Ring blijft racebaan?

De ring die om onze binnenstad ligt blijft een racebaan. Dat is helaas onze conclusie wanneer we het gesprek met wethouder mobiliteit Roeland van der Zee (VVD) hebben.

Bewoners aan en rond de gehele ring klagen over het racen. Het racen gaat samen met hard optrekken, gevaarlijk inhalen, remmen en knallende uitlaten wat dagelijkse kost is. Bewoners geven aan tijdens de afgelopen hete zomer bijna geen raam open te hebben gehad of niet heerlijk buiten hebben kunnen zitten.

Tevens verplaatst zich dit racen ook naar de wegen van de binnenstad waar men maar 30 km per uur mag rijden. Dit zien we uit diverse Fixi meldingen maar we hebben na de artikelen in De Gelderlander en onze website ook heel veel bewoners hierover gesproken. We hebben dan ook, op verzoek van de bewoners, over de gehele ring en binnenstad gesproken met de wethouder.

Bewoners langs het tracé Weerdjesstraat zijn het racen en knallen meer dan genoeg zat en denken na over acties. Afzetten met dranghekken of met een stoel op de weg gaan zitten zijn enkele https://arnhemshart.nl/voorbeelden. Waarom doet de gemeente Arnhem niets en geeft ons het woongenot niet terug?: aldus een bewoonster uit complex De Platanen.

Het racen en knallen van motorvoertuigen is ook Ă©Ă©n van de vele problemen die worden beschreven in de Leefbaarheid- en veiligheidsmonitor. Het is en wordt een groot probleem dat geheel Arnhem treft. Ondanks de sporadische (snelheid)controles door de politie blijkt dat het steeds meer wordt.

Waar de wethouder komt met cijfers vertellen wij dat bewoners dit beter kunnen verwoorden dan een telling. Immers zij wonen er en maken het dagelijks mee, een telling duurt meestal maar een aantal dagen. De leefbaarheid is dan ook ver te zoeken, terwijl de frustraties steeds erger worden. Nog te zwijgen over fijnstof en milieuvervuiling.

Op de vraag wat de wethouder de laatste twee jaar hieraan heeft gedaan werd het even stil. ”Er zijn diverse gesprekken met de politie en worden deze problemen ook besproken. Echter de gemeente heeft niets te vertellen over de politie en is afhankelijk van hun inzet en snelheidscontroles. Wel zijn er op de singels al drie rijbewijzen ingenomen na een controle”: aldus de wethouder.

Daarnaast zal pas over tien jaar de singels worden aangepast met stil asfalt. Het tracé Weerdjesstraat heeft dit al drie jaar en wanneer het verkeer gewoon 50 km per uur rijdt is het geluid inderdaad veel minder. Echter het racen en knallende uitlaten werkt versterkend en zullen dan ook gewoon behoorlijk geluid produceren. Vooral als aan beide zijden wooncomplexen staan.

https://arnhemshart.nl/Het aandragen van smileys langs de wegen word als een oplossing gezien die even werkt. Dit is ook onze conclusie toen er eentje geplaatst was op de Weerdjesstraat. De volgende dag scheuren de voertuigen er weer hard langs heen of ze kijken of hun kilometerteller goed werkt bij 50 km per uur om vervolgens weer gas te geven.

Uit de evaluatie met eerder geplaatste meetkastjes, langs de ring, blijkt dat 15% harder dan 57 km per uur rijdt. Globaal zijn dat dus 3000 hardrijders per etmaal. Hierbij werd zelfs een vrachtwagen gemeten die met 97 km per uur langs de Sabelpoort ging.

De gemeente gaat wel de bebording aanpassen in de Langstraat, waar een inrijverbod geld, maar hier toch dagelijks vele (knallende) auto’s langs heen racen. En neemt in beraad om hier palen te plaatsen als deze aanpak niet werkt. Tevens zal er worden gekeken of de Turfstraat t.h.v. de verkeersdrempel aangepakt kan worden, nu rijden ze er geregeld langs. En t.h.v. Albert Heijn Rozet een goede aanpassing voor illegaal verkeer kan komen. Dit was de belofte van de ambtenaar, coördinator beheer wegen, welk we meenamen om daar ter plekke de situatie te bespreken. En hij zag direct ook de overtredingen.

Wat kunnen bewoners verder nog doen was onze vraag. Men kan een handhavingsverzoek indienen en deze naar het OM sturen om gerichter maatregelen. Dit kan traject controle zijn, plaatsen van flitspalen, of meer controles op snelheid en geluid. Deze maatregelen kunnen alleen via het OM worden geregeld Voor Arnhem lopen al drie verzoeken voor flitspalen namens de gemeente, echter deze heeft tot op heden nog niets mogen vernemen. Wij gaan als bewonersgroep een handhavingsverzoek indienen en zullen deze delen zodat ook bewoners deze zelf kunnen indienen, hoe meer hoe beter.

Waahttps://arnhemshart.nl/rom zijn de flitspalen op de Weerdjesstraat en bij de Nelson Mandelabrug weggehaald? Met een herinrichting moest de gemeente deze wegen op snelheid aanpassen. In de oude situatie was de flitspaal bij de Nelson Mandelabrug een schatkist voor het rijk. Op het verzoek om de flitspaal in de Weerdjesstraat weer terug te plaatsen, werd deze afgekeurd door het ministerie omdat er haast geen ongelukken gebeuren.

Bewoners van onze binnenstad weten dat ze overlast kunnen hebben van verkeer, vuilnis, uitgaanspubliek, spreekkoren en ga maar zo door. Maar deze verkeersoverlast wordt steeds erger en erger en dat vinden ook bewoners die er al sinds paard en wagen hier wonen.

€1.355.000,- euro staat er voor 2020 om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Jaarlijks wordt er €700.000,- gereserveerd hiervoor. Maar geen enkele euro staat er beschreven voor het terugdringen van klachten en de grote ergernis die bewoners ervaren.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart