fbpx
Nieuws

Hobbels, keien, koekjes en een vergadering over de weekmarkt.

Eerder berichtten wij al over de verzelfstandiging van alle weekmarkten in Arnhem. Door deze verzelfstandiging gaan de marktlui via een stichting zelf het dagelijks reilen en zeilen op de weekmarkten doen.

De laatste maanden is er al via diverse werkgroepen gepraat over begrotingen, branchering, businessplan en de juridische kanten. Eén lang traject die ondersteund wordt door een externe begeleidster die markten verzelfstandigt in Nederland.

Afgelopen maandag werd in de gemeenteraad gesproken over deze verzelfstandiging. Een verzelfstandiging die nog niet echt door alle marktlui wordt ondersteund, velen voelen dit als een steek door de gemeente en denken dat deze ook gewoon van hun af willen.

Wethouder Ine van Burgsteden heeft al sinds vorig jaar aangegeven om de weekmarkten als een stichting te verzelfstandigen. Ook inspreker Kuijpers (Bio kraam zaterdags de Markt), namens de marktlui, gaf aan dit als een verplichting te zien door de gemeente en ook niet echt behoefte heeft in een verzelfstandiging. “We zijn zeer druk met het vergaderen de laatste maanden maar ondertussen hebben we ook een zaak te runnen om brood op de plank te krijgen” waren zijn woorden.

Vanuit de werkgroepen zijn nog vele vragen die richting de gemeente gaan. Zo zal het eerste jaar het marktplein kosteloos zijn. Maar spreekt de gemeente over één, drie of vijf jaar huur. En wat gebeurt er daarna? En waarom mag men een jaar lang niets veranderen aan de weekmarkten? Wel gaan de twee marktverordeningen vervallen waarin diverse gemeenteregels in staan.

Momenteel zijn er 9 marktlui die zich beschikbaar hebben gesteld om een bestuursfunctie op zich te nemen. Op maandag 18 september a.s. is er een soort ledenvergadering met alle marktlui waarin o.a. deze bestuursleden gekozen kunnen worden. Ook zal dan het businessplan en begroting besproken worden.

Ook zal men een vacature uitzetten voor een marktmeester en marktmanager voor beiden 20 uur per week. De marktmeesters die nu in dienst zijn bij de gemeente zullen waarschijnlijk volledig verder gaan als havenmeester. Momenteel heeft een marktmeester deze dubbele pet al. De twee ingehuurde marktmeesters van een extern uitzendbureau zullen dan gaan verdwijnen.

Door de eventuele verzelfstandiging kunnen toekomstige marktlui solliciteren voor een plek op één van de weekmarkten. Nu werkt men met wachtlijsten en een anticiteitenlijst.

De raad was zeer vragend deze avond over o.a. vriendjespolitiek, financiële dingen en de meningen van de marktlui. Diverse raadsleden hadden al gesproken met de marktlui en merkten op dat er een wisselende stemming is over de verzelfstandiging, ook sommige raadsleden vroegen zich af waarom er verzelfstandigd moest worden als alles nu wel goed gaat.

Door de verzelfstandiging heeft de gemeente deze kosten niet meer en int zij alleen geld voor het stroomverbruik. De rest is dan in handen van de stichting. Dit alles scheelt de gemeente veel geld aan o.a. gemeentepersoneel en uitvoering.

De PVDA en Arnhem Centraal geloven niet dat een verzelfstandiging de weekmarkten beter maakt. De Christen Unie mist een plan van aanpak en een financieel plan. Beide partijen zien graag eerst een beter en duidelijker plan.

Ondanks de vele vragen en strubbelingen is er besloten om dit punt de volgende keer te bespreken als een besluitvormende vergadering. En zijn de raadsleden ook welkom op de vergadering van de marktlui op maandag 18 september a.s.

Kapotte koekjes;
De bestrating van de Markt laat zich zeer te wensen over, wanneer het plein leeg is, lijken de golven tussen de klinkers mooi. Maar wanneer men als oudere, invalide of rolstoeler er overheen gaat dan is het meer een hobbelbaan voor hun. Koekjes knappen kapot gaf Lea Manders (Arnhem Centraal) aan in de gemeenteraad.

Ook Arnhems Hart hoort vele signalen van ouderen die de keien als zwaar belastend vinden om er overheen te gaan. Zelfs marktlui plaatsen hun kraam/verkoopwagen zo dat zij er niet steeds overheen hoeven te lopen. Hierdoor staan vele kramen niet zoals eerder op tekening is gezet.

Alvorens de Markt werd gerealiseerd met deze bestrating werd al aangegeven dat dit problemen zou veroorzaken. Maar de projectleider gaf aan dat de keuze al beslist was en er niet meer over gepraat kon worden. Zowel de aangrenzende horeca, alsmede de marktlui en bewoners zijn nooit betrokken geweest bij de keuze en inrichting van het plein, tenminste nooit in beslissingen.

Ook de rij waarin de visboeren staan is een moeilijke loop- en rolstoelroute. Doordat de Rechtbank een brand- en vluchtroute nodig heeft staan deze verkoopwagens 5 meter uit de zijkant van de Rechtbank. Hierdoor is men genoodzaakt om over de keien te lopen en/of te rijden.

Ook het APCG (Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten) heeft in een eerdere schouw aangegeven dat het plein zeer rolstoelonvriendelijk is, dit is gedaan met meerdere rolstoelers. Wethouder Ine van Burgsteden geeft aan dat er signalen zijn over de hobbels maar dat deze op één hand zijn te tellen. Arnhems Hart heeft meerdere handen wellicht en komt op veel meer meldingen w.o. ook veel van de marktlui, ook bij andere politieke partijen zijn meldingen binnengekomen.

De wethouder geeft aan om een nieuwe schouw te doen met het APCG op korte termijn. Ook Arnhems Hart sluit zich bij deze schouw aan.

Samen met APCG vragen we iedereen die het marktplein kent naar hun ervaringen met de bestrating. En deel deze via ons mailadres redactie@arnhemshart.nl, of Facebook. Dan nemen we dat zekers mee in de schouw met de gemeente.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart