fbpx

Minima belonen voor scheiden van hun afval? (I)

Om de minima straks met Diftar te ontlasten, heeft verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp een voorstel ingediend. Een plan dat de laatste twee weken wel zeer kritisch bekeken en besproken wordt door de gemeenteraad.

De gemeente Arnhem wil per 1 januari 2020 Diftar invoeren. Dat betekent dat elke bewoner straks naast de afvalstoffenheffing een bedrag per restafvalzak gaat betalen. Een vuilniszak met restafval zou dan ongeveer €0,80 gaan kosten voor elke inwoner. De afvalstoffenheffing gaat dan wel per 2020 naar beneden.

Om de minima zoals eerder tegemoet te komen, worden zij vrijgesteld van de afvalstoffenheffing per 2020. Daarnaast kan een éénpersoonshuishouden 46x een zak van 30 liter aan restafval storten in de ondergrondse container. Een meerpersoonshuishouden zou dit maximaal 260x kunnen doen, afhankelijk van het aantal personen.

https://arnhemshart.nlWie goed zijn afval scheidt kan er zelfs beter van worden staat in het plan. De minima kan een tegoed krijgen op bv zijn/haar GelrePas als deze minder aan restafval weg brengt. Het tegoed kan men dan weer spenderen aan activiteiten die het GelrePas aanbiedt. Momenteel is de gemeente Arnhem ook bezig om de GelrePas te verbeteren en vernieuwen.

Maar wie bv. zijn restafval dumpt in een gemeentelijke afvalbak of onderin het zwerfafvalklepje van de ondergrondse container kan er beter van worden. Ook dit en meerdere varianten werden in de raadsvergaderingen aangehaald.

Daarnaast heeft de gemeente het gehele afval nog niet 100% op orde als het gaat om gft, grof vuil en pbd (plastic, blik en drankkartons). Momenteel lopen er proeven met grof vuil en gft maar deze blijken volgens ons al onhaalbaar.

Ook vernemen we veel klachten als het gaat om het ophalen van de pbd zakken. Stank en maden zijn de meest gehoorde klachten als bewoners deze zakken een maand moeten opslaan in hun berging of op balkon. Een tweewekelijkse ophaaldag zien velen graag zitten of een ondergrondse container voor pbd.

Op de vraag aan de wethouder of er een mogelijke (minima) prepaidkaart kan worden verstrekt voor een x aantal stortingen wilde zij zich niet direct echt op ingaan. Het huidige systeem laat dat niet toe, een systeem waar we vier jaar geleden voor gekozen hebben, aldus de wethouder. Wel blijken veel raadsleden interesse hebben om een prepaid variant te gaan bekijken. De wethouder wil dan dat dit een opdracht wordt vanuit de gemeenteraad naar het college.

Mocht blijken dat veel minima geen of weinig restafval hebben gestort aan het einde van het jaar dan zal dit systeem worden gestopt. Maar hoe worden deze zaken bepaald als bv iemand slechts 5 zakken heeft gestort was de vraag van raadslid Lea Manders. Zij hoopt ook dat de controle geen natte vinger werk wordt.

De raadsleden waren ook deze avond zeer bang voor illegale stortingen en ook toename van zwerfafval. Wellicht zou alleen de kwijtschelding voor de minima goed zijn zonder te belonen.

De gemeenteraad gaat in een verdere vergadering verder met elkaar in gesprek en zal daarna over het voorstel stemmen.https://arnhemshart.nl

Plaatsing containers:
Momenteel worden de resterende ondergrondse containers in de binnenstad geplaatst en zien we daar geregeld al illegaal afval naast staan. Op 22 oktober a.s. zullen alle containers alleen met een afvalpas geopend kunnen worden in de binnenstad. De reeds bestaande ondergrondse containers in Coehoorn en de Looierstraat gaan dan ook op slot.

Afvalpas kwijt:
Wie zijn afvalpas kwijt is kan nog tot 30 november 2019 een gratis exemplaar aanvragen, daarna kost het je €10,50. En dat is zonde geld natuurlijk. Men kan makkelijk en snel een nieuwe aanvragen via: https://www.afvalbalie.nl/ En binnen drie werkdagen heb je deze binnen. Per woonadres kan men twee afvalpassen hebben, de tweede kost je €10,50.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart