fbpx

Parkeergarage Rozet richting oplossingen.

Wie rondloopt in Parkeergarage Rozet ziet diverse gebreken, achterstallig onderhoud en herinnert zich dan ook de uitslag van de ANWB in 2020. Daarin kwam deze parkeergarage met slechts een magere 2,3 als eindcijfer uit de bus.

De ANWB bezocht toen 40 parkeergarages in Nederland en beoordeelde deze kritisch op verschillende punten. Door de nummerbordherkenning voor vergunninghouders en het uitzicht op het dak eindigde de Rozet nog net niet de laatste op de lijst. Maar men komt er toch om goed en veilig te parkeren en niet voor de uitzicht? Alhoewel onverlaten wel hier geregeld zitten te blowen, drinken en lachgas te gebruiken terwijl ze genieten van de uitzicht.

Wethouder mobiliteit Roeland van der Zee (VVD) wil voor ongeveer 5,5 miljoen Euro het geheel opknappen, opgeknipt in twee fases zo staat er in het raadsvoorstel. Zo zal de plint en de ingang worden vernieuwd, komen er 14 laadplekken die d.m.v. een zonnedek met panelen worden geladen, lampjes die de lege parkeerplaatsen aangeven en 60 extra parkeerplaatsen. Fase 1 zal 3,22 miljoen Euro kosten.

De extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de plek van voormalig CASA/Showroom en de oude bergingen van Portaal. De extra parkeerplaatsen zijn volgens de wethouder nodig voor de nieuwe appartementen die medio 2023 zullen verrijzen in het Bartokpark. Ontwikkelaar Synchroon gaat hier rond de 55 appartementen bouwen.

Zowel de raadsleden als Arnhems Hart zijn blij met de aanpak om deze parkeergarage op te knappen maar hebben nog vragen over het plan. Zo zullen de nieuwe bewoners van Bartokhof straks €220,- p/jaar betalen om hier te parkeren terwijl een bewonersvergunning momenteel €141,- p/jaar kost en men ook zijn voertuig in een gemeentelijke parkeergarage kan zetten. En de 14 laadplekken zijn veel te weinig.

In de eerste fase is er dekking vanuit diverse mobiliteit potjes maar niet voor fase 2. Terwijl fase 2, begroot op 2,34 miljoen Euro, meer inhoud heeft ten aanzien van toegankelijkheid, veiligheid, plint e.d. Of fase 2 financieel haalbaar is, is voor velen nog een vraagteken. Naar verwachting zal fase 2  pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 besproken worden in de raad.

De wethouder zegde toe dat er een echte HUB komt met deel fietsen, scooters, auto’s en bakfietsen. I.c.m. een overdekte (bewaakte) en afgesloten fietsenstalling in het Bartokhof. Hierover heeft men al positief besloten in een eerdere raadsvergadering. De 14 laadplekken kunnen straks ook worden uitgebreid als daar behoefte aan is.

Diverse vragen waren er ook over het zonnedek en de batterij. Waarom geen snellaadplein en een betere duurzame accu? Volgens de wethouder heeft een snellaadplein meer nodig aan infrastructuur en materiaal. Als het gaat om vergelijking, is omwille van de ruimte en kosten gekozen voor deze batterij in het raadsvoorstel.

Omdat er veel veranderd in de binnenstad door het transformeren van kantoren, winkels en uitgaansgelegenheden naar woningen verwacht men niet dat de parkeergarage een soort leegloop zal krijgen, ook al slinkt het winkelgebied. Door de transformaties zullen er meer parkeerplekken nodig zijn, aldus de wethouder. Zo wordt momenteel The Manhattan omgebouwd naar appartementen en is er een omgevingsvergunning verleend om op de plek van The Levell 44 appartementen en commerciële ruimten te realiseren.

In afwachting van moties en amendementen zal de gemeenteraad de volgende keer beslissen over fase 1.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart