Stichting De Arnhemse Warenmarkten kijkt verder naar mogelijke verplaatsing.

Elke vrij- en zaterdag staan er diverse marktlui hun waren te verkopen op de Markt. Sinds 6 december 2016 is hier de wekelijkse warenmarkt gesitueerd na een verplaatsing van het Kerkplein. Op het Kerkplein werden Focus Filmtheater en woonblok “De Martinus” gebouwd. Hierdoor was het qua ruimte onmogelijk dat alle marktkramen nog zouden passen en was de verplaatsing een feit.

De verplaatsing ging echter niet geheel zonder slag of stoot want de marktlui waren het totaal niet eens met het toenmalig college en gemeenteraad. Diverse protesten en bezwaren werden dan ook geuit samen met de omringende ondernemers en sommigen gingen zelfs door tot de Raad van State. Echter zonder succes en moesten ze verplaatsen eind 2016.

Alvorens de verplaatsing werd de Markt eerst heringericht en kwamen er vaste water- en elektrapunten op het plein. Het zou “De Huiskamer” van Arnhem worden aldus de toenmalig wethouders Gerrie Elfrink en Ine van Burgsteden.

Waar de gemeente Arnhem eerst alle warenmarkten van Arnhem zelf beheerde ging deze over in 2018 als een stichting “De Arnhemse Warenmarkten”. Met een bestuur en een aangetrokken marktmanager moest het in hun ogen een soort open supermarkt worden waar men kon winkelen. Ook andere gemeentes stoten het beheer van de warenmarkten eerder al af met oog voor kostenbesparingen.

In het laatste coalitieakkoord is afgesproken dat de warenmarkt in het centrum eventueel weer terug kan rond het stadhuis en de Sint Jansbeek. Er is dan ook een bedrag van €250.000 hiervoor gereserveerd. Een bedrag die o.a. gebruikt zal worden voor nieuwe water- en elektrapunten.

De stichting heeft in een ledenvergadering de mening gevraagd van haar leden omtrent een mogelijke verhuizing en heeft na beraad nu zelf besloten dat men moet doorpakken om weer de aansluiting met de binnenstad te krijgen. Alhoewel dan nog steeds niet de gehele warenmarkt bij elkaar zou passen kiest men voor diverse plekken vanaf het Audrey Hepburnplein tot en met het stadhuis.

https://arnhemshart.nlAls we een rondje maken langs diverse marktlui, wordt de mening van het bestuur niet geheel 100% gedeeld. Sommigen hebben geen mening en het maakt ze niets uit, anderen willen verplaatsen en de rest wil gewoon blijven staan. De laatste groep ziet dan liever een gehele nieuwe inrichting van alle plekken op de Markt. Doordat er in de afgelopen drie jaar diverse marktlui zijn vertrokken en/of zijn verkocht is het een ongelijke verdeling nu op de Markt met veel open plekken.

Ook de weg waar o.a. de visboeren vrijdags staan, zal vrij gemaakt moeten worden. Eerder gaf de Rechtbank Arnhem al aan dat ze overlast heeft van de geuren die vrij komen bij het bakken van vis. Omdat men nu bezig is om te kijken naar de verplaatsing is de Rechtbank Arnhem ook in afwachting hiervan.

Het zal de komende tijd hard werken worden voor de stichting om met diverse partijen te praten. Zo zijn de directe ondernemers en bewoners nog niet benaderd. Daarnaast zal ook nog een heel goed overleg moeten plaats vinden met verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen om de wensen te bespreken. Een van de wensen is o.a. het gebruik van gedeelte Turfstraat naast het Audrey Hepburnplein waar momenteel de lijnbussen 12 en 43 overheen rijden. Daarnaast is dit ook een verbinding waar dagelijks veel (brom)fietsers overheen rijden.

arnhemshart.nl

De wethouder heeft al aangegeven dat de stichting eerst met veel steun van de andere partijen moet komen alvorens men de echte plannen gaat bespreken. Momenteel heeft men alleen nog steun van Platform Binnenstad Arnhem als adviserend maar verder nog niet.

Arnhems Hart staat niet geheel afwijzend tegen een verplaatsing mits de veiligheid en doorstroming goed is gewaarborgd voor iedereen. En dat door een mogelijke verplaatsing het geen verkeersellende veroorzaakt voor het laden- en lossen in het winkelgebied. Een eerder gehouden enquête gaf een duidelijk beeld onder de bewoners van de binnenstad over hoe ze de warenmarkten ervaren.

Als de stichting de beoogde steun en uitgewerkte plannen heeft, zal de gemeenteraad ook nog moeten beslissen over de verplaatsing. Mocht een verplaatsing niet doorgaan dan zetten we wel in op een meer toegankelijk plein met vlakke bestrating.

Eén gedachte over “Stichting De Arnhemse Warenmarkten kijkt verder naar mogelijke verplaatsing.

 • Avatar
  8 januari 2020 om 22:14
  Permalink

  Graag de tekst veranderen …staat een beetje slordig ..
  Verbinden is ONS motto en niet Onze motto..

  Beantwoorden

Geef je reactie hieronder: