resterende oc’s te plaatsen. Wanneer dat gebeurt hangt af van de planning die de aannemer krijgt omdat er (mogelijk) vaak ook nog kabels en leidingen verplaatst moeten worden.

De oc’s blijven na plaatsing dicht tot ongeveer de tweede week van oktober 2018. Betrokken bewoners ontvangen hierover nog een brief van de gemeente. Wel is de bedoeling dat per oktober 2018 men alleen toegang krijgt tot de containers via een afvalpas. Heeft men deze niet of is hij zoek vraag dan hier een nieuwe afvalpas aan.

DIFTAR en de afvalpas:
Of de oc’s straks per oktober alleen geopend mogen worden met een afvalpas hangt af van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De gemeente heeft nog een dwangsom boven haar hoofd hangen n.a.v. een uitspraak aangaande de privacy. Hierdoor zijn alle bestaande en werkende oc’s voor iedereen toegankelijk zonder de afvalpas.

In de pas geleden update van wethouder Ine van Burgsteden vreest zij al wel voor een juridische strijd als voor 1 januari 2019 verplicht wordt de afvalpas weer te gebruiken. Daarom wil zij ook dat de gemeenteraad voor de zomer eigenlijk een besluit neemt over de DIFTAR. (DIFTAR is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dit komt er op neer dat de afvalstoffenheffing per huishouden berekend wordt op de hoeveelheid aangeboden restafval.) Gebeurt dit later dan zal de geplande DIFTAR per 1 januari 2019 niet haalbaar zijn.

De SP heeft met steun van de Partij voor de Dieren en de PVV een debatverzoek ingediend om in de gemeenteraad over DIFTAR te praten. Volgens de update van de wethouder zou het omgekeerd inzamelen op een fiasco uitlopen, valt in een bericht van de SP te lezen.

Ondanks dat er al in de eerste drie maanden van 2018, 8% meer restafval is ingezameld zou dit met omgekeerd inzamelen veel minder moeten zijn. Ook wordt restafval nu geregeld bij PMD (plastic, blik en drinkpakken) afval gestopt zodat het afgekeurd wordt en gewoon als restafval verwerkt moet worden. Ook in papiercontainers, zoals bij het Kleine Oord, ligt geregeld restafval.

Omdat in 2017 ook al veel PMD afval was afgekeurd en als restafval naar de verbrandingsoven is gegaan, komt dat wel op een extra kostenpost voor de gemeente Arnhem en daarmee ook voor haar bewoners. Naar verwachting zal deze onkostenpost €470.000,- zijn en wellicht nog hoger.

Openbare ruimte:
Ondanks dat het ligt aan het gedrag van de mens blijkt de openbare ruimte steeds meer vervuilend te worden. Ook de gemeente merkt dit op na eigen onderzoek. Met het aanschaffen van (meer) afvalcoaches en het bekeuren van illegaal afval is dit niet echt teruggedrongen.

Blijkbaar worden o.a. meer afvalbakken nu toch een groot gemis in de binnenstad. Maar als men bij de gemeente aangeeft dat er daadwerkelijk een groot behoefte is aan afvalbakken dan wijzen ze dit helaas af. En dat terwijl er in het winkelcentrum om de zoveel meter er één staat, is het in de straten eromheen vaak goed zoeken.

Maar voor bv €470.000,- kan men aardig wat afvalbakken aanschaffen à €400,- per stuk. In de update wordt al toegegeven dat bij invoering van de DIFTAR meer vervuiling van de openbare ruimte waarschijnlijk zal plaats vinden. Ook PMD zal dan vaker worden afgekeurd.

GFT:
Ook voor het GFT (groente, fruit en tuinafval) heeft de gemeente nog geen passende oplossing dan eigenlijk een citybin verstrekken. Dit is een afsluitbare 40 liter box net zoals men vroeger had voor klein chemisch afval. De citybin is gratis en wordt dan voor je deur opgehaald. Aanvragen kan makkelijk hier.

Omdat er in diverse steden al goede resultaten zijn gemaakt met zgn. wormenhotels heeft Arnhems Hart voorgesteld om ook hier naar te kijken. Zo kunnen bewoners hun verteerbaar keukenafval kwijt en maken een handjevol wormen dit alles tot bruikbare compost.

Of zou dan toch de ouderwetse schillenboer met paard en wagen weer langs komen? In diverse steden zijn deze er al en sommigen hebben het zelfs als een proef opgestart met afvalcoaches. Glhttps://arnhemshart.nlobaal zit er in restafval van alleen hoogbouw ongeveer nog 40% GFT afval.

Ondernemers:
Om de vele vuilniswagens terug te dringen is de wens dat zij ook gebruik kunnen maken van de oc’s. Dit gaat dan om ondernemers die max twee a drie vuilniszakken in de week hebben. Grote ondernemers hebben vaak zelf al een interne afvalverwerking zoals de Mc Donalds, grootgrutters en Primark.

Alleen dient dit behoorlijk juridisch nog dichtgetimmerd te worden. Dit vanwege de kans dat afvalverwerkers dit als oneerlijke concurrentie zien. Helaas zal dit nog niet voor 1 januari 2019 gerealiseerd zijn.

Afvalwijzer:
Voor wie alvast wil starten met het scheiden van afval en/of niet weet waar wat in moet is er deze handige afvalwijzer. Met het intypen van het afvalproduct kan men gelijk zien of het bv in een PMD zak moet.

 

Lees hier ook de update naar de gemeenteraad.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart