fbpx
Nieuws

Extra handhavers erbij.

Met het aantrekken van 5 handhavers de komende jaren krijgt deze afdeling heel iets meer lucht. Per 1 januari 2018 komen er drie boa’s (Buitengewone Opsporingsambtenaar) bij en in 2020 nog twee. Voor geheel Arnhem heeft men nu 14.5 fte in dienst en huurt daarnaast ongeveer nog 6 boa’s extern in.

Tijdens een lunchgesprek afgelopen jaar met o.a. afdeling handhaving is gebleken dat Arnhem eigenlijk minimaal 25 vaste handhavers zou moeten hebben om te kunnen functioneren. Een stad als Nijmegen heeft er momenteel ongeveer 45 in dienst. En dan praten we alleen nog over de afdeling handhaving in dit bericht.

De handhavers zijn in dienst van onze gemeente en hebben een zeer ruim takenpakket. Te denken valt aan veiligheid, overlast, illegaal afval maar ook het controleren en afgeven van vergunningen voor bv. horeca. Daarnaast doen zij ook nog milieuzaken en zijn aanwezig bij vele evenementen.

Ook vele meldingen handelen zij af die via het Klanten Contact Centrum binnen komen. Veelal over afval of overlast. Naast het afhandelen van deze meldingen gaat er ook veel tijd zitten in het administreren van deze meldingen naderhand.

Wanneer de Diftar (Gedifferentieerde Tarieven, afvalstoffenheffing) wordt ingevoerd per 2019, krijgt deze afdeling nog meer verantwoording erbij. Momenteel lopen hiervoor afvalcoaches die niet zijn opgeleid als boa en daarom ook niet mogen bekeuren.

Sinds dit jaar werken de handhavers met een app genaamd ‘Informatie gestuurde Handhaving Openbare Ruimte’. Op deze app komen alle meldingen te staan die afgehandeld zijn. Of nog verdere afhandeling vergen. Ook kan hiermee de handhaver gelijktijdig eerdere meldingen inzien op locatie. Tevens kan hij direct een rapport maken met foto’s en zo nodig een bekeuring uitschrijven.

Wij hopen dat de gemeenteraad na de verkiezingen in 2019 zich weer hard gaat maken voor meer handhavers. Want ook bewoners vragen om meer handhaving in onze binnenstad.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart