fbpx

Nieuwe subsidieregeling houdt leerling op school.

Om te voorkomen dat leerlingen stoppen met school zonder dat zij een diploma hebben gehaald, heeft de gemeente Arnhem een nieuwe subsidieregeling opengesteld. Deze regeling, ‘Aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten Arnhem 2021-2024’, moet er samen met een nieuw plan van aanpak voor zorgen dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder daalt. De focus wordt gelegd op leerlingen van VMBO, ISK (Internationale Schakelklas) en MBO niveau 1 & 2, omdat daar de schooluitval het hoogst is. Uitgangspunt is dat de school centraal staat bij de aanpak van problemen. Daarom wordt in eerste instantie het zorgnetwerk direct om de school heen versterkt.

Subsidieaanvragen moeten voor 1 oktober worden ingediend, beoordeling en toekenning gebeurt in november zodat aanvragers met ingang van 1 januari 2021 aan de slag kunnen met projecten die uit de nieuwe regeling worden gefinancierd.

Lichte daling
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. De voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/19 laten een lichte daling zien in het aantal VSV’ers in Arnhem. Het daalt naar 2,7 % (311 leerlingen) ten opzichte van 3 % in het jaar daarvoor. Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat steeg van 1,9% naar 2%.

Versnipperd
De aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan was tot op heden te versnipperd. Er gebeurde veel, maar het ging om losse projecten, waarvan de effectiviteit moeilijk kon worden bepaald. De subsidieregeling maakt het voor de gemeente veel beter mogelijk om gericht te sturen. Ook kan, door de verplichte verantwoording achteraf, veel beter worden beoordeeld hoe effectief de inzet is.

Complex
Wethouder Hans de Vroome, onderwijs: “Het is lastig om de oorzaken voor voortijdig schoolverlaten aan te wijzen. De problematiek is complex en kan op meerdere leefgebieden zijn terug te voeren. Daarom zoeken we naar maatregelen of activiteiten die samenhang hebben met andere programma’s op het gebied van zorg en ondersteuning. Met deze subsidieregeling kunnen we als gemeente veel beter sturen. Ik ben ervan overtuigd dat je voortijdig schoolverlaten alleen kunt tegengaan als je vanuit onderwijs met alle betrokken partijen samenwerkt. Ik wil graag inzetten op het verstevigen van het netwerk rondom de jongeren die de school voortijdig dreigen te verlaten. Zo worden de kansen voor deze jongeren op een succesvolle toekomst vergroot.”

Het onderwijs heeft een centrale plek als het gaat om tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Samenwerkingspartners zijn onder andere het Samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs (SWV 2506), Regionaal Bureau Leerlingzaken, de sociale wijkteams en de afdeling werk & inkomen van de gemeente.

ArnhemMail

ArnhemMail plaatst berichten van de gemeente Arnhem.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart