fbpx
Nieuws

Kerkplein mag bebouwd worden van RvS.

Een bedompen sfeer was het vanmorgen om 10.15 uur toen de uitspraak van de Raad van State (RvS) online kwam. Iedereen keek gelijk eerst naar de uitspraak aan het einde van de lange pagina.
“Beslissing: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: verklaart de beroepen ongegrond”. Een menig vloek woordje was te horen en het nieuws ging ook zeer snel weer via de groepsapp van de marktmensen. Telefoons rinkelden af en aan en ook via twitter gingen de berichten te ronde bij de raadsleden. Een zege voor de Gemeente Arnhem maar een nederlaag bij de bezwaarmakers en hun achterban.

De RvS verwerpt de verwachte leegstand en het weghalen van een plein voor de kerk. Zij vind dat alles m.b.t. bebouwing, uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is. Tevens zag de RvS in dat daarmee ook het winkelrondje Bakkerstraat-Koningstraat compleet en afgemaakt is. De Gemeente heeft in haar ontwerpen en documentatie alles duidelijk omschreven dat het geheel past binnen de historische waarde en oogpunt van het Kerkplein en omgeving. En ook de Eusebiuskerk komt daarmee meer centraler in beeld volgens de RvS.

De door de IJssalon Buongiorno en Panino Mi Gusta aangevoerde zon vermindering moeten zij kunnen verwachten in een stedelijke omgeving vind de RvS. Deze merkte nog wel op dat bij bezwaren tegen de vormgeving van de gevel van het filmhuis tegen een omgevingsvergunning voor bouwen een rechtsmiddel kan worden aangewend. Ook de bezwaren van Vishandel C. Roosendaal werden totaal verworpen, hij kan een tegemoetkoming in de planschade indienen. Net als de andere ondernemers en marktmensen die aantoonbare schade leiden door het Filmhuis.

Ondernemers en bewoners zullen nog veel langer in de stof en geluid zitten door deze afwijzing van de RvS. Op dit moment is men op diverse plekken bezig w.o. de nieuwbouw op Het Paradijs, de parkeerplaatsen De Trans, De Markt, asbest en sloop van Rodenburgstraat-Broerenstraat. En in 2017 start men ook met de wegen er omheen om deze opnieuw aan te leggen.

Op De Markt is men nog druk bezig, zodat op 9 december a.s. daar de wekelijkse weekmarkten heen verhuizen. Reeds is de Gemeente Arnhem ook met de marktmensen druk aan het overleggen over wie het eerst mag kiezen. Maar doordat er nooit een goede anciënniteitenlijst boekhouding is geweest zal ook dit een zware strijd worden. (Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van de houders van een vaste marktplaatsvergunning met vermelding van de datum waarop hen voor het eerst een vaste marktplaatsvergunning werd verleend. Op deze lijst wordt tevens vermeld welke artikelen voornoemde vaste marktplaatshouders verhandelen alsmede de branche waartoe zij behoren (anciënniteitenlijst).)

Uitspraak Raad van State is hier volledig te lezen.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart