fbpx

Proefsleuven geven meer inzicht in de kademuur.

Het is november 2017 als het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) samen met de Gemeente Arnhem een intentieverklaring tekent. De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en zal voor de waterveiligheid versterkt moeten worden.

Nu is het niet zo dat de kade zeer slecht is en uiteen zal vallen maar met het oog op de toekomst en de klimaatveranderingen zal het WRIJ toch al gaan beginnen om de kademuur te verstevigen. De komende jaren worden diverse dijken en keringen bekeken en desnoods aangepast in kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP), een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen eventuele toekomstige overstromingen.

Het WRIJ neemt de kademuur onder handen en dat geeft dan ook de gemeente mooi de tijd om de bovenkade gelijk aan te pakken. Samen met bewoners en ondernemers zijn er al diverse gesprekken geweest over de herinrichting van de bovenkade. En hieruit is een plan voor een “Groene en Levendiger Rijnkade” gekomen om mee verder te gaan.

Ondanks dat men eerst nog alles goed op de vele kaarten en tekeningen moet zetten gaat het WRIJ de komende drie weken 13 proefsleuven maken vanaf t.h.v. voormalig Coberco tot aan dehttps://arnhemshart.nl Boterdijk. Deze proefsleuven geven meer inzicht in de ondergrondse constructie en mogelijke kabels en leidingen. Ook zal naar de archeologische waarde worden gekeken en de milieuaspecten.

Vanaf a.s. maandag 18 februari t/m woensdag 20 februari worden er drie proefsleuven gemaakt tussen Airborne at the Bridge tot aan de oude kraan t.h.v. de Rodenburgstraat. Daardoor is dit gedeelte dan ook afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt het afgezet met hekken.

De andere tien proefsleuven volgen in de twee weken daarop waarbij het kan voorkomen dat sommige parkeerplaatsen afgesloten zijn. Het WRIJ zal deze dan ook op tijd afzetten.

De proefsleuven locaties en planning kan men hieronder vinden en eventueel uitprinten ter informatie.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart