Pergola en AKU-fontein blijven voorlopig zo.

Een monument is voor iedereen net een kleur of een schilderij, het is mooi of gewoon lelijk. De herinneringen over de vele gesprekken Blauwe Golven komen dan ook weer tevoorschijn want daarin betrof het ook een monument. Maar is Arnhem een monument waardig en gaat ze er ook waardig mee om? In ieder geval niet wat betreft het in stand houden en het onderhoud.

https://arnhemshart.nlWe hebben het nu over het AKU-fontein en de samenhangende pergola. Tijdens het vorige college was besloten om de pergola te slopen en het AKU-fontein op te knappen. Eerder werden er al ruim 100 parkeerplaatsen onttrokken op het Gele Rijdersplein waarna een verhoogde grasveld werd gemaakt. Een “Place to Meet” moest het gehele plein worden welk inderdaad een goede opfrisbeurt nodig had.

Een ingelaste ronde tafelgesprek van Lea Manders (Arnhem Centraal) moest ook duidelijkheid brengen waar de aangrenzende ondernemers mee zitten. Maar ook de voorstanders die graag het monument in zijn geheel opgeknapt zien zonder eventuele aanpassingen zoals een roomdivider.

Zo gaf ook eigenaar René Janssen van Royal aan dat hij totaal buitengesloten werd door de gemeente Arnhem als het gaat om het weer terug brengen van een mooi en functioneel plein voor iedereen. Zo werd tijdens het Airborne Festival foto’s getoond bij de pergola en was er een muzikale happening om het AKU-fontein heen. Ruim 2000 mensen kwamen op dit evenement af en er was geen enkele vernieling en/of ongeregeldheid. Dus men kan het geschikt maken voor iedereen als men ook het echt wil. Een roomdivider zou averechts werken en het plein delen maar ook het monument verstoppen dat hebben we gemerkt en gezien met de geflopte Gele Kubus.

Het Gele Rijdersplein is overdag al een plek met veel reuring doordat er veel aangrenzende horeca zit met een terras maar ook de gratis fietsenstalling zorgt ervoor dat men af en aan in- en uitgaat en de binnenstad intrekt of naar de horeca. Alleen het zit op een punt wat eigenlijk het monument ook uit zijn verband haalt.

Het verplaatsen van de fietsenstalling ondergrond onder de pergola zien de monumenten liefhebbers als een dom en dwaas idee. Het afbreken van de pergola kan in hun ogen ook niet omdat alles één geheel is en ook zo geregistreerd staat als een rijksmonument. De fietsenstalling kan in het pand van Bristol bijvoorbeeld aldus sommigen, deze staat te koop.

Als de gemeente het monument had onderhouden dan hadden we hier nu niet gezeten werd er deze avond gezegd. Zowel de monumentenliefhebbers als vele Arnhemmers zien graag dat de gemeente z.s.m. start met het opknappen van het monument, het is nu een triest aanblik voor iedereen.

Na de ronde tafel gingen de raadsleden in gesprek met verantwoordelijke wethouder Hans de Vroome (D66) over wat nu de voortgang en stand van zaken verder is. Hij legde na een aantal vragen uit dat er een totaal bedrag staat voor het Gele Rijdersplein van ruim €1,2 miljoen en het eerste gedeelte met herbestrating en een grasveld reeds gedaan is.

Op het weghalen van een bankje vertelde hij dat dit kwam vanwege het leggen van kabels/leidingen voor het realiseren van Popocatepetl indertijd. Het bankje stond binnen de bouwhekken en moest daarom weg. Bij nader inzien bleek het ook een gammel bankje te zijn zodat er besloten is om deze niet terug te plaatsen in afwachting van restauratie e.d. Momenteel is het in afwachting opgeslagen op de gemeentewerf.

In het vorige college is besloten samen met een meerderheid van de gemeenteraad om de pergola te slopen. Of dit ook inderdaad gebeurt is nog afwachten want diverse raadsleden twijfelen nu en denken aan een heroverweging om de pergola te behouden.https://arnhemshart.nl

Wethouder Hans de Vroome heeft dit blijkbaar al voorzien want hij gaf aan met diverse varianten te komen van sloop tot behoud van de pergola. Deze staat ook positief tegen een heroverweging maar wacht eerst mijn voorstellen af. Deze zullen nu binnen 6 maanden klaar zijn en naar de gemeenteraad gaan.

Of ook de mogelijke schaatsbaan doorgaat hangt ook af van zijn voorstellen. Monumentenliefhebbers, aantal ondernemers en bewoners zien graag van niet. Deskundigen hebben al aangegeven dat dit onmogelijk is door de constructie van het monument en de technische bouw van een schaatsbaan.

Over de totale kosten die de gemeente Arnhem heeft gemaakt voor placemaking Gele Kubus is men ook nog afwachtend. In januari werd dit toegezegd in een interpellatiedebat waarin dit project direct was stopgezet.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart