Monopoly met monument.

Toen het verboden werd om auto’s te parkeren op het Gele Rijdersplein gaf wethouder Ine van Burgsteden aan al een plan te hebben om het plein totaal te veranderen. Ze had het over bankjes, veel groen en speeltoestellen.

Na een middag gestaan te hebben op het Gele Rijdersplein kreeg de wethouder diverse ideeën te horen van een aantal passanten en wat bewoners. Een park was wel het meest gehoorde idee en wat speeltoestellen. Maar vooral het opknappen van het AKU monument wilden veel inbrengers toch op een korte termijn gerealiseerd zien.

Een sneltekenaar bracht alle ideeën bij elkaar op een grote rol papier en wethouder Ine van Burgsteden presenteerde haar plan waar de afgelopen twee maandagen tijdens een informatieve gemeenteraadsvergadering over werd gesproken.

Diverse insprekers van verschillende partijen mochten eerst hun zegje doen. Bewoners spreken hun zorgen uit over de toename van hangjongeren en gebruikers. Vaak met agressieve uitingen en zelfs met bedreigingen. Zij willen dat dit echt eens aangepakt gaat worden.

Bewoonster Lynn Kessler hoorde, via ons, een aantal dagen pas van te voren over de plannen om het Gele Rijdersplein aan te pakken. Diverse andere bewoners waren niet gehoord en hadden zelfs geen informatie gekregen over o.a. deze informatieve avond. Deze bewoners hadden ook graag hun mening willen geven.

Zeer velen geven aan dat het zeer jammer is hoe de gemeente Arnhem omgaat met het AKU monument. En uitte vooral ook zorgen over het parkeren omdat zij nu veel rond moeten rijden om te kunnen parkeren. Vooral met boodschappen ondervinden zij enorme last.

Stichting Jansbeek boven Water wil heel graag dat de Sint Jansbeek in het plan wordt opgenomen. Zij zijn reeds al sinds 2005 bezig om het tracé vanaf het plein de stad in te krijgen. Echter heeft de provinciën alleen nu nog geld gegeven voor het gedeelte in de zuidelijke binnenstad.

Namens de Erven Brouwer en Tajiri sprak de heer Brouwer schande over hoe de gemeente omgaat met het monument. Achterstallig onderhoud is de oorzaak van de gemeente en de erven zijn boos over hoe de gemeente het wil veranderen met slopen van de pergola en toepassing van een schaatsbaan.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is reeds al gevraagd of de fontein aangepast mag en kan worden. Ook het slopen van de pergola is aan hun gevraagd. De gemeente denkt echter nu al dat het RCE geen toestemming hiervoor zal verlenen.

Een woonblok ziet niemand zitten aangezien dit de zon weghaalt bij de zittende ondernemers en bewoners. Ook heeft dit gevolgen voor het Gele Rijdersplein volgens diverse partijen. Echter de wethouder ziet dit voorlopig anders, zij wil een onderzoek naar een gebouw en of dat een woonblok wordt laat ze in het midden. Ze hanteert steeds het woord “roomdivider” als uitweg.

Vele vragen rijzen er bij de partijen over de pergola en een mogelijk negatief advies van het RCE . Deze laatste kan alsnog geen toestemming verlenen om het pergola te slopen. De wethouder geeft aan dat de gemeente Arnhem bevoegd gezag heeft ten aanzien van monumenten en is het advies van het RCE geen bindend advies. Maar laat zij weten dat er altijd met respect wordt omgegaan als het een monument betreft.

Wethouder Ine van Burgsteden wil eigenlijk al snel de pergola en muren slopen en ondertussen het onderzoek afwachten. Desgewenst kunnen gedemonteerde onderdelen van de pergola weer hergebruikt worden.

Natuurlijk is er plek voor evenementen zoals een boekenmarkt, foodfestival e.d. Grote evenementen zoals eerder met Koningsdag zijn daar dan passé.

Waar de wethouder toekomst zit voor zgn. servicebedrijven zien wij diverse vergunningen voorbij komen om winkels en kantoren op het Gele Rijdersplein om te toveren tot studio’s en appartementen. Zo is er ook al een aanvraag binnen om zorgwoningen te creëren. Eerder werd de ABN-AMRO bank al omgetoverd tot appartementen.

Ook het fietspad komt ter sprake dat zeer druk en eigenlijk ook zwaar hinderlijk is vanwege hele snelle (brom)fietsers. Dit zou een belemmering zijn voor eventuele horecaterrassen. De wethouder beloofde om ook hier naar te gaan kijken.

Daarnaast blijft het grote punt de totale financiering, deze schijnt nog niet 100% rond te zijn.

Geef je mening hier...