fbpx

Nog een potje voor het Stadstheater?

Het zal aanstaande woensdag spannend worden tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dan wordt besloten over het geld dat Stadstheater zal krijgen om hun geliefde plek op te knappen. Oostpool en Introdans zijn bezig met de provincie Gelderland om daar meer subsidie los te krijgen om gezamenlijk in een ander locatie te investeren.

Met een amendement “Kleine zaal Stadstheater bouwen” van de fracties GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA en ChristenUnie zien deze partijen toch nog een uitweg om de kleine zaal bij de renovatie te betrekken. De kleine zaal is belangrijk om kleine gezelschappen, scholen en amateurgezelschappen de ruimte te bieden om hier op te treden.

In het laatste raadsvoorstel staat dat men 54,4 miljoen Euro investeert om de grote zaal op te knappen. Wanneer men de kleine zaal erbij neemt zal dat wellicht zo’n 10 miljoen Euro meer gaan kosten, een concrete offerte is er nog niet. Dat geld is er momenteel niet en de provincie Gelderland springt niet bij om een subsidie te verlenen. Eerder werd klakkeloos aangenomen dat deze tussen de 8 a 10 miljoen Euro zou gaan bijdragen.

Wanneer de raad toestemt met het amendement en raadsvoorstel zal men niet gelijk in 2022 kunnen starten vernemen wij. Hierdoor kunnen de bijdragen van eenmalig € 191.000 en vanaf 2026 € 455.000 gebruikt worden die vrijkomen uit het programma cultuur.

Denk/Verenigd Arnhem heeft grote twijfels bij het amendement. Zij zien het als een soort verkiezingsstunt en had graag de beslissing over de kleine zaal na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gezien. De indieners zien dit anders en geven aan al diverse jaren over het Stadstheater te praten dat er nu wel een keuze gemaakt kan worden. Arnhem Centraal vindt dat kleine gezelschappen gebruik kunnen maken van de huidige plekken zoals Huis van Puck en Theater aan de Rijn.

Er zal nog een motie en amendement komen van Arnhem Centraal die aangeeft dat Introdans en Oostpool best naar Arnhem-Zuid kunnen verhuizen als daar een nieuw cultureel centrum gebouwd gaat worden. Hier kunnen dan de bedragen uit het amendement “Kleine zaal Stadstheater bouwen” geïnvesteerd worden en de aan Introdans en Oostpool beloofde 10 miljoen Euro die zijn vermeld in het huidig raadsvoorstel. Hierdoor hoeft de kleine zaal (voorlopig) niet opgeknapt te worden volgens Arnhem Centraal.

Update 17/01/2022: De motie Arnhem Centraal staat bij de stukken. Omdat de vergadering pas om 21h30 begint is het niet zeker of de raad aanstaande woensdag al aan besluitvorming toe komt. De eerst volgende mogelijkheid is dan 2 februari.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart