fbpx
Nieuws

Eindelijk containers maar ook de Diftar!

Het was dinsdagavond een normale opkomst toen de gemeente de plekken bekend maakte waar de ondergrondse containers (oc’s) komen in het centrum. Eerder kregen bewoners een uitnodiging met daarin al de locaties en op deze avond mochten ze hun eventuele bezwaren bekend maken. Er kwamen ongeveer 60 bewoners en maar een handjevol diende later een zienswijze in.

Met een drieluik aan foto’s en een uitgebreide beschrijving kon men de locaties zien waar de gemeente met de werkgroep van bewoners de locaties hadden gepland. Sedert 2015 is er goed naar de spelregels gekeken waar de oc’s wel en niet konden worden geplaatst

Daarna werden gegevens bekeken waar mogelijk kabels en leidingen liggen en soms werd een locatie er op aangepast. Daarbij kwam later ook nog de diverse herinrichtingen in de zuidelijke binnenstad. Met de nodige aanpassingen voor de plaatsing van ondergrondse containers tot gevolg.

Op de avond kon men van allerlei vragen stellen over de locatie in zijn of haar straat. Maar ook hoe het gaat werken met de afvalpas. Immers men heeft deze afvalpas nodig om de restafvalcontainer te kunnen openen. Voor papier, glas en blik/plastic heeft men deze afvalpas niet nodig

Het is aan te raden om ook de afvalpas thuis eens weer op te zoeken en indien men deze niet heeft alsnog aan te vragen. Het is mogelijk om op één huisadres, twee afvalpassen te gebruiken/hebben. Zie ook: Afvalpas Arnhem.

Alle ingediende zienswijzen worden bekeken en behandeld door de gemeente. En men ontvangt daar nog een antwoord op. De infoavond gemist maar niet eens met de locatie, men kan nog tot 15 februari a.s. een zienswijze mailen naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl o.v.v. 2016-10-00816 en de plek van de oc’s.

Met deze avond sloot Geert Boonzaaijer de laatste informatieavond af over de oc’s. De rest van Arnhem heeft deze avond al gehad, en diverse wijken hebben al oc’s. Omstreeks deze zomer moeten in alle wijken oc’s zijn geplaatst en is de vuilniszak taboe op straat.

Diftar, een cadeau of een erger probleem?

Alhoewel bij het starten van de oc’s gezegd was dat er geen diftar zou komen de eerste 5 jaar in Arnhem, besluit waarschijnlijk de raad anders binnenkort. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Kortom de vervuiler betaalt meer.

De gemeente heeft reeds al op haar site een uitleg gegeven omtrent de diftar. Deze kan men hier lezen: Arnhem & diftar. De minima worden goed in de opzet ontzien en hoeven geen hoge bedragen te betalen bij normaal gebruik, tevens zijn de eerste 12 vuilniszakken vrij van diftar voor de minima. Een verrassing aangezien de minima vanaf dit jaar niet meer voor volledige kwijtschelding in aanmerking komt.

Daarnaast zullen ouderen ook meer belast worden aangezien zij in het algemeen geen volle vuilniszak naar de container zullen brengen. En komen gezinnen met (jonge) kinderen waarschijnlijk in een duurdere diftar terecht dan met de huidige afvalstoffenbelasting. Vooral als men kijkt naar de wegwerpluiers e.d.

Ook zit men wel met de kans dat er meer illegaal afval gedumpt word in de binnenstad. Immers per restafval zak zal men een bedrag van ong. €1,39 betalen. Dus ergens even je zak dumpen of dagelijks een zakje dumpen in de straatvuilnisbakken zal dan meer worden. Helaas is dit laatste al een bekend verschijnsel en niet alleen diverse bewoners maar ook sommige ondernemers doen dit met regelmaat.

De vraag is ook of met de voorgenomen diftar het voorgenomen plan in de weg zit om ook ondernemers, tegen betaling, gebruik te kunnen laten maken van de oc’s. Dit is ook een grote wens van de bewoners die dagelijks vele verschillende vuilniswagens door hun straat horen rijden om de containers te ledigen van de ondernemers.

Daarnaast zou door dit laatste het verkeersintensiteit behoorlijk minder worden. Tevens meer de veiligheid garanderen van voetgangers en fietsers. Nog te zwijgen over veel minder lawaai en milieu.

Met de diftar zal een bewoner ook niet even een naast geplaatste zak met zijn pas in de container doen, of een groter stuk zwerfvuil. Wel hebben alle restafval containers een opening om klein zwerfafval er in te doen.

Aankomende maandag wordt er in de gemeenteraad al over de diftar gesproken. Een eerste brief van oudere bewoners is reeds al binnen. Ook jij kunt naar de gemeenteraad schrijven over de diftar, Arnhems Hart zal dit zekers ook nog doen.

Welkom

Dat het centrum meer en verschillende containers krijgt is een zeer welkom voor iedereen, ook bewoners van hoogbouw kunnen straks dagelijks hun afval kwijt. Deze hebben meestal maar 1 afvalbak op hun balkon staan en dat is zomers geen pretje. Mieren maar ook muizen hebben dan geen kans meer om zich even te verheerlijken aan de restjes.

Er wordt nog gekeken naar een mogelijkheid voor GFT-afval. Als die mogelijkheid er is dan is het plaatje van 100% afval scheiden echt een feit in het centrum. Door dit konden vele binnenstadbewoners ook niet mee doen met de proef 100-100-100, welk laatst met succes is afgesloten.

Afvalcoaches gaan straks ook dagelijks de wijk in om vragen en problemen op te lossen. Ook kijken ze streng naar illegale vuilniszakken. Wordt men betrapt dan is de boete hoog tegenwoordig in Arnhem.

 

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart