Samen of toch apart? – (I)

Arnhem is de culturele hoofdstad van het Oosten en wil dat blijven. Zo staat er o.a. in het raadsvoorstel om het Stadstheater, Oostpool en Introdans samen te voegen op één locatie. Met de titel ‘Een huis voor iedereen’ presenteerde Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans een ambitiedocument in 2019 voor een eigentijdse locatie voor de podiumkunsten.

Hiervoor zou het Stadstheater opgeknapt worden en er bijgebouwd moeten worden. Maar door deze toevoegingen zal ook het Koningsplein gaan veranderen en hierdoor parkeerplaatsen, groen en de oude bomen moeten wijken.

We denken even terug naar 2016 waarin omwonenden ineens een brief kregen voor een informatiemiddag in het Stadstheater door het toenmalige college. Want er was haast bij omdat er de komende maandag erover beslist zou worden. Dit kwam vanuit het niets ineens opzetten en de omwonenden waren dan ook zeer verbaasd en boos over dit alles en mede omdat het toen op korte termijn beslist zou worden.

Eigenlijk vindt hetzelfde weer plaats omdat er tot op heden nog geen informatiemiddag voor de omwonenden is geweest en zij het verhaal merendeels uit de media moeten horen. Ook voor de komende ronde tafel zijn bewoners niet geïnformeerd door de gemeente met een brief. Wel is het kort beslissen nu langer geworden en komt er een vleugel i.p.v. een blok aan appartementen. En blijft het COC gebouw op zijn huidige plek staan.

De raadsleden hebben het 13-delige pakket ter inzage gekregen en er zijn al heel wat gesprekken over geweest. Wellicht komen er nog wat wijzigingen en aanpassingen en zal het definitieve voorstel de gemeenteraad voor 1 november 2020 ter besluitvorming worden aangeboden.

Om het Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans samen te voegen op één locatie is een bedrag van €83 mln. gemoeid. Een bedrag die vele malen hoger is dan indertijd bij het eerste plan uit 2016. Velen wijten het aan het slecht onderhouden Stadstheater en de hogere opknap- en verbouwkosten die de afgelopen jaren zijn gestegen.

Maar er is ook een andere optie en dat is dat iedereen op dezelfde plek blijft en deze locaties dan afzonderlijk worden aangepakt. Iets wat €60 mln. kost, een besparing van €23 mln. Wie even rekent zou gelijk voor deze laatste optie kiezen maar er zitten voor- en nadelen aan vast, lezen wij in het gehele pakket.

Wahttps://arnhemshart.nlnneer alles wordt samengevoegd kunnen ze beter met elkaar samenwerken en ook makkelijk elkaars materiaal gebruiken. Aangezien het op één locatie zit zal het ook een boost geven in het aanbod en uitwerking van Arnhem als culturele hoofdstad. De provincie Gelderland wil dan ook tussen de 9 a 11 mln. Euro’s er in spenderen. In het raadsvoorstel wordt dit alles de samenwoonvariant genoemd.

In de stand-alonevariant blijft iedereen op zijn plek en worden de gebouwen aangepast en/of verbouwd. Waarbij Introdans aan de Vijfzinnenstraat en het Stadstheater aan het Koningsplein wel de meeste kosten hebben als het gaat om vernieuwingen, verbeteren en opwaarderen. Oostpool zal daartegen meer moeten werken om het gebouw toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. ook de stand-alonevariant zal een boost geven in de binnenstad omdat men dan afzonderlijk een programma kan maken en het meer verspreid zit in de binnenstad. zo blijven ook de opgezette verbindingen met de Rijnkade en Museum Arnhem intact.https://arnhemshart.nl

Wel geven Oostpool en Introdans aan dat het Stadstheater beter bereikbaar is om te laden en te lossen dan hun huidige locaties. Zelf zijn wij het daar niet geheel mee eens omdat er een test is geweest bij Oostpool om te kijken of daar een grote oplegger kon komen zonder obstakels. en dit was het geval. Introdans ligt aan de Vijfzinnenstraat dat ook goed bereikbaar is voor een oplegger. Maar dan moet wel iets aan de weg gedaan worden, waar omwonenden ook al lang om vragen.

In het kort geven we aan dat beide opties voor- en nadelen hebben maar ook het kostenplaatje behoorlijk verschilt. Daartegen is de stand-alonevariant in onze ogen beter omdat men geen mega uitbreiding hoeft te doen wat veel openbare ruimte gaat kosten en de drie locaties afzonderlijk van elkaar meer versterkt kunnen worden dan alles in één huis.

Rijst ook weer de vraag in hoever het college van plan is om de binnenstad vol te bouwen als we kijken naar de samenwoonvariant en de huidige nieuwbouw van appartementen en woningen. Wanneer alles gecentreerd wordt in de binnenstad geeft dat zeker een zeer variabel aanbod maar ook meer drukte als men kijkt naar verkeersbewegingen. Kan de binnenstad dit wel aan of gaat men er al van uit dat in 2025 alles zonder benzine rijdt en voertuigen gedeeld worden? En in hoever gaat bouwen voor groen en bomen?

Wie zijn mening wil geven kan daarvoor terecht op de ronde tafel op woensdag 28 oktober a.s. in het stadhuis. Aanmelden hiervoor kan via griffie@arnhem.nl of telefonisch 026-3773851 Alle stukken hiervoor hebben we verzameld en zijn hier in te zien of te downloaden.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart