fbpx
Nieuws

Een interessante buurttafel met parkeercontroleurs.

Elke eerste maandag van de maand komen bewoners bij elkaar op onze buurttafel. Hierin worden diverse zaken besproken over de Arnhemse binnenstad. Soms kritisch maar ook lovende woorden komen er ter sprake en eigenlijk met maar één doel: Een goede leefomgeving voor mens en dier.

Geregeld worden daarbij ook speciale gasten uitgenodigd die uitleg geven en ook de bewoners echt aanhoren, hierdoor zijn er het afgelopen jaar al diverse zaken aangepakt, veranderd of aangepast in de binnenstad. Ditmaal was als extraatje Parkeerbedrijf P1 aangeschoven om met de aanwezige bewoners in gesprek te gaan.

Parkeerbedrijf P1 is een landelijk opererend bedrijf dat de Arnhemse parkeervoorzieningen exploiteert en beheert voor de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem deed dit eerder zelf maar vond het beter om dit uit te besteden aan P1. Het parkeerbedrijf is onderdeel van Pink + Nelson en heeft meerdere gemeentes waar ze het parkeren faciliteert.

Ondanks dat men wel vaak kwaad is wanneer men een boete krijgt voert deze dienst alles uit volgens het beleid van de gemeente Arnhem. De gemeente heeft bepaalde eisen en regels waar P1 zich aan te houden heeft.

Omdat men ook dezelfde kleding aan heeft als de handhavers van de gemeente Arnhem is er ook vaak verwarring bij de burgers als men de controleurs aanspreekt. Om niet steeds weer de burger te verwijzen naar handhaving en handhaving naar P1 zijn er sinds kort daarover afspraken gemaakt.

Zowel Handhaving Arnhem als Parkeerbedrijf P1 nemen elke melding, opmerking e.d. mee en spelen dit door naar elkaar, ook wat zij op straat tegenkomen. In kader van illegaal afval, parkeerproblemen e.d. wisselen zij deze informatie nu dagelijks met elkaar uit. Wanneer bewoners zelf iets direct willen melden kan dat telefonisch, per WhatsApp of per mail via de website van de gemeente Arnhem. Elke melding wordt dan ook geregistreerd en staat genoteerd, zo kan men ook kijken of iets herhaaldelijk voorkomt en hierdoor meer aandacht zou moeten hebben.

In de buurttafel is er ook aandacht voor het “tot 11 uur beleid” waarin voertuigen nog het winkelgebied in mogen. Men zou na deze tijd geen vergunningen meer moeten afgeven. Echter hebben koelleveranciers, met een vergunning, gewoon toegang na 11 uur. Ook drankleveranciers mogen tot 14 uur door het centrum rijden en natuurlijk kunnen bewoners gewoon bij een verhuizing een vergunning krijgen. Wel wordt opgemerkt dat de ondernemers geregeld er zelf een potje van maken en vaak met een open kofferbak zgn. aan het laden/lossen zijn.

Naast het controleren van betaald parkeren en de parkeergarages doen ze ook de jaarlijkse parkeervergunningen verlenen voor bewoners en ondernemers. Ook de bezoekersvergunning verstrekken zij. Met een bezoekersvergunning kunnen binnenstadbewoners maximaal 300 uur per jaar voor €21,- hun bezoek laten parkeren. En natuurlijk kan men hiermee ook een reparateur of leverancier even helpen zodat deze niet de jackpot betaalt wanneer deze bij een bewoner thuis bezig is.

In de aanloop naar het digitaal aanvragen zijn er de laatste keren veel problemen geweest. Vaak liep men vast en/of was het totaal onmogelijk om vergunningen aan te vragen of te wijzigen. P1 beloofde dit zeker op te pakken en ook goed te gaan verbeteren. Het zou straks ook mogelijk moeten zijn om alles via een zgn. parkeerapp van P1 zaken te regelen. En daarnaast kan men ook gewoon gebruik blijven maken van het loket aan de Langstraat 10 of telefonisch.

Het bekeuren van niet betalende parkeerders valt onder Fiscaal. Bij Fiscaal komen de opbrengsten ten goede van de gemeente Arnhem. Op andere bekeuringen zoals dubbel parkeren of op de stoep staan is de Wet Mulder van toepassing, dan gaat het de schatkist in.

Steeds meer moet er betaald worden voor parkeren in de Arnhemse wijken en dan moeten ook bewoners hiervoor een vergunning aanvragen. Dit is één van de manieren om de wijken te ontlasten van lang parkeerders. Lang parkeerders die bv. gratis hun voertuig stallen en dan verder naar hun werk lopen.

Op de vraag wanneer er scanauto’s komen wist men geen antwoord te geven. Wel is men bezig om dit ook in Arnhem te gaan realiseren om zodoende efficiënter te kunnen werken. Zodra we meer weten dan komt dat zeker weer te sprake op onze buurttafel en website.

We bedanken de gasten voor hun tijd en uitleg.

Onze volgende buurttafel is op maandag 7 januari 2019 om 13.00 uur.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart