Gebiedsvisie Coehoorn met meerderheid aangenomen.

Het was even extra wachten totdat de gemeenteraad met volledige meerderheid had ingestemd om de motie ”Red Willemeen naar de toekomst” aan te nemen. Omdat er zoveel publiek op dit agendapunt was afgekomen leek het de voorzitter beter om deze eerst te behandelen.

Ook agendapunt 3.1 ging eigenlijk heel snel deze avond. Hierin werd de gebiedsvisie Coehoorn besproken waar diverse bewoners, ondernemers alsmede Stichting Coehoorn Centraal en wij, als bewonersgroep, eerder al hadden over meegesproken en/of per mail de standpunten kenbaar hadden gemaakt.

https://arnhemshart.nl/Ook in de buurttafel van februari jl. waren de gesprekken met de stichting en de aanwezige buurtbewoners zeer goed en ook constructief. Daarin legde de Stichting Coehoorn Centraal nog even duidelijk uit wat hun uitgangspunten waren en hoe zij graag verder willen op deze locaties in Coehoorn. En heel graag willen ze dan ook met betrokken bewoners om de tafel om met elkaar de wijk meer invulling te geven.

Voor de stichting is alleen het aankopen van de panden belangrijk en wordt het gebied daarom heen eigenlijk vastgesteld door de gemeente Arnhem. Eerder kwam het over als zijnde dat de stichting een één op één gesprek had over de totale invulling maar daar schijnt na uitleg van o.a. de wethouder geen sprake van te zijn.

Alhoewel bewoners graag hadden gezien dat de Bergstraat ook gelijk wordt aangepakt, werd in deze avond ook besproken maar helaas niet aangenomen. Hiervoor schijnt de gebiedsvisie geen ruimte te hebben als het gaat om kosten, dit zou uit een andere pot moeten betaald worden. Hierdoor kan het tot wel 5 jaar langer duren eer dat gedaan wordt, halen we uit de aangeleverde stukken.https://arnhemshart.nl/

De twee amendementen, “Iets buiten de lijntjes “ en “Lagere parkeernorm Coehoorn” werden ook deze avond met meerderheid ondersteund. En daarmee kan de gemeente ook verder met het uitwerken van de gebiedsvisie Coehoorn.

Wethouder Roeland van der Zee liet nog wel weten in een extra memo dat er echt overleg plaats gaat vinden tussen bewoners, gemeente en de stichting over de gebiedsvisie.
Wij doen hieronder even zijn memo versie;

De wethouder zegt toe met alle betrokkenen/belanghebbenden om tafel te gaan om (snel na vaststelling) de verschillende onderdelen van de visie samen nader te bespreken/in te vullen. Er zullen o.m. avonden georganiseerd worden. Betrokkenen zullen hiervoor per brief huis-aan-huis worden uitgenodigd. De wethouder zegt toe open met de wijk te communiceren en daar waar dat van toepassing is zal het overleg over de uitwerking van de visie in de zogenaamde driehoekconstellatie [gemeente-Stichting Coehoorn-omwonenden] plaats vinden.

 

Zie hier Coehoorn Visie 01-2019

 

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart