fbpx

Hoe zit het met de Rijnkade?

Sinds 2017 zijn diverse partijen al bezig met het bespreken over het vernieuwen van 1,2 kilometer kademuur aan de Rijnkade. Het is niet dat deze muur behoorlijk slecht is maar wel vervangen zal moeten worden vanwege de klimaatveranderingen. Waarbij men ook de bovenkade kan vernieuwen en aanpassen.https://arnhemshart.nl

In kader van het project HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) gaat in Arnhem het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) bezig. Het is november 2017 als zij hiervoor samen met de gemeente Arnhem een intentieverklaring ondertekenen. Het WRIJ voor alles wat met de kademuur heeft te maken en de gemeente Arnhem voor de resterende ingreep.

Na en tijdens een aantal Rijnkadecafés zijn bewoners, ondernemers, VvE’s geregeld betrokken in de verdere uitwerkingen, genaamd het Rijnkadeberaad. Echter door de corona konden er geen bijeenkomsten meer plaats vinden en deden we dit via videovergaderen op internet.

https://arnhemshart.nlEen groen en levendige kade was de wens tijdens de eerdere Rijnkadecafés. Een plek om te vertoeven en waar men gastvrij kan zitten op de vele terrassen van de horeca. Bankjes, plantenbakken, straatlantaarns en mooi aangelegde perken aan de Rijnkade. De impressies spreken een uitstraling uit die de Rijnkade best wel kan hebben. En een betere verbinding zal maken met de rest van de binnenstad.

Wanneer de gemeenteraad na deze zomer akkoord gaat met de herinrichting van De Blauwe Golven, waar ook het Roermondsplein toe behoord, zal het geheel straks veel groener en levendiger eruit gaan zien. Met wellicht een skateparkje onder de Nelson Mandelabrug waar jongeren al lang om vragen.https://arnhemshart.nl

Ook in het Rijnkadeberaad zijn er zorgen over het verkeer en het racen op de onder- en bovenkade komt hier steeds ter sprake. Met het terug plaatsen van de drie paaltjes t.h.v. De Nieuwstraat en het afsluiten van de onderkade is er een behoorlijke vermindering merkbaar. Met Oostpool is er een test gedaan en deze kan normaal via de bovenkade hun pand bereiken aan de Nieuwstraat met de oplegger zodat de drie paaltjes kunnen blijven staan.

Momenteel worden nog diverse tekeningen herberekend of deze de nieuwe kademuur kunnen houden. Maar ook een MER (milieueffectrapportage) is nodig en de effecten op het milieu worden in beeld gebracht met een MER-beoordeling. Hierin wordt in https://arnhemshart.nlhoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er zouden kunnen zijn voor de aspecten natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden. Op basis van deze beoordeling besluit de provincie of de milieueffecten uitvoeriger onderzocht moeten worden met een Milieueffectrapportage; aldus Waterschap Rijn en IJssel.

De bedoeling was om voor iedereen in de zomer een informatieavond te houden maar door de coronamaatregelen is dat onmogelijk. Ook om het via een online sessie te doen lukt dit het WRIJ momenteel niet. Een avond waar men de huidige vorderingen kan bekijken en aanhoren zal dan ook na de zomer plaats vinden en wellicht als het kan weer op de Rijnkade zelf.

Wie op zijn tijd geïnformeerd wil worden kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief of hun website bezoeken voor meer informatie of het HWBP project.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart