fbpx

Hierom dus geen flitspalen in de binnenstad…..

Het CVOM ( Centraal Verwerking Openbaar Ministerie) wijst een flitspaal in de Weerdjesstraat af. Dit blijkt uit stukken die we hebben mogen ingezien doordat de SP (art 169-3 Gemeentewet) deze heeft opgevraagd. Voor de andere locatie, Jansbuitensingel, heeft de gemeente geen aanvraag ingediend omdat ze verwachten, met de huidige gegevens, dat deze ook afgewezen zal worden.

De rondweg van Arnhem is omgedoopt tot de Racebaan van Arnhem. Dagelijks racen hier voertuigen, met en zonder knallende uitlaten, tot grote ergernis van de aanwonenden. In de nachtelijke uren schrikken ze vaak wakker van de knallende uitlaten.

Volgens de gegevens die zijn aangeleverd zijn er geen schrikbarende snelheden gemeten die aantonen dat er altijd te hard gereden wordt. Er is soms een uitschieter maar de gegevens zijn te vergelijken met de landelijke metingen in andere steden.

https://arnhemshart.nlOok werd gekeken naar de ongelukken en de oorzaken. Op het tracé Weerdjesstraat zijn in vier jaar tijd 17 ongelukken gebeurd maar bij geen enkel rapport staat dat dit door een hoge snelheid is gekomen.

Met vier verschillende radarcontroles op snelheid werden in 2021 maar 138 voertuigen beboet van de 10762 gepasseerde voertuigen. Ondanks dat men daar maar 50km/p/u mag was de hoogst gemeten snelheid 100km/p/u. Met de lasergun staan slechts 11 bekeuringen vermeld in het systeem.

Een zware domper voor de strijders tegen de verkeersoverlast die graag op deze twee lokaties een flitspaal hadden gezien. Het CVOM en de verkeerskundigen van de politie verwijzen naar de gebruikelijke controles. Dus regulier laseren en controles opzetten zoals eerder. Het CVOM hanteert een puntenlijst waaraan de aanvraag niet helemaal aam voldeed, en het CVOM is de enige die beslist of er een flitspaal komt.

https://arnhemshart.nl

Een trajectcontrole werd ook voorgesteld door een aantal inwoners maar dat wijst men ook van de hand. Dit wordt niet binnen de bebouwde kom toegepast en is te duur om dit te realiseren. Daarnaast zijn de afstanden vaak te kort voor een trajectcontrole.

Maar er is een lichtpunt in zicht, want het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met de RDW (Dienst Wegverkeer) aan een methode om uitlaten voor gebruik op de weg op het uiterlijk af te kunnen keuren, waardoor de tot nu toe verplichte geluidsmeting niet meer nodig zal zijn. Daarnaast gaat Katwijk de strijd aan met een “Noise Patrol” om de overlast van de knallende racende motoren tegen te gaan.

https://arnhemshart.nl

Daarnaast krijgen we geregeld van onze gesprekspartner NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingsoverlast Motorvoertuigen) updates binnen dat steeds meer gemeenten (toeristische) wegen afsluiten voor bepaalde categorie voertuigen zoals motoren. Zo heeft Arnhem de onderkade afgesloten voor al het motorverkeer tussen 16.00 en 06.00 uur vanwege de hoeveelheid klachten. En zo lijken steeds meer gemeenten zich te realiseren dat “Te luid geluid echt uit!” is.

Vanwege de wetgeving blijkt het invoeren van een zgn. geluidflitspaal niet te gaan werken. Wel kan men er gewone geluidsmetingen doen maar juridisch verder niet. Een knallende uitlaat moet de politie ter plekke constateren en dan het voertuig eventueel verder laten controleren door gecertificeerde agenten zoals het Verkeersteam NO heeft. Elk agent kan/mag wel bekeuren voor geluidsoverlast.

Drempels, bochten en andere vertragende oplossingen worden ook afgewezen, zo blijkt uit de stukken. De singels zijn een belangrijke verbinding en zou het tot diverse opstoppingen kunnen leiden. Uit metingen blijkt dat ongeveer 11 tot 17% de singels gebruikt om door te rijden naar bv. Oosterbeek. De andere 85% heeft daadwerkelijk een bestemming in de binnenstad. Globaal rijden er 15.000 tot 27.000 voertuigen per dag over een gedeelte van de rondweg.

https://arnhemshart.nl

 

Opmerkelijk is dat tussen de stukken staat dat normaal buiten zitten op de Jansbuitensingel nooit de bedoeling is geweest. Men verwijst daarin naar de geluidsnormen als alle ramen en deuren gesloten zijn. Voor het lawaai op de gevels zijn vergunningen aangevraagd en verleend. Een antwoord in de mailwisseling tussen ambtenaren n.a.v. rondvragen van Arnhem Centraal op 16 september 2020. Dit antwoordt is niet mee zijn genomen door de toenmalige wethouder mobiliteit Roeland van der Zee (VVD) in zijn beantwoording aan de gemeenteraad. Volgens Van der Zee voldoet de Jansbuitensingel aan alle eisen en houdt het merendeel van de weggebruikers zich aan de regels maar zijn er uitschieters.

https://arnhemshart.nl

Inmiddels heeft Arnhem een nieuwe wethouder mobiliteit, Nermina Kundić (D66), en zal zij een nieuwe mobiliteit visie maken voor de komende jaren. Ze is van plan om de inwoners van de binnenstad hierbij te betrekken en met hun in gesprek te gaan. Zij zal aanschuiven op onze buurttafel om over haar doelen te vertellen. Later dit jaar zal zij dieper in gesprek gaan met de inwoners.

Dat de beleving anders is dan de aangeleverde stukken waarin men spreekt over excessen en uitschieters onder de aanwonenden is zeer duidelijk wanneer we de vele klachten aanhoren die er geuit zijn naar de gemeente en politie per mail en via Fixi. Dagelijks spreken we inwoners en dan gaat het snel over het racen de vorige dag en nacht. Ondanks dat de gemeente nieuwe meetinstrumenten moest aanschaffen rijzen er steeds meer twijfels of deze goed werken en geijkt zijn. Want tijdens dit bericht gaat het weer gigantisch los op de racebaan maar wel zonder Max Verstappen erbij….

Ondertussen bespreken we met het CVOM en afdeling mobiliteit de mogelijkheid voor een mobiele flitspaal en deze afwisselend op de racebaan te plaatsen. Want iets meer normaal buiten zitten en veilig kunnen lopen of fietsen moet toch kunnen in onze binnenstad?

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart