fbpx
Nieuws

Tweede Klimaat Café werd weer druk bezocht.

In showroom CASA werd het tweede Klimaat café gehouden. Klimaat Café heeft diverse aandachtspunten waarin het klimaat centraal staat. Diverse bewoners maar ook de gemeente zijn dan aanwezig.

Deze maal ging het over de beken die o.a. al in onze stad lopen, maar ook werden zgn. pitchers gehouden. Een pitcher heeft twee minuten de tijd om ergens aandacht voor te vragen. Dit kan een idee zijn maar ook een oproep om mee te denken en te werken.

Nanja Oliemans van de gemeente Arnhem begint de aftrap met het uitleggen waar de huidige beken liggen in Arnhem en omtrent het ontstaan. Door middel van tekeningen en oude en nieuwe foto’s werd alles zeer duidelijk vertelt door haar.

Een beek werd van oudsher gebruikt als watervoorziening maar ook om het afval te lozen richting een rivier. Later werden vele beken weer dichtgemaakt of de beek werd een buis naar de riolering. Maar van het bestaan weet iedereen wel wat via zijn/haar opa en oma.

Doordat het klimaat verandert, is het beter om beken weer open te maken en/of te vernieuwen. Dit is in andere gedeeltes van Arnhem ook al gedaan. Daarnaast geeft water naast nattigheid ook verkoeling, speelbeleving en meer vergroening. Ook trekt het veel meer dieren aan en helaas ook wat muggen soms.

Ook vangt een beek hemelwater op dat niet meer het riool ingaat. Een tuin is ook een soort buffer voor de regen naast dat het gelijk de planten voedt. Tevens is een geveltuin ook een aanwinst om te zorgen dat water niet zomaar verdwijnt in het riool.

Ook werd natuurlijk door Poelmans-Reesink over de Sint Jansbeek uitgebreid verteld. Het plan om deze bovengronds te halen bestaat al vanaf 1991 toen men keek om het centrum beter op te fleuren. Vanaf die tijd is men diverse malen bezig geweest om het te realiseren.

De beek begint vanaf Sonsbeek via de La Reijstraat ondergronds richting Lauwersgrachtpark.   In het huidige plan word de Sint Jansbeek via een pomp geleid naar de Beekstraat aan de zijde van het COC/Politiebureau. In deze gedeelte van de beek komen ook diverse waterplanten er in, zoals de gele lisse en zwarte zegge. Hier kan je reeds al geheel weglaten, betekenis blijft hetzelfde.

Dan steekt het ondergronds over richting de Broerenstraat waar bij DUDOK een gedeelte ingericht wordt met varens. De mannetjesvaren en tongvaren worden geplant tussen de restanten van de  gesloopte stadsmuur. Deze steen is poreus en daar houden deze waterplanten van.

Zekers zullen de planten in de beek vogels aantrekken maar ook vlinders. Natuurlijk komen er ook eenden op het water af. Voor hun worden her en der trappen gemetseld zodat deze er uit kunnen komen. Ook handig voor de verwachte jonge kuikentjes.

Ook worden er her en der de zgn. insectenhotels opgehangen. Om ze de gelegenheid te geven daar te vermenigvuldigen en overwinteren.

Op diverse plekken komt een hekwerk voor de veiligheid. En bruggetjes om er overheen te lopen naar de andere zijde. Op diverse beekstukken komen roosters in het water om (zwerf)vuil tegen te houden voordat het de Rijn bereikt. Een dagelijkse wandeling door de gemeente langs deze roosters hoort er dan ook bij.

Langs de nieuwbouw komt ook een stuk beek er tegen aan te liggen, hier wordt door wethouder Gerrie Elfrink op 14 februari ook de eerste aftrap gegeven. Dit stuk hoort er al in te zitten voor dat de nieuwbouw start. Op dit gedeelte zal straks ook de nieuwbouw hun hemelwater in afvoeren i.p.v. via het riool.

Voor Hes van Zweden en Anne & Max zal aan de ene zijde de beek worden beschermd door het hekwerk en aan de zijde waar nu nog het fontein staat kan men aardig erbij komen. Op de plek van het fontein komt straks het herdenkingsbeeld weer te staan dat nu voor DUDOK nog staat.

De beek gaat dan richting de Nieuwstraat wat straks voetgangersgebied wordt. Ter hoogte van de Langstraat komt een brug zodat men naar parkeerplaats De Trans kan lopen. Ook zullen hier de vrachtwagens van de Action en nieuwe supermarkt (Bartok) over heen rijden.

Met het Waterschap en Rijkswaterstaat zal nog even bekeken worden hoe exact de Sint Jansbeek de Rijn in gaat. Wel komt er een soort sluisdeurtje om bij bijzondere gevallen deze te kunnen afsluiten.

De beek stroomt straks met +/- 30 liter p/seconde, bij een (heftige) regenval kan dat 300 liter p/seconde of meer zijn. Bij extreem weer zorgen sensoren er voor dat de pomp automatisch wordt uitgeschakeld. Zo kan het water nooit over de beek heen lopen.

Er komt nieuwe verlichting langs deze beek en na de beruchte bomenkap afgelopen week, komen ook veel meer bomen. Dit laatste heeft de gemeente ook steeds aan ons toegezegd in de overleggen. Lees ook: Bouw, beek en zorgen over bomenkap in de binnenstad

Hoornstra en GMB gaan de rioleringen en Sint Jansbeek realiseren en starten 13 februari a.s. al vanaf hoek Kerkstraat/Broerenstraat met de eerste fase.

In maart a.s. komt er nog een infoavond voor bewoners en ondernemers waarin verder wordt ingegaan op de planning van de beek. Maar ook over de nieuwbouw, FOCUS en appartementen. Het kwaliteitsteam heeft reeds al een zeer vruchtbaar overleg gehad met De Zwarte Hond architecten.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart