fbpx

Ondergrondse containers, diftar, zwerfafval… maar het komt er aan.

Als we het verhaal in zijn totaliteit bekijken vanaf 2015 tot op heden is er veel gepraat over de ondergrondse containers (oc’s) maar ook over Diftar (Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel restafval aangeboden wordt en hoe meer restafval je aanbiedt hoe hoger de totale afvalstoffenheffing zal zijn.)

Coehoorn is momenteel het enige gedeelte van de binnenstad waar men 24/7/365 gebruik kan maken van de oc’s. Ook in de Looierstraat staan nu een tweetal oc’s en op ons advies een glasbak.

Diftar:
Verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp wil graag per 1 januari 2020 diftar invoeren voor geheel Arnhem. Ook dan moeten alle resterende geplande ondergrondse containers geplaatsthttps://arnhemshart.nl zijn en werken met een afvalpas. Met deze afvalpas kan men de oc’s openen en de vuilniszak in de trommel doen waarna deze in de grote afvalbak valt.

De huidige oc’s hebben een trommel waar momenteel 60 liter zakken in kunnen maar deze worden verkleind naar 30 liter. Een kostenplaatje die €300.000,- extra zal kosten. Maar dan zal men ook minder per restafvalzak gaan betalen welk zo rond de €0,80 zal worden.

Of de datum van 1 januari 2020 voor het invoeren van diftar gehaald zal worden moet nog blijken. Momenteel zijn er nog eerst vele zaken op te lossen zodat het van start kan gaan.

Op dit moment wordt er gepraat o.a. over medisch afval dat men schat op ongeveer 800 Arnhemmers, die om medische redenen, dit als restafval deponeren. Medisch afval kan men groot zien van verband, incontinentiemateriaal, handschoenen maar ook infuuszaken en doekjes. En wanneer men geregeld luiers verschoond heeft deze natuurlijk zo zijn 30 liter zak vol.

Om deze groep tegemoet te komen kunnen zij 208 keer een 30 liter zak storten zonder daarvoor te betalen. Echter moeten zij wel kunnen aantonen dat ze dit nodig hebben vanwege medische gronden. Helaas staat er in het voorgenomen plan dat dit alleen digitaal kan en moet men dit met stukken en/of verklaring van de huisarts bewijzen. Bij dit laatste zetten ook wij twijfels bij vanwege de AVG wet (privacy). Daarnaast zijn er Arnhemmers die geen gebruik maken van het internet.

“Om voldoende tijd voor de beoordeling in te ruimen en de aanvragers tijdig duidelijkheid te kunnen verschaffen, is uitgaande van invoering van DIFTAR per 1 januari 2020, de uiterste termijn van indienen gesteld op 1 november 2019.”: zo staat er in het raadsvoorstel wat nu ter behandeling ligt. De extra kosten hiervoor bedragen €125.000,- tot €150.000,- waarbij rekening is gehouden met 800 Arnhemmers.

GFT en grof vuil:
Wie in de binnenstad woont is momenteel nog wel gelukkig als het gaat om grof vuil en gft. Je zet het gewoon elke woensdagochtend om 7 uur aan de weg en het wordt opgehaald. Maar straks als we de oc’s krijgen is dit wel echt verleden tijd.

Voor GFT afval kan men nu al kiezen voor een 40 liter Citybin die via SUEZ wordt verstrekt en daarna geregeld wordt opgehaald. Voor het aanvragen van een citybin en het opvragen van de ophaalroute kun je bellen naar de SUEZ servicelijn, tel. 0800-3666999.

Momenteel worden er in drie wijken proeven gedaan met grof vuil ophalen. Op een aantal vaste dagen komt SUEZ deze ophalen na aanmelding, dit zijn de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee en Malburgen-Oost. Als deze proef goed werkt zal er gekeken worden of het ook voor geheel Arnhem mogelijk is. Verder kan men voor grof vuil brengen en ophalen op deze pagina verder kijken.

En er wordt ook een proef gedaan met een oc waar men GFT in kan doen. Deze zullen dan straks bij o.a. hoogbouw moeten komen te staan, mits deze slaagt. De eerste resultaten zijn al bedroevend omdat alles aan de trommel blijft plakken. Men mag het namelijk niet verpakt in de oc deponeren.

Bedrijfsafval:
Ook bedrijven en ondernemers kunnen straks gebruik maken van de oc’s. Momenteel moeten zij (aantoonbaar) diverse contracten afsluiten met afvalverwerkers. De gemeente Arnhem gaat hiervhttps://arnhemshart.nloor straks een aparte reinigingsrecht afsluiten met hen die interesse hebben.

Grote bedrijven hebben al doormiddel van hun eigen transport een afvalstroom die opgehaald wordt. Of zoals sommige fastfood concerns komen er speciale vuilniswagens om het afval gescheiden op te halen en te hergebruiken voor bv. veevoer.

Of dit plan verder haalbaar is hangt van vele zaken af. Velen hebben een contract met een Achterhoeks afvalverwerker die hele lange contracten hanteert vanaf 5 jaar. En hier komt men zonder te betalen niet echt vanaf.

Tevens zullen bewoners niet blij zijn als een horecazaak snachts na sluit nog even zijn (glas)afval dumpt.

Nieuwe tarieven en nieuwe afvalverwerker:
Per ingang van 1 januari 2020 gaat Attero BV uit Wijster het werk van SUEZ overnemen. Door een nieuwe aanbesteding hebben zij deze gewonnen waarbij maar twee afvalverwerkers zich hadden aangemeld. De contractperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te verlengen.

Ook worden de tarieven van afvalverbranding per 2020 duurder. De kosten van afvalverwerking, met name afvalverbranding, worden fors hoger en stijgen zo’n 40% per ton in 2020. Hierdoor worden bewoners ook opgeroepen om meer en beter te scheiden zodat deze kosten laag kunnen blijven.

Wat dit momenteel voor Arnhem betekent is nog niet bekend. De wethouder laat weten dat het enkele tientjes betreft op jaarbasis. Maar wat zal dit ook gaan betekenen voor de minima?

Project zwerfafval:
Wie even goed kijkt ziet in de binnenstad veel ill. afval maar ook best wel veel zwerfafval liggen en dwarrelen. Ook bij de oc’s in de Coehoorn is ill. afval een dagelijkse melding ritueel naar de gemeente Arnhem. Maar met het project zwerfafval wil men bewoners betrekken in het gehele verhaal en ook bewuster maken dat dit soort zaken ook kostend verhogend zijn naast een verpauperde en smerige leefomgeving.

De gemeente Arnhem is ook op zoek naar een stagiair(e) afvalvrije school in het kader van project zwerfafval. “Streven is om binnen de school geen restafval meer over te houden. Je onderzoekt hoe je slimmer om kan gaan met ‘afval’ op school en maakt een plan hoe je de leerlingen hiervoor enthousiast kan krijgen en kan bereiken met je boodschap.”, aldus de oproep die de gemeehttps://arnhemshart.nlnte Arnhem laatst deed. Geïnteresseerden kunnen via stage@arnhem.nl hier meer informatie over inwinnen.

Sinds het verdwijnen van de benzine veegwagens en bladblazers lijkt het of zwerfafval steeds meer wordt in onze binnenstad. Dit merken we ook tijdens onze reguliere knijpacties door de binnenstad. De aanwezige Gluttons (3x) kunnen het ook niet allemaal aan dagelijks.

Locaties:
In de binnenstad werden eerder al twee informatieavonden gehouden voor de bewoners. Hierop kwamen ook veel zienswijzen binnen die de gemeente Arnhem dacht afgehandeld te hebben in goed overleg met bewoners. Echter door een Raad van State uitspraak mocht de gemeente elke zienswijze afhandelen als een officieel bezwaar en duurde het langer om de locaties definitief te maken.

Inmiddels is er een lijst en tekening met locaties waar de oc’s tussen nu en oktober a.s. geplaatst worden. Je leest het goed! Voor oktober a.s. zal de binnenstad zijn resterende oc’s voor restafval krijgen waarna ze ook per 1 oktober 2019, met afvalpas, zullen moeten gaan werken.

De locaties staan op de onderstaande (downloadbare) plattegrond vermeld. Wel zijn de twee locaties aan de Rijnkade t.h.v. huisnummer 34 en het Roermondsplein t.h.v. huisnummer 31 nog als concept. Betrokken buurtbewoners zijn reeds hier al over geïnformeerd en kunnen nog bezwaar indienen tegen deze concept locaties.

De locaties die zijn toegewezen zijn:

Rijnkade t.h.v. nr. 143
Ariën Verhoeffstraat t.h.v. nr. 11-451
Rodenburgstraat t.h.v. nr. 15
Rodenburgstraat t.h.v. nr. 56
Rijnkade t.h.v. nr. 28
Langstraat t.h.v. achterzijde Weerdjesstraat 53 (De Platanen)
Nieuwstraat t.h.v. nr. 2
Kerkstraat t.h.v. nr. 19
Broerenstraat ter hoogte van nr. 51
Beekstraat t.h.v. nr. 40 zijkant
Koningsplein tegenover nr. 5
Beekstraat t.h.v. nr. 71
Nieuwe Plein/Rijnstraat t.h.v. nr.80a
Jansplein aan achterzijde Gele Rijdersplein huisnummer 2
Willemsplein t.h.v. nr. 34
Gele Rijdersplein tegenover huisnummer 3
Jansbinnensingel t.h.v. nr. 2a
Jansbuitensingel t.h.v. nr. 20
Jansbuitensingel t.h.v. nr. 24

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart