fbpx
Nieuws

Te Koop: een heerlijk oud pruttelaartje.

“Dieselpersonenauto’s van vóór 2005 mogen vanaf 1 januari 2019 niet meer in de Arnhemse binnenstad komen.” zo deelde een persbericht van de gemeente Arnhem ons laats mede. Een bericht dat voor milieu organisaties als muziek klinkt maar voor eigenaren gelijk een behoorlijke domper is.

Niet alleen bewoners maar ook ondernemers zien ineens hun kerstgratificatie e.d. in rook opgaan door dit besluit. Het gaat hier om personenauto’s op diesel, met een ‘datum eerste toelating’ van vóór 1 januari 2005. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel. Zolang de auto voldoet aan Euro4-norm of hoger heeft men (voorlopig) nog niets te vrezen. Ook oldtimers, kampeerauto’s of auto’s die om medische redenen zijn aangepast geldt vrijstelling.

Vrachtwagens:
https://arnhemshart.nlHet verbod is alleen geldig voor de Arnhemse binnenstad waar reeds ook al een verbod vanaf 2014 geldt voor vrachtwagens die niet voldoen aan de euro lV-norm. Ook hiervoor zijn er diverse ontheffingen geldig. Zo mogen brandweervoertuigen, kermiswagens, verhuiswagens, kraanwagens e.d. met een landelijke ontheffing wel overal naar binnen.

Ook marktondernemers die in het bezit zijn van een marktvergunning kunnen voor een jaarbedrag jaar bedrag van €36,- een ontheffing aanvragen bij de gemeente Arnhem voor hun vrachtwagen. Een vervolgaanvraag is duurder en wordt soms geweigerd. Een marktondernemer moet dan ook veel bewijsstukken aanleveren om een ontheffing te kunnen krijgen.

Controle:
Alle controles in de milieuzone gebeuren via geautomatiseerde digitale camera’s die op diverse plekken staan. Dieselauto’s krijgen nog tot 1 april 2019 alleen een waarschuwing. Daarna kan men een prent van €230,- verwachten. Echter buitenlandse automobilisten kunnen tot op heden nog niet bekeurd worden via deze camera’s en hebben dus vrij spel.

Slopen of verkopen:
Als een ontheffing niet lukt kan men natuurlijk altijd proberen zijn trouwe auto voor een leuk bedrag te verkopen, immers er zijn nog genoeg wijken waar men nog vrij met een oude diesel mag rijden.

Om eigenaren tegemoet te komen als verkopen echt niet lukt is er een sloopregeling beschikbaar. Hiervoor is door de gemeente Arnhem een bedrag van €50.000,- maximaal beschikbaar gesteld. En men kan dan mogelijk aanspraak maken op €1000,-. Echter hier zijn natuurlijk ook weer regeltjes aan verbonden welk hier te lezen zijn.

De gemeentelijke sloopregeling is alleen bedoeld voor: bewoners van de milieuzone, bewoners van een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is, zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in de milieuzone en zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is.

De aanvraag voor de sloopregeling is van 1 december 2018 tot 1 juli 2019, waarbij men binnen 8 weken een antwoordt ontvangt.

Vergunning:
Inmiddels heeft de gemeente Arnhem al een vergunning aangevraagd en deze staat hier gepubliceerd. Hierin staat dat men op advies van het onderzoeksrapport “Onderzoek effecten en
kosten uitbreiding milieuzone Arnhem” van Royal Haskoning DHV tot deze beslissing is gekomen. Het rapport geeft ook aan dat bestelauto’s eigenlijk geweerd moeten worden maar de gemeente https://arnhemshart.nlvindt dit niet tegen de baten opwegen.

Dat er bezwaren komen is ook de gemeente duidelijk en deze ziet ze met vertrouwen tegemoet. Men heeft na de publicatie 6 weken de tijd om zijn/haar bezwaren in te dienen. Hierdoor is het ook onduidelijk of door de bezwaren de milieuzone voor dieselauto’s wel ingaat op 1 januari 2019.

Luchtvervuiling:
Met het weren van dieselauto’s wordt 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof verminderd in de milieuzone. Vele steden hebben al een behoorlijke milieuzone om luchtvervuiling tegen te gaan. Hierdoor zijn er ook diverse afwijkende maatregelen en verschillen.

Het ministerie heeft al aangegeven om landelijk milieueisen te gaan maken zodat er geen wirwar van eigengemaakte regels komen en het voor elke chauffeur duidelijk is.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart