fbpx

Gelukkig is het guur en nat………

De afgelopen jaren klagen inwoners van de binnenstad terecht over toename van racers en knallende uitlaten. Hierdoor is het onmogelijk om rustig buiten te zitten in de tuin of op balkon als het mooi weer is. Vooral inwoners langs de rondweg houden vaak in de nachtelijke uren ramen en deuren gesloten om toch aan hun nachtrust te komen. Afgelopen zomer kwamen er veel meer klachten binnen over racen en luid geluid veroorzaakt door motorvoertuigen.

Het probleem is niet alleen in onze binnenstad aan het toenemen maar landelijk. Tijdens een online bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Bergen NH en Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM), blijken alle gemeenten met deze problemen te worstelen.

In sommige steden zijn proeven gedaan met geluidspalen om inzicht te krijgen in de luide decibels. Ondanks dat het een proef was zijn de uitkomsten zeer bedroevend te noemen. Een horecaondernemer zou gelijk bekeurd worden als deze zulke luide decibels uit zijn zaak laat komen.

Natuurlijk zijn er genietende rijders die op een zonnige dag heerlijk kalm hun weg volgen en genieten van de omgeving. Maar daarnaast is er ook de racende rijder die denkt dat de weg een circuit is en volledig los gaat, vaak in combinatie met een heerlijke knallende uitlaat. Mede hierdoor heeft Motorrijders Actie Groep (MAG) een campagne gestart onder de naam “Te Luid Geluid is Uit”. Met deze campagne willen zij motorrijders oproepen om hun originele uitlaten weer te monteren incl. de decibel-killer. Helaas erkent de MAG niet dat luid geluid gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Echter, een grondig onderzoek van de GGD geeft aan dat geluidsoverlast zelfs tot hartklachten kan leiden.

De GGD Amsterdam vertelde in een presentatie dat de luchtkwaliteit beter is geworden maar het geluid niet. Vooral dit laatste is o.a. te wijten aan de racers https://arnhemshart.nlen knallende uitlaten. Eerst begint het met stress, daarna met (lichtelijke) hartklachten die kunnen leiden tot een hartstilstand. Op basis van de meest recente inzichten in gezondheidseffecten van geluid schat het RIVM dat in Nederland per jaar ongeveer 750 gevallen van coronaire hartziekten (waaronder bijvoorbeeld hartinfarcten) gerelateerd zijn aan de blootstelling aan geluid afkomstig van wegverkeer. Hinder en slaapverstoring kunnen aanleiding geven tot een hogere bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd. (bron RIVM)

Mensen ondervinden ernstige hinder van geluid van wegverkeer (ruim 970.000 personen, waaronder circa 800.000 vanwege verkeer in steden), treinen (bijna 100.000 personen), vliegtuigen (circa 260.000 personen) en van geluid van windturbines (ruim 7.000 personen). (bron RIVM 2019)

Men gaat er momenteel van uit dat de lawaaiflitser er nooit zal komen. Want elk voertuig dient direct gecontroleerd te worden wat minimaal een half uur gaat kosten. Vaak is men afhankelijk van een regionaal politie verkeersteam die deze metingen mogen doen. De agenten zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. Soms is er ook maar één geluidskoffer per regio voorhanden. Investeren en uitbreiden hierin zou absoluut geen slecht idee zijn.

Oplossingen zoals het afsluiten van wegen voor motorrijders is een idee voor dijken, natuur- en recreatiegebieden. Dit is een mogelijke oplossing voor wegbeheerders zoals de gemeenten. Maar dan heeft men nog steeds last van de racers en knallende uitlaten op andere wegen.

Daarom heeft de gemeente op de Rijnkade afgelopen zomer een verbod ingesteld, tussen 16.00 en 06.00 uur, voor alle motorvoertuigen. De onderkade was tijdens mooi weer een https://arnhemshart.nlontmoetingsplek geworden voor diverse partijen die ernstig overlast veroorzaakten. Door dit verbod en de enorme inzet van politie, P1 Parking en Handhaving Arnhem is deze overlast eigenlijk geheel verdwenen.

Omdat er landelijk wel het een en ander mag veranderen hierin is er goed contact met o.a. het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over hardere maatregelen tegen de knallende uitlaten. Het IenW is in overleg met de RDW om de mogelijkheid om verwijderbare geluiddempers in uitlaten (decibel-killers) te verbieden en de handhaving op te hoge geluidproductie te vereenvoudigen. De verwachting is dat hier in de eerste helft van 2022 meer duidelijkheid over is te geven.

Voertuigonderdelen zoals in- en uitlaatsystemen moeten voorzien zijn van een typegoedkeuring. Het betreft hier Europese regelgeving die geldt voor alle Lidstaten. In artikel 32 van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994 geregeld dat het in gebruik nemen van een niet-goedgekeurd voertuig of onderdeel of niet-goedgekeurde voorziening expliciet wordt verboden en dat verbod is daarmee ook beter handhaafbaar. Deze wet is per 1 september2020 in werking getreden, aldus IenW.

De gemeente Arnhem is nog steeds bezig om de aanvragen voor twee flitspalen in orde te maken. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig van de politie. De aanvragen zullen volgende week verzonden worden naar het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Gemiddeld gaat er bij het CVOM nog een maand of vijf overheen.

https://arnhemshart.nlOndertussen gaan er stemmen op om gemeentelijke wegen een maximum snelheid van 30km/u in te voeren. De 4G gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) overwegen dit al, ook in onze binnenstad is die vraag er vanuit de inwoners. Echter diverse milieuorganisaties raden dit stellig af. Uit tal van studies blijkt dat rijden met 30 km/u meer vervuiling veroorzaakt dan als het tempo 50 km/u is. Daarnaast zou de rondweg dit niet aan kunnen en geregeld vol kunnen staan. Daarbij worden er door het CVOM geen flitspalen geplaatst op 30km/u wegen.

Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) is er een advies verzonden naar de gemeente Arnhem en zijn ze deze aan het bestuderen. Midden december zal dit verder worden besproken met de berokken ambtenaren. Tevens trekken steeds meer landelijk bewonersgroepen i.s.m NEFOM richting de EU, het kabinet en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om meer aandacht en actie te vragen, Arnhems Hart is hierbij aangesloten.

Gelukkig is het momenteel guur en nat en zien/horen we onderstaande voorlopig niet.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart