fbpx

Voorlopig nog emmertjes water.

Arnhem heeft er weer een grote discussiepunt bij in de gemeenteraad. Waar eerder nog werd besloten om maximaal 83 miljoen Euro uit te geven voor het Stadstheater blijkt dat bedrag niet de kosten te dekken. In een Lauwersgrachtalliantie zouden Stadstheater, Oostpool en Introdans samengevoegd worden op één locatie waarbij ook uitbreidingen zoals nieuwbouw gerealiseerd zou worden.

https://arnhemshart.nlHet Stadstheater is eigenlijk ongeschikt om nog voorstellingen te kunnen geven. Maar ook Oostpool en Introdans geven aan in hun pand niet meer de service en kwaliteit te kunnen geven. In het pand van Introdans aan de Vijfzinnenstraat zouden de vloeren verrot zijn en is het geheel ontoegankelijk. Het betere pand van Oostpool aan de Nieuwstraat kampt tevens met toegankelijkheidsproblemen en bereikbaarheid voor vrachtwagens.

Het college moet terug komen op het eerdere voorstel van 83 miljoen Euro omdat de kosten zijn gestegen. Maar ook de verwachte subsidie van 9 miljoen Euro van de provincie Gelderland bleek blijkbaar een droom, die niet uitkwam. Een nieuwe kostenraming kwam hierdoor op een bedrag van 100 miljoen Euro of meer.

Introdans vertelde dat een danseres met een beperking niet verder kwam dan de receptie met haar rolstoel. Collega dansers moeten haar dan optillen om via nauwe gangen, een wenteltrap en andere nauwe trappen te brengen naar de repetitieruimtes. Het is koud en er staan emmers om het regenwater op te vangen. Ventileren is onmogelijk ook in deze coronatijd wat zeer belangrijk is.

Stadstheater, Oostpool en Introdans geven aan begrip te hebben dat de nieuwe kostenraming te hoog is voor deze stad. Ze vragen toch om het nieuwe raadsvoorstel ongewijzigd te accepteren zodat er eindelijk een start gemaakt kan worden.

Afgelopen week kwam er een voorstel om Oostpool en Introdans te huisvesten in het Rembrandt Theater. Op vragen hierover werd enigszins afwijzend gereageerd omdat men dan weer allerlei aanpassingen en toevoegingen moet doen en we weer een oud pand moeten gaan opknappen aldus Introdans. Eerder werd het oude Focus al genoemd om naar het Rembrandt Theater te verhuizen maar vanwege te hoge kosten en akoestiek is dit afgewezen. Opvallend is wel dat het voorstel, gedaan door Stadsschoon, deze avond niet bij de stukken zat.

Door het nieuwe raadsvoorstel is het samenwoon-variant van tafel maar blijft de wens dat Introdans en Oostpool op een nieuwe locatie komen om samen te gaan. Met natuurlijk het Stadstheater als mede collega om voorstellingen te geven.

Op de vraag of men heeft overwogen naar een andere locatie te kijken zoals Arnhem-Zuid antwoordde het Stadstheater dat zij daar nog niet over nadenken aangezien er een mooi pand is dat enkel opgeknapt hoort te worden. En deze locatie kan een aanzuigende werking hebben voor de binnenstad.

Herhaaldelijk werd aangegeven dat het niet opknappen van de kleine zaal een verlies zal zijn. Zowel Oostpool en Introdans maken veelvuldig gebruik van een vlakke vloer. Het aanbod zal hierdoor wel veranderen en voorstellingen kunnen vervallen en/of aangepast worden. In dit raadsvoorstel zal alleen de grote zaal worden opgeknapt. Men hoopt dat er over een jaar of wat toch nog de kleine zaal opgeknapt kan worden als dit raadsvoorstel zal worden aangenomen.

https://arnhemshart.nlDe gemeenteraad ging verder deze avond en werd er een verwijt geuit door Gerrie Elfrink (SP) dat het college de onderhandelingen met de provincie Gelderland niet goed heeft uitgevoerd. Zij vinden dat de provincie wel kan bijdragen in de opknap beurt en daarnaast bijdragen aan het samenwoon-variant. College ging teveel uit van de 9 miljoen euro terwijl er geen echte toezeggingen waren. Ga weer goed in gesprek en maak samen er een geslaagd project van i.p.v. een Arnhems plan, aldus de SP.

De raad was algemeen overtuigd om de kleine zaal erbij te betrekken en noemde dit raadsvoorstel halfbakken. Ze voorzien een probleem voor later maar daarnaast het verlies van de Arnhemse makers. Het opknappen van de kleine zaal is nu begroot op ongeveer 17 miljoen Euro aldus wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

Of dit jaar een beslissing genomen zal worden valt te betwijfelen er zal eerst nog veel gepraat moeten worden.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart