fbpx

Een visie voor totale Coehoorn zou zeer wenselijk zijn.

Het DNA van Stichting Coehoorn Centraal verder uitbouwen is de wens van de twee oprichters. Een wens die op vele vlakken wel indruist van wat de Coehoorn bewoners graag zien. Een visie voor het gehele gebied vinden ze momenteel belangrijker geven vele omwonenden aan.

Al vele jaren wordt er gesproken over nieuwe herinrichtingen en verbetering van de rioleringen in deze mooie buurt. Maar steeds is er weer een tekort aan geld en/of vindt de gemeente Arnhem dat andere plekken voorrang moet hebben mede ook vanwege achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte.https://arnhemshart.nl

Ook kwam een eerdere bijeenkomst in november 2018 diverse bewoners behoorlijk verrast over. De Stichting had samen met de gemeente Arnhem een visie gemaakt dat eigenlijk alleen in het voordeel zou zijn van Coehoorn Centraal. Ook de bewoners zijn totaal buiten het overleg gehouden en daardoor niet betrokken geweest in het plan. Op deze avond lieten de aanwezige bewoners dat dan ook goed horen.

Ook in het rondetafelgesprek kon men tussen de woorden de verbazing en emoties enorm horen. Diverse bewoners spraken in, en zijn er brieven ontvangen, waarin men de gemeente verweet niet in overleg te zijn geweest en alles maar de visie positief naar de stichting te schuiven. “Het is een één-tweetje tussen Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem geweest.” aldus een bewoner.

In de Coehoornvisie wil de Stichting Coehoorn Centraal een aantal panden aankopen om zo meer vastigheid in deze buurt te krijgen. In Coehoorn Centraal zitten nu 80 bedrijven, volgens de oprichters, die vanuit Coehoorn Centraal hun eigen bedrijf runnen. Aangezien er ook ondernemers zijn met meer dan één bedrijf, rijzen bij deze uitspraak ook al twijfels.

De gemeente wenst sloop van de flat aan de Bergstraat om hier een uit- en ingang te maken naar de huidige parkeerkelder die momenteel via het Nieuwe Plein gaat. De Stichting heeft aangegeven dat de flat kan blijven staan en deze goed is op te knappen voor wat zij willen. Echter de gemeente heeft sloop in de visie staan.

https://arnhemshart.nlOok het afsluiten van de Coehoornstraat bij Stella verbaast de bewoners zeer, zo komt er meer verkeer door de Vijfzinnenstraat en Bergstraat heen. Ook zal de Bergstraat beneden weer twee-richtingen worden. En dat terwijl men al blij was dat deze vorig jaar weer ouderwets afgesloten was vanaf de Oude Kraan.

Naast bewoners is ook niet het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) geraadpleegd in en over de Coehoornvisie. Het APCG behartigt de belangen van vele mindervaliden en is ook niet blij met de afsluiting bij Stella omdat dit één van de drukste wegen is waar mensen met hulpmiddelen gewoon langs kunnen gaan omdat hier bestrating ligt. In de visie is dit gedeelte bij het park getrokken. Het APCG is o.a. nauw betrokken bij het Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST). In de AST is opgenomen aan welke criteria of richtlijnen moet worden voldaan bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen, inrichting van de Openbare Ruimte en evenementen.

Volgens sommige raadsleden en fractievolgers is er behoorlijke onvrede en frustratie tussen de Stichting Coehoorn Centraal en de bewoners aldaar. Bewoners zijn nooit tegen geweest maar wel op de manieren zoals de Stichting handelt en doet in hun woonbuurt.

De Stichting verwijst terug naar de gemeente die over de openbare ruimte gaat en Coehoorn Centraal gewoon een burgerinitiatief is in hun woonbuurt. Maar een drieluik overleg zien ze wel zitten.

Ook in de meningsvormende fase (I) van afgelopen week werd dit steeds duidelijk naar voren gebracht. Praat goed met de bewoners en licht ze beter in ondanks dat de visie maar een visie is en niet vast staat.

Na het rondetafelgesprek waren diverse partijen daarna nog even met bewoners verder gaan praten en hadden ook toen weer de onrust gehoord. Iets wat absoluut nooit de bedoeling is geweest van de gemeente Arnhem. Want ook wethouder Roeland van der Zee beloofde dat hij na de besluitvormende vergadering gauw werk van maakt om bewoners goed bij te betrekken.

Er werd ook aangegeven dat de verkoop van panden eigenlijk de totale visie eigenlijk verder niet in de weg zou kunnen staan. Zo kan Stichting Coehoorn Centraal ook verder met het rond krijgen van de financiële middelen.

Ook zal de wethouder duidelijk moeten maken in hoeverre geplande werkzaamheden nog op stapel liggen voor het Coehoorngebied en kijken naar het parkeren in deze wijk om eventueel de norm hier bij te stellen.

Op woensdag 6 februari a.s. zal de gemeenteraad verder gaan praten en wellicht een besluit nemen. Door onduidelijkheid is de voortgang over De Blauwe golven verschoven naar een nog te bepalen datum zien we in andere stukken.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart