fbpx
Nieuws

Houthakkers blijven thuis.

De geplande kap van diverse bomen in het Lauwersgracht gaat niet door. Wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft dit besloten in overleg met het college. De laatste maanden was door de afgegeven kapvergunning behoorlijke onrust ontstaan onder de Arnhemse bewoners.

De actiegroep Behoud Bomen Arnhem heeft dit jaar doormiddel van een petitie en Facebook oproepen Facebookoproepen haar ongenoegen geuit over de vermeende kap van 8 bomen in en rond het Lauwersgrachtpark.
Medio eind 2016 was al onder hoede van voormalig wethouder Ine van Burgsteden besloten dat het Lauwersgrachtpark weer een echt park moest worden. Een aantal omwonenden en Arnhem6811 werden daarvoor benaderd om mee te praten. Wij als Arnhems Hart schoven de tweede vergadering aan toen we er op aandrongen om ook mee te praten na een tip van een ambtenaar.

In de tweede vergadering werd al gauw duidelijk dat er het een en ander grof zou gebeuren en was de kap van de 8 bomen eigenlijk al definitief beslist. Op het aansturen om tenminste de treurwilg te laten staan werd dit al snel met een nee afgedaan door de aanwezige ambtenaren.

Na de vorst werden er 6 bomen geplant aan de Eusebiusbinnensingel. Deze waren indertijd geschonken door de raadsleden. Later werden er nog diverse bomen geplant in het Lauwersgrachtpark die te maken hadden met opvulling om het parkgezicht weer terug te krijgen.

Later werd duidelijk dat de eerste tekening niet strookte met de tweede die voorbij kwam toen de kapvergunning werd aangevraagd. In de vergunning werd ineens over zichtlijnen gesproken waar toen nooit over werd gerept. Met zichtlijnen werd bedoeld dat men vanaf Musis Sacrum en visa versa steeds de beelden moest kunnen zien. Dit werd pas duidelijk gemaakt in het derde overleg en toen was de vergunning ook al aangevraagd.

Ook werd het handhaven van de treurwilg wederom met een nee bestempeld terwijl men wel een gekandelaberde boom laat staan zonder takken e.d. Iets wat wij als zeer onzinnig bestempelde. Met een bewoner van het Spijkerkwartier en wij samen kregen we het idee dat we aanwezig waren als een mooi koppeltje en meer niet, immers alles was blijkbaar al beslist in 2016.

Dat de actiegroep Behoud Bomen Arnhem bewoners opriep om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap juichten we alleen maar toe. Tijdens de hoorzitting bleek al dat de gemeente Arnhem ineens weer andere zaken aanvoerde als argumenten. Ook werden sommige bezwaarmakers niet gehoord omdat ze volgens de commissie geen recht hadden als directe aanwonende. Helaas vond de commissie de bezwaren niet gegrond en de gemeente Arnhem mocht de bomen kappen.

Wellicht zag wethouder Cathelijne Bouwkamp samen met het college in dat bewoners veel geven om hun groene omgeving en ook om bomen. en En ging ze toch overstag. Wel geeft ze ook aan dat er een nieuw beleid komt voor het kappen van bomen. Bewonersgroep Arnhems Hart heeft al diverse malen gevraagd om het opnieuw invoeren van de kapvergunning voor alle bomen en het aanpassen van de, door Ine van Burgsteden, opgestelde groenvisie.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart