fbpx

Rijnkadecafé #4 over openbare ruimte, werd goed bezocht.

Het was alweer de 4e bijeenkomst afgelopen woensdag aan de Rijnkade over de herinrichting en vernieuwen van de kademuur. De kademuur is afgekeurd vanaf De Slag om Arnhem tot aan de Nelson Mandelabrug. Dit heeft te maken met de klimaatverandering en mogelijke verandering van het wassende water in de wintermaanden. Waterschap Rijn-IJssel en de gemeente Arnhem gaat in overleg met bewoners en ondernemers om het gebied degelijk en goed in te richten.

In de eerdere bijeenkomsten werd gesproken over een aantal opties hoe de nieuwe situatie er uit zou komen te zien. Gekozen werd massaal voor een levendige en groene kade. De kademuur gaat dan een 3.50 meter opschuiven naar de Rijn toe, dit is vanaf de Rodenburgstraat tot aan de Nieuwstraat. Hierdoor komt op de bovenkade meer ruimte voor bewoners en ondernemers. Maar zo kan er ook meer groen toegepast worden wat een levendige en groene functie heeft.

https://arnhemshart.nlBewoners werden gevraagd om na te denken over eventueel gezamenlijk onderhoud van het openbare groen. D.m.v. een adoptieverklaring hebben dan bewoners samen de plicht om een gedeelte plantsoen te onderhouden en aantoonbaar te houden.

Maar ook werd de (pand)eigenaren meegegeven om gezamenlijk te kijken in hoever hun panden te vergroenen zijn en zodoende de hittestress tegen te gaan. Dit kan door klimplanten en geveltuinen te creëren maar ook d.m.v. balkonbakken met planten te plaatsen. Bovendien wordt het zo ook nog gezelliger op de Rijnkade.

Er werd gesproken over de aankleding van de Rijnkade zelf. De gemeente Arnhem wil graag de oude kleine kasseien hergebruiken langs de panden en kademuur. Daarnaast een verlaagde trottoirband met klinkers. Dit laatste wordt al toegepast in de nieuwe herinrichtingen van de Zuidelijke binnenstad.

De kleine kasseien liggen nu ook al en dat baart bewoners zorgen en dit lieten zij deze avond ook merken. Daarnaast kennen we het verhaal van De Markt waar de grotere variant hergebruikt werd. Ouderen en invaliden ontwijken De Markt vanwege de kasseien. Wie er met zijn rolstoel overheen gaat wordt dan echt door elkaar geschud.

De toename van het (race)verkeer werd nogmaals benoemd. Doordat op de onderkade nu vier verkeersdrempels liggen zijn de racers uitgeweken naar de bovenkade en tracé Weerdjesstraat. Vele klachten hebben zowel ons als de gemeente al bereikt. De huidige bebording op de bovenkade klopt niet en automobilisten trekken zich er ook totaal niets van aan.

De rij oude lindes van 1880 blijven behouden en gaan zeker nog een veertig jaar mee. Wel worden de gaten opgevuld met nieuwe bomen zodat er weer een mooi gezicht is vanaf de overzijde aldus https://arnhemshart.nlde architect. Een horecaondernemer ziet ze liever gekapt worden vanwege de beestjes en vele plak op zijn terras.

Er werd ook aangegeven dat bewoners en ondernemers gezamenlijk in gesprek moeten i.p.v. twee gescheiden groepen. Niet ter controle maar meer om ook gezamenlijk de opties te bekijken en te bespreken. En zoals op de avond al werd gezegd door de spreker “Gezamenlijk gaan we het doen!”.

Komende maand mogen bewoners weer nadenken over de nieuwe zaken die voorbij kwamen want op 1 november a.s. wordt weer een Rijnkadecafé gehouden.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart