fbpx

Emissieloos onderhoud John Frostbrug in 2022

Wie John Frost zegt denkt gelijk aan de John Frostbrug die in 1978 vernoemd werd naar de Engelse luitenant-kolonel John Dutton Frost. En wie kent niet deze brug van de bekende film “Een brug te ver” of Market Garden. Best wel een imposante brug die jaarlijks toneel is tijdens de druk bezochte “Slag om Arnhem” herdenking. De doedelzakspelers lopen dan spelend vanaf deze brug richting de berenkuil.

De John Frostbrug is een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid Arnhem. Veel voertuigen, voetgangers, (brom)fietsen en scooters maken dagelijks gebruik van deze brug.

Maar zoals elke weg, straat en een brug heeft deze op zijn tijd onderhoud nodig. Eigenlijk waren de werkzaamheden dit jaar ingepland maar vanwege andere oorzaken stelde Rijkswaterstaat het een jaartje uit. Voor het laatst zijn de fiets- en voetpaden in 2000 aangepakt.

De werkzaamheden starten in juni 2022 en zijn voor de herdenkingen in september 2022 klaar. De werkzaamheden betreffen het repareren van het betondek, het vernieuwen van de voegovergangen, het asfalteren van de brug en het schilderen van delen van de John Frostbrug.

Het verkeer zal drie maanden hinder ondervinden van de werkzaamheden. De John Frostbrug zal tussendoor zes weken afgesloten zijn voor het gemotoriseerd verkeer inclusief het openbaar vervoer en hulpdiensten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug tijdens het onderhoud.

Zeer opmerkelijk is dat het onderhoud van de John Frostbrug een pilot is in het kader van het project ‘emissieloze bouwplaats’. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. ”Inschrijvers is gevraagd een milieukostenwaardering (MKW-waarde) op te geven, die fictief bij de aanneemsom wordt opgeteld. Deze MKW-waarde geeft aan hoeveel emissie op het project plaats vindt tijdens de uitvoering. De inschrijvers zijn hiermee uitgedaagd om de emissie op het project zo laag mogelijk te houden. Dit door bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel in plaats van motorisch materieel en toepassing van zonnepanelen.”; aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft de combinatie Mobilis bv – Iris Industry Solutions nv geselecteerd, omdat deze in de aanbesteding het beste scoorde op de selectiecriteria planning, prijsstelling en robuustheid van product en proces. Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem trekken samen op als partners tijdens het onderhoud. Rijkswaterstaat als eigenaar van de John Frostbrug, de gemeente voor het wegverkeer en mede-eigenaar. Na dit onderhoud zal de John Frostbrug er weer dertig jaar tegen kunnen.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart