fbpx

Meer plek voor de fiets.

Het raadsvoorstel “Fietsparkeerplan binnenstad” komt nog uit de koker van Roeland van der Zee (VVD), dus het was nog onwennig voor de nieuwe wethouder mobiliteit Nermina Kundić (D66) om op diverse vragen een duidelijk antwoord te geven. Maar ook deze wethouder geeft meermaals aan dat het raadsvoorstel veel mogelijkheden bied.

https://arnhemshart.nlDe binnenstad verdicht langzamerhand door de vele transformaties en nieuwbouw. Meer inwoners geven ook meer (verkeers)bewegingen in de binnenstad, ook met een tweewieler. Daarnaast komen de bezoekers van de binnenstad steeds vaker op de fiets om uit te gaan of te shoppen. In het raadsvoorstel verwacht men een groei van het fietsverkeer van 20 tot 40% in de komende jaren.

De drukste fietsenstalling is die op het Gele Rijdersplein. Dagelijks staan hier veel tweewielers gestald van binnenstadbezoekers die lopend verder gaan. Tijdens de avonduren treffen jong en oud elkaar bij deze fietsenstalling om vertier te zoeken in de diverse uitgaansgelegenheden. Een goede plek maar toch ook eentje die zorgen geeft bij o.a. de Fietsersbond vanwege de drukke fietspad dat er vlak naast loopt. Geregeld gebeuren op dit stuk (bijna) aanrijdingen omdat men er echt als een raket passeert.

De motie “Fietser te gast” uit 2017 werpt vragen op. In het plan staat dat de hoofdstraten (Roggestraat, Ketelstraat, Vijzelstraat, Grote Oord enhttps://arnhemshart.nl Jansstraat) als fietsvrij gebied te bestempelen en dit fietsverbod en fietsparkeerverbod ook te handhaven. In de resterende straten mag men dan fietsen en worden hier speciale “Fietser te gast” bebording aangebracht. Deze bebording is dan informatief en kan men geen fietser bekeuren. De Voetgangers Vereniging Nederland is hierin zeer duidelijk en raad het dan ook af.

Momenteel heeft men al een zgn. gedoogbeleid dat in de zijstraten gefietst mag worden, echter in de praktijk houden velen zich er niet aan en fietsthttps://arnhemshart.nl men overal. Iets wat de veiligheid niet ten goede komt, zeker als de winkels geopend zijn. Een doorn in de ogen van diverse ondernemers, gasten en inwoners. Door dit gedoogbeleid kan men alleen nog waarschuwen en niet bekeuren. Dat terwijl scooters wel bekeurd worden als zij in het winkelgebied betrapt worden.

Het APCG geeft ook een signaal af dat de motie een probleem vormt voor mensen met een beperking. Deze hebben al last van de vele geparkeerde fietsen die her en der gestald staan en daardoor o.a. mensen met een geleide stok enorm hinderen en de zichtlijnen blokkeren.

Een verfrissing van de huidige (bewaakte) gemeentelijke fietsenstallingen met een eigen uitstraling en duidelijker verwijzing. Pop-up stallingen tijdenshttps://arnhemshart.nl/ drukte en evenementen en kijken naar (betaalde) buurtstallingen voor de aanwonenden zijn onder andere plannen uit het raadsvoorstel. Inmiddels heeft men al eerder besloten om straks in het nieuwe appartementencomplex aan het Bartokplein een bewaakte fietsenstalling te maken, dit kan echter nog twee jaar gaan duren.

Een fietsbrug over de Rijn is al jaren onderwerp van gesprek en ook wel een wens van de Fietsersbond. Door het raadsvoorstel kwam dit weer ter sprake door de Arnhemse Ouderen Partij. Deze zien er graag eentje naast de John Frostbrug komen. Volgens Arnhem Centraal kan men ruim fietsen over de John Frostbrug en zij zijn ook benieuwd naar de kosten om een fietsbrug te realiseren.

In 2007 werden er al drie opties berekend door de gemeente Arnhem: Langs de spoorbrug bij Oosterbeek a €16 miljoen, vanuit de polder Meinerswijk naar Noord a €6,9 tot €8 miljoen en vanaf de Visserslaan in Malburgen-Oost naar de Van Oldenbarneveldtstraat in Noord a €7 miljoen. Let op dit zijn nog bedragen van 15 jaar geleden!

De Partij voor de Dieren geeft aan om te kijken naar service zoals kluisjes, elektrisch opladen, een koffiehoek maar ook waar men zijn fiets kan laten repareren. Een allround fietsenstalling net zoals op Arnhem Centraal.

Of de kosten ruim verwerkt zijn in de begroting blijft een vraag. Zo zijn vernieuwingen er niet geheel in verwerkt en de kosten voor handhaving ook niet. Tevens zou er een gedeelte van de scanauto opbrengsten te goede komen wat hier (nog) niet in is verwerkt.

De wethouder laat weten dat er nog een nieuw mobiliteitsplan komt. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder autoverkeer. De openstaande vragen zal zij nog schriftelijk beantwoorden waarop al werd aangegeven dat er mogelijk moties komen. Medio juli zal men verder gaan praten over het raadsvoorstel.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart