fbpx
Nieuws

Gele Rijdersplein krijgt wat groen en geel.

Het was aardig druk op de informatieavond over het Gele Rijdersplein in The Workstation. Hier werden de plannen gepresenteerd door de gemeente Arnhem om het gebied te herinrichten. Met grote duidelijke posters werden de aanwezigen ingelicht hoe vanaf mei a.s. begonnen wordt.

Het Gele Rijdersplein was eerst een heel druk bezochte plein in Arnhem. Veel zaakjes en uitzendbureaus waren hier gevestigd tot er een terugloop kwam. Uitzendbureaus vertrokken en daardoor kwam er al veel leegstand. Sommigen locaties werden nog opgevuld door nieuwe zaken maar mede ook door de crisis werd het plein steeds leger.

Later kwamen de ruim 100 parkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders en kon men hier als bezoeker en gast van de Arnhemse binnenstad niet meer parkeren. De vergunninghouders waren wel blij met een eigen plein en genoeg ruimte, alleen de ondernemers klaagden enorm en zagen een terugloop in het winkelend publiek.

Door het weer openen van de Blauwe Golven als parkeerplaats is in de gemeenteraad een afspraak gemaakt om op de Markt en het Gele Rijdersplein parkeren te schrappen. Vele protesten van o.a. bewoners, ondernemers en ook Arnhems Hart hielpen niet en men mocht er niet meer parkeren.

De witte klinkers die de parkeerplaatsen duidelijk maakte werden verwijderd alsmede twee invalide parkeerplekken. En het plein werd enigszins ingericht met de bekende perenbomen in bakken en twee liggende bomen als een soort speelplek. Ook de fietsenstalling kreeg een groot stuk erbij want men vond dat nodig. Wethouder Ine van Burgsteden gaf indertijd aan dat ze exact wist hoe het Gele Rijdersplein omgetoverd zou moeten worden.

Na een dag informatie te hebben opgehaald bij passanten, ondernemers en bewoners is er later een soort klankbordgroep opgericht om te kijken hoe het plein een “Place to meet” kon worden. Diverse tekeningen van architecten passeerden de revue. Het ontwerp van Studio RAP gaf enigszins wat doorslag.

https://arnhemshart.nl/Alhoewel de gemeenteraad en ook omwonenden van het plein aangaven tegen een bebouwing te zijn, komt een kubus in de pergola te staan. Deze zal van steigerbuizen gebouwd worden en met platen (water)dicht gemaakt worden. Zo te zien aan het ontwerp, een geheel doorzichtige kubus dat geel oplicht. Vorig jaar stond hier 10 dagen lang een kerstboom die bewoners samenbracht. De kerstboom was ook van steigerbuizen en maar liefst 23 meter hoog.

Samen met o.a. ArtEZ, State of Fashion en opleiding Rijn IJssel zal worden gekeken wat voor activiteiten er gedaan en gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier wil men kijken wat aanslaat en ook rendabel en haalbaar is voor de nieuwe inrichting.

De monumentale pergola zal waarschijnlijk na een jaar proef met de kubus worden gesloopt. De gemeente had reeds al een sloopaanvraag klaar staan maar heeft besloten deze nog niet in te dienen. Erven van Tajiri, kunstkenners en diverse kunstinstellingen wachten nog steeds deze vergunning af en zullen ook bezwaar maken tegen de sloop. Tot aan de Raad van State volgens sommigen.https://arnhemshart.nl/

De zijde waar nu mooie dikke platanen staan, krijgt een groenere uitstraling met gras. Deze zal groeien op een verstevigde verhoging met ondergrond zodat ook daar evenementen gehouden kunnen worden. Met deze vergroening zal eind dit jaar nog gestart worden.

In een latere fase zal ook waarschijnlijk de Sint Jansbeek op het Gele Rijdersplein komen. Een voorlopige tekening is hier al van gemaakt. In de laatste gemeenteraadsvergadering is besloten dat men dit graag wil terug zien op het plein. Een overschot van 4.7 mil. In de zuidelijke binnenstad zou dit mogelijk kunnen maken. Er wordt nog gekeken dat andere partijen zoals de provincie Gelderland meebetalen.

https://arnhemshart.nl/In de laatste fase zal men de zijkanten meenemen zodat de zittende horeca meer terras krijgt. Ook het fietspad zal men zo maken dat men wat meer gedwongen wordt via de singels te rijden. Momenteel is het meer een racebaan en ook onveilig voor voetgangers, en dat is niet bevorderlijk om van dit plein een “Place to meet” te maken.

Het is de wens om de gratis fietsenstalling ondergronds te maken en dat zal ook nader onderzocht worden. Tevens zal men deze zo moeten maken dat het uitnodigend werkt en dat de vele fietsen en scooters rondom deze stalling straks meer ondergronds worden geplaatst.

Bewoners en ook de horeca ondernemers kijken wel met argusogen naar de geplande kubus. De horeca ondernemers in kader van of er ook een soort verkapte horeca in komt. En de bewoners kijken meer naar de eventuele overlast bij evenementen e.d. Dat er meer groen komt met eventueel een stuk Sint Jansbeek juichen ze wel allemaal toe.

Na Koningsdag zal men starten met het bouwen van de kubus. De gemeente geeft hiervoor een gedoogvergunning af voor een jaar. Na dat jaar zal bekend worden wat er op de plek van de pergola gebouwd zal worden en hoe. Ook het AKU fontein zal dan pas meegenomen worden.

Veel bewoners gaven deze avond wel een dringend signaal af aan de aanwezige ambtenaren dat er een oplossing moet komen voor het parkeren. Velen kunnen vaak geen plek vinden op straat en de parkeergarage zit ook geregeld vol.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart