fbpx

Project Rijnkade krijgt al wat kleur.

Het was afgelopen woensdagavond best wel druk in Restaurant CC aan de Rijnkade. Na een eerdere informatieavond en zelfs een excursie werden er deze avond kleurige impressies vertoond en zelfs mooie voorbeeldfilmpjes.

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Waterschap Rijn en IJssel (Wrij) is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van
de hoge Rijnkade en is daarom een project gestart waarbij er samen met de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de omgeving duidelijkheid willen krijgen in
de belangen en functies die er spelen voor de waterveiligheid en de Rijnkade als leefomgeving.

Vanuit de eerdere twee ontmoetingen met bewoners en ondernemers kwamen er al een aantal zaken naar voren vertelt Andre Opdam (Projectmanager) de aanwezigen. Het ging hoofdzakelijk om vergroening, racebaan, inrichting bovenkade, verkeer en logistiek. Het is beter om eerst te kijken naar de hoofdzaak, vernieuwen van de kademuur, en dan later de inrichting e.d. van de kade aan te pakken.

Ook Askold Huidink (Technische gedeelte) ging in op de fundering en de diverse hellingen van de oude kademuur. Duidelijk legt hij uit waarom en waar de kademuur het slechtst is. En dat er straks https://arnhemshart.nlbij het vernieuwen ook rekening gehouden moet worden met historische vondsten zoals explosieven.

Theo Reesink (Landschapsarchitect) deed het kleurrijke gedeelte. Met diverse thema’s waren er verschillende voorstellen te zien. Een muur recht of met meer groen aan het Roermondspleinzijde.
Naast het vernieuwen van de muur wordt ook al gekeken naar trappen en de functie-eisen voor het verkeer en parkeren aan de onderkade. Ook fietsers en voetgangers moeten de onderkade goed kunnen bereiken en natuurlijk ook de mindervaliden.

Er werd al gesproken om een coupure te plaatsen t.h.v. de Nieuwstraat. Aan de zijkanten heeft men dan een muur staan waarin balken vallen zodat men een opening in een kademuur of dijk dicht maakt. Dit kan ook een deur of een automatische muur zijn die omhoog komt.

Een zeer welkom maar verrassend idee was om de twee afritten bij de Vossenstraat te verplaatsen naar de Nelson Mandelabrug. Hierdoor wordt er meer een kade gemaakt en kan men ook logistiek er beter door worden. Ook kunnen touringcars en het vrachtverkeer gelijk de rondweg verder op. De kademuur blijft eigenlijk op dezelfde hoogte zoals het nu is er kan een klein hoogteverschil zijn van ongeveer 15cm.

Op vragen over de bomen op de bovenkade deelde Theo mede dat deze onderzocht zijn en goed bevonden zijn. Laatst viel er een boom om tijdens een stormachtige dag op de Rijnkade. De bomen hebben een groot historische waarde en hebben zelfs een oorlog doorstaan. In sommigen zitten zelfs nog resten daarvan. De gemeente gaat deze dan ook niet kappen.

Met het vernieuwen van de kademuur kan de Rijnkade levendiger en aantrekkelijker worden voor de Arnhemmers maar ook voor bezoekers en toeristen. Zittende ondernemers kunnen dan ook https://arnhemshart.nlevenementen organiseren en hun omgeving meer kleur geven. Zo kan er ook i.c.m. de Slag om Arnhem een zeer toeristische route gecreëerd worden.

Het Wrij draagt de zittende ondernemers een warm hart toe en dat blijkt ook uit de samenwerking en hun eigen overleggen. Vooral de horeca wil zelf meer gasten gaan trekken en ook een functie krijgen binnen het horecagedeelte van de binnenstad. Ook vinden zij het zeer jammer dat de kademarkten sinds 2016 niet meer gehouden worden. Dit vanwege een gestopte subsidie van de gemeente Arnhem.

In 2020 wordt gestart met het vernieuwen van de kademuur en deze zal in 2022 klaar zijn. Met de opbrengst van deze informatieavond gaat het Wrij verder en zal eind maart a.s. met een voorstel komen waarin twee thema’s zijn verwerkt. Vanuit daar wordt weer verder overleg gevoerd en zo zal er een Rijnkade ontstaan die voor iedereen toegankelijk is en weer een aanwinst voor Arnhem zal zijn.

Groene kade:

 

Water:

Rijnfront:

Levendige:

 

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart