fbpx
Nieuws

Muur vervangen vraagt om goed overleg met bewoners en ondernemers.

De opkomst op de informatieavond van Waterschap Rijn-IJssel (Wrij) was aardig bezocht. Doormiddel van informatieborden met diverse thema’s werden bewoners en ondernemers gevraagd om hun inbreng en verhalen.

In kader van het “HoogWaterBeschermingsProgramma” (HWBP) worden alle dijken, dammen, sluizen maar ook kademuren regelmatig getoetst op functie en kwetsbaarheden. Vanwege de klimaatveranderingen wordt dit door geheel Nederland gedaan door het waterschap en Rijkswaterstaat. Zo worden alle zwakke schakels aangepakt om een eventuele doorbraak te voorkomen.

Voor geheel Nederland betekent dat er ongeveer 700 kilometer verstevigd en/of vernieuwd moest worden. In Arnhem betreft het 1.2 kilometer kademuur aan de Rijnkade. Deze is slecht maar niet dat hethttps://arnhemshart.nl direct instort en/of instabiel is. Het heeft meer te maken met de toekomst en daarom zal deze kademuur ook pas over een aantal jaar vervangen moeten worden.

Het Waterschap Rijn-IJssel en de gemeente Arnhem gaan samen de kademuur verstevigen. Dit is tevens een verbetering van de Rijnkade als openbare ruimte. De onderkade is al eerder vernieuwd en verstevigd en kan nog jaren mee.

Door samen te werken met bewoners en ondernemers kan er in overleg gekeken worden hoe de bovenkade anders kan worden ingericht. Men luistert al goed naar deze gebruikers die hun ervaringen en ideeën delen. Op de informatieavond kwamen dan ook al vele verhalen voorbij van bewoners die graag meer groen en een veel betere bestrating zouden willen zien. Ook een veelgehoord item was de vele overlast die de straatraces elke keer weer veroorzaakten maar ook de hangjongeren die in grote getale blowend op de kademuur zitten. Deze twee laatste dingen zijn voor de handhaving om aan te pakken.

Om meer duidelijkheid te verschaffen was er een excursieochtend gepland afgelopen zaterdag. Met ongeveer 15 personen maakten we een rondgang op de boven- en onderkade en werden bijgepraat door het Wrij. We kregen duidelijke informatie van hun waar de problematiek lag als zij de kademuur gingen vervangen.

Gaan we hem op dezelfde plaats terugzetten of kan hij een aantal meters ervoor geplaatst worden? Wat gaan we met de oude bomen doen die een oorlog overleefd hebben en is parkeren wel een hot iets langs een mooie kade? Maar ook kwamen weer vele oude historische verhalen voorbij van bewoners die er al jaren woonden en er zelfs hadden leren fietsen.

https://arnhemshart.nlIn de twee uur durende wandeling werd er goed en openlijk gesproken en geluisterd naar elkaar en waar ook de ondernemers hun verhaal deden. We hebben het over verleggen van de weg op de bovenkade en het autoluw maken als mogelijkheden. Maar ook om bepaalde hoeken ronder te maken en de onder- en bovenkade goed met elkaar te laten verbinden door bv een lange trappenpartij als kademuur te realiseren.

Zowel bewoners als ondernemers vinden het zeer jammer dat de witte vloot (cruiseschepen) niet meer langs de onderkade aanmeert. De gemeente verwijst dergelijke boten naar de Nieuwe Kade en Westervoortsedijk. Ook gaat de gemeenteraad vanavond de nieuwe havenverordening bespreken w.o. de witte vloot verplicht wordt om walstroom af te nemen. “De keuze voor het verplichten van walstroom heeft te maken met het feit dat het algemeen milieubelang (vermindering van geluid- en stankoverlast) in dit geval zwaarder weegt dan de meerkosten voor de cruiseboten.” zo staat er in de agendastukken te lezen.

Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) pleit al lang om ook op de onderkade walstroom aan te leggen voor o.a. haar leden. Wethouder Ine van Burgsteden zei in een eerdere raadsvergadering dat SHSA dit zelf zou regelen en financieren, echter SHSA heeft geen geld hiervoor laat zij ons per mail weten. SHSA heeft dit ook vaak aan de wethouder en de gemeenteraad medegedeeld.

Na een heerlijk warm kopje koffie bij Restaurant CC is er afgesproken dat er een werkgroep komt vanuit de aanwezigen van deze ochtend. De werkgroep start begin 2018. Het Wrij gaat eerst alle informatie uitwerken. En wij als Arnhems Hart houden je natuurlijk weer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen.https://arnhemshart.nl

Geef een reactie

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart