fbpx

Klimaatadaptie……visie of strategie?

In ons eerste artikel over het raadsvoorstel “Strategie Klimaatadaptie” waren we zeer bedroefd dat wethouder Cathelijne Bouwkamp het meer op een strategie gooide dan daadwerkelijk uitvoerende plannen presenteerde. Met een intentieverklaring en toezeggingen bereikt men niet veel en dat vonden ook de aanwezige raadsleden vorige week.

In het tweede deel over deze strategie blijven we bij de eerste meningsvormende raadsvergadering omdat de vorige keer niet alles kon worden behandeld vanwege de krappe tijd. Wanneer het https://arnhemshart.nlover klimaat en vergroenen gaat dan is een uurtje ook niets want er zijn vele vragen en opmerkingen die er dan bijkomen. Zo werd ook deze avond weer afgesloten met nog veel onbeantwoorde vragen.

De laatste maanden komen er veel subsidiemogelijkheden los om inwoners, corporaties maar ook bedrijven over te halen om hun tuinen meer te vergroenen maar ook om daken te voorzien van sedum. Allemaal voor het klimaat en dat regenwater zijn natuurlijke weg kan vinden in de bodem.

Naast de gemeenten doen dit ook de provincies, waterschappen en andere organisaties. Ook het rijk springt in vele gevallen bij als het gaat om Tiny forrest, voedselbossen en het inplanten van hagen en bomen bij weilanden. Er wordt hevig ingezet op het afkoppelen van hemelwaterafvoeren en wadi’s. Een wadi is een soort buffer waar regenwater in opgeslagen wordt. Bij de herinrichting van de hoofdwegen Roermondsplein is indertijd een wadi aangelegd op de weg van en naar Oosterbeek.

https://arnhemshart.nlArnhem kent ook het project regeton026 waar men met subsidie een regenton kan aanschaffen. Maar de PVDA wilde meer die richting op door bij nieuwbouw te verplichten om een regenwateropslag te plaatsen zoals in België. In Nederland kennen we ook al dergelijke toepassingen waarbij het regenwater gebruikt wordt om de toilet er mee door te spoelen of zelfs er mee te kunnen wassen of douchen. De wethouder gaat deze mogelijkheid bekijken.

Voor de biodiversiteit komt nog een ander agendavoorstel merkt de wethouder op. Dit is helaas niet gekoppeld aan deze strategie. Zo maakt men volgens ons wel veel omwegen en is men het overzicht weer kwijt terwijl alles in één duidelijk degelijk plan gevormd had kunnen worden. Zo is er al een groenvisie, groenplan, bomenbeleid e.d.

Tevens werd deze avond steeds niet duidelijk welke partners erbij betrokken zijn en/of nog gaan worden. We gaan uit van (project)ontwikkelaars, woningcorporaties, provincie en bv het waterschap maar dan blijft het ook wel daarbij.

Wederom geeft D66 aan dat er ook veel openbaar ruimte is dat in handen is van de gemeente maar dat er nog steeds geen duidelijkheid is wat daarvan de wethouder ook gaat aanpakken op termijn. Ze geeft aan dat er voor elke wijk een groenvisie besproken zal worden met de bewoners. En dat de Van Muilwijkstraat ook een mooi plan is maar er eerst gekeken zal moeten worden wat er in de boden zit en ligt. De gesprekken tussen de gemeente en bewoners ligt ook meer stil dan dat er gepraat wordt op dit moment.

Moet het raadsvoorstel dan een visie worden waar we mee gaan werken en zien we het dan wel of toch echt een strategie vraagt zich het CDA deze avond zich af. Als we de bedragen bekijken dan is het veel te weinig maar er kan ook geld vrijkomen vanuit wegbeheer en rioleringen als het gaat over aanpakken van wateroverlast aldus de wethouder. Het opknappen van de Apeldoornseweg heeft vier miljoen gekost en als we dit verder willhttps://arnhemshart.nlen uitbreiden over Arnhem, kost het miljarden.

In de strategie staat ook dat er 10% verharding weggehaald zou worden, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen asfalt of gebakken klinkers. Maar hoe valt dit te rijmen met de geplande nieuwbouw in Schuytgraaf en straks Meinderswijk? Deze hebben ook nieuwe wegen nodig maar er zal worden bekeken om hier minimaal bestrating te realiseren.

Strategie KlimaatadaptieAls informatiewebsite verwijst de wethouder naar het platform Arnhem Klimaatbestendig. Deze heeft veel informatie waar ook de mogelijkheden voor subsidies op staan en met vele praktische tips en uitleg. Daar staat een gedeelte van voltooide projecten op uit Arnhem waar onder ander ons geveltuinenproject dat nog steeds actief is.

Wie over klimaat en planten en bomen praat komt er nooit binnen een dag uit over de toepassingen, budget en het plannen. De wethouder zegde toe dat men een voortgangsrapport zal maken waarin de werkzaamheden, kosten en toepassingen beschreven worden. En monitoren of een rood gebied na aanpassing ook daadwerkelijk koeler is geworden. Volgende keer het vervolg en of men dan er nog uitkomt om een ja of nee te zeggen tegen het raadsvoorstel blijkt nog niet uit deze vergadering.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart