fbpx
Nieuws

Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans onderzoeken gezamenlijke huisvesting

Met de titel ‘Een huis voor iedereen’ presenteren Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans een ambitiedocument voor een eigentijdse locatie voor de podiumkunsten in de stad en de regio. Deze tussenrapportage – die onder onafhankelijke begeleiding van Thomas van Dalen tot stand kwam – is door de culturele partners in de Lauwersgracht Alliantie aangeboden aan de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. De instellingen vragen met het document de steun voor een volgende stap in het onderzoek naar een gezamenlijke toekomst in huisvesting en onderzoeken ook andere scenario’s.

https://arnhemshart.nl/Bij zowel Stadstheater Arnhem, Introdans als Toneelgroep Oostpool spelen vraagstukken rondom huisvesting en onderhoud; de situatie bij Stadstheater Arnhem is urgent te noemen. De instellingen kunnen trachten die afzonderlijk van elkaar op te lossen, maar overwegen ook een gezamenlijke aanpak. In de afgelopen maanden hebben zij onderzocht of er ook inhoudelijk draagvlak is om eventueel samen te wonen. De instellingen zijn daar positief over en formuleren in de tussenrapportage de wens om onder één dak te wonen. Hierbij zijn de grote maatschappelijke uitdagingen van de regio vertrekpunt van het denken. De drie partijen constateren dat deze plannen drie stevige pijlers nodig hebben: (1) programmatische vernieuwing, (2) dienstbare architectuur en stedenbouw en (3) de samenwerking tussen overheden. Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans stellen de maatschappelijke rol van theater hierin centraal en geven een grotere rol aan het publiek. Zij zien een toekomstbestendig huis voor de podiumkunsten voor zich waar het zowel overdag als in de avonduren bruist en licht en levendigheid.

Coalitieakkoord Arnhem
In het voorjaar 2018 reageerde de Lauwersgracht Alliantie met veel enthousiasme op het coalitieakkoord 2018-2022 van het nieuwe College van B&W van de gemeente Arnhem. Hierin wordt de noodzaak onderschreven van een passende, eigentijdse en toekomstbestendige huisvesting van de in Arnhem gevestigde culturele gezelschappen. Ook werden er vanaf 2022 extra kapitaallasten gereserveerd ten behoeve van cultuurinvesteringen, in elk geval voor toekomstbestendige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans.

Wat is de Lauwersgracht Alliantie?
Sinds 2015 hebben Musis & Stadstheater Arnhem, Introdans, Toneelgroep Oostpool en Het Gelders Orkest, Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland zich verenigd in de Lauwersgracht https://arnhemshart.nl/Alliantie. Het doel van de alliantie is om een stevige, brede basis voor alle podiumkunsten in Arnhem te creëren, om de door het Rijk gefinancierde topgezelschappen goed te faciliteren, en om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur en aan een aantrekkelijke stad en regio voor wonen, werken en verblijven.

Wat zeggen de instellingen?
‘Ook toekomstig generaties tot trotse eigenaars maken van een nieuwe schouwburg.’ (Hans Verbugt)
‘Zorgen dat Oost-Nederland een factor van belang blijft in het land, zowel economisch als cultureel.’ (Ruud van Meijel)
‘Door samenwerking van de overheden is de toekomst van rijksgesubsidieerde gezelschappen op nationaal niveau gewaarborgd. Zo kunnen wij dans en theater dichter bij de mensen blijven brengen en maken we dit dagelijks zichtbaar in het hart van de stad.’ (Ton Wiggers)

©Gemeente Arnhem

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart