fbpx

Het Arnhems klimaat bracht ook geregeld een hitteplek tijdens de vergadering.

Wie het over klimaat heeft denkt vaak gelijk aan meer groen, bomen, zonnepanelen, windmolens en het delen van motorvoertuigen. Want eigenlijk staat alles wel in verbinding met elkaar. Door de opwarming van onze aarde zullen we voor de toekomst vaak drastische maatregelen moeten nemen om te zorgen dat onze opvolgers ook een goed leven hebben.

In het raadsvoorstel “Strategie Klimaatadaptie” gaat het vooral om overlast van regenwater te voorkomen zodat straten, huizen en kelders niet onder gaan lopen. Maar verwijderen van verhardingen en deze inplanten met bomen en struiken dragen ook bij om de vele hitteplekken tegen te gaan en dat de bodem het regenwater kan opslaan.

In de vorige raadsvergaderingen werd al snel duidelijk dat wethouder Cathelijne Bouwkamp geen duidelijke uitvoering in het raadsvoorstel heeft beschreven. Er waren plannen omschreven maar zonder een duidelijke agenda van waar en wanneer. Dus dan is het meer een visie dan een strategie aldus het CDA de vorige keer.

De wens is om binnen elke 250 meter een koelteplek te realiseren gaf de wethouder eerder al aan. Maar wie naar het centrum van Arnhem kijkt zal zich afvragen waar deze dan zouden moeten komen mede door alle transformaties en (geplande) nieuwbouw. Men kan dit oplossen om te verkoelen door groene daken, gevelbeplanting en het direct toewijzen van bomen en struiken bij nieuwbouw aldus de wethouder deze avond.

Tevens zullen ondernemers het bezwaarlijk vinden als er bomen op een plein komen zodat ze minder ruimte hebben voor een terras of evenementen. Op de Jansplaats wordt momenteel bekeken om hier meer bomen te planten. Dit wordt in goed overleg met de aanwezige ondernemers gedaan zegde de wethouder toe.

Arnhem Centraal maakt zich zorgen over het aan de ene kant tuinen die vergroend worden maar op andere plekken weer bestraat worden omdat dat makkelijk in onderhoud is. En hoe zit het met een droge warme zomer want dan verdrogen planten en gaan ze kapot. Volgens de wethouder is er subsidie om tuinen meer te vergroenen waar ze naar toe wil werken. En specialisten gaan bekijken dat openbaar groen https://arnhemshart.nlniet kapot gaat om er met andere beplanting te werken.

Stichting Steenbreek heeft cijfers over Arnhem beschikbaar als het gaat om groene en/of versteende tuinen. De gemeente Arnhem is hier sinds vorig jaar bij aangesloten om samen goed en degelijk op te trekken. Tot op heden is Arnhem nog niet voornemens om een soort tegeltaks te gaan invoeren op versteende tuinen.

Wederom werd er behoorlijk gevraagd naar een uitvoeringsagenda waarin duidelijk de gebieden, budget en plan van aanpak beschreven worden. Men vraagt zich tevens af of in 2022 het nieuwe college verder gaat met dit raadsvoorstel als er een nieuwe wethouder op deze post komt.

Met een aantal ingediende moties wilden de raadsleden toch een betere verduidelijking en een vinger op de pols houden als het gaat om betere uitvoering. Zo wil het CDA graag dat de subsidie voor regentonnen over geheel Arnhem wordt uitgebreid. En Arnhem Centraal ziet graag groenpakketten voor de inwoners.

Wethouder maahttps://arnhemshart.nlkt duidelijk dat er voor elke wijk een groenvisie zal komen in samenspraak met de inwoners en partijen. Maar ook graag wil onderzoeken waarom iemand de tuin vol heeft liggen met stenen en tegels. Ook de richting van ondersteuning naar het vergroenen bij ouderen i.c.m. hulp kunnen enorm bijdragen.

Een tuincoach voor privétuinen zou ook uitkomst kunnen bieden aldus de Arnhemse Ouderen Partij. Dit gebeurt al in Rotterdam en daar kunnen inwoners terecht voor hulp en advies bij het vergroenen en/of het maken van een nieuw tuinontwerp.

Het aanpakken van verharding kan ook door openverharding bij parkeerplaatsen aldus GroenLinks. Maar pak dit dan ook aan bij bedrijven en industrieterreinen aldus de PvdD en gelijk bij de openbare parkeerplaatsen die er nog komen in Arnhem.

Wanneer de wethouder de vele plannen en alles zou gaan aanpakken kost dit natuurlijk best wel een hoop geld. De vraag is ook of de subsidies, fondsen en het aantrekken van mede financiering toereikend zijn. Wanneer men alleen al direct de hitteplekken aan zou pakken in de motie, “Hitteplekken, vergroenen en verkoelen”, van GroenLinks komt men veel geld tekort als hiervoor het klimaatfonds aangesproken zou worden. Dit laatste zorgde dan ook voor een wat verhitte discussie die avond.

Volgende week zal de besluitvorming plaats vinden met zeker een aantal (gewijzigde en/of nieuwe) moties.

 

https://arnhemshart.nl

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart