fbpx
Nieuws

Dossier Diftar, versnipperen of in de container?

Naast de vele raadsbesluiten is ook Diftar (betalen per restafval zak) een hoofdpijndossier geworden. Door het willen doordrukken hiervan in de tijd van oud-wethouder Ine van Burgsteden (CDA) is er veel mis gegaan en nog veel niet in orde, wij berichte er eerder al diverse malen over.

Natuurlijk willen vele binnenstadbewoners graag beginnen aan het omgekeerd inzamelen van afval, maar tot op heden staan alleen in de Coehoorn nog de ondergrondse containers (oc’s). De binnenstad zelf is nog steeds afwachtend op de oc’s voor de restafval. Alhoewel er al een publicatie is geweest waar ze zullen komen en ook de toezegging dat ze deze zomer er zouden komen, lijkt ook de plaatsingen uitgesteld te worden.

In een ambtenarenoverleg is laatst min of meer besloten dat zolang er geen Diftar is ingevoerd ook de ontbrekende oc’s niet te zullen gaan plaatsen. Dus men kan nog steeds elke woensdag de vuilniszak buiten zetten en vullen met alles wat hij/zij kwijt wil. Hierdoor krijgt omgekeerd inzamelen weer een fikse domper op zijn conto te staan. Ook worden bewoners dan nog steeds niet bewust gemaakt dat afval scheiden behoorlijk loont om te doen.

Van uitstel komt afstel volgens Gerrie Elfrink (SP). En wie is ook de vervuiler? De klant of de supermarkt die zijn waren verpakt verkoopt. Volgens diverse Arnhemse partijen zou het grandioos zijn verpakkingen achter te laten of weer te kunnen inleveren bij de ondernemer.

De motie “Verminder Afvalberg” door Arnhem Centraal ingediend samen met SP, PvdA, Partij voor de Dieren , Arnhemse Ouderen Partij, Christen Unie en D66 is overgenomen door de wethouder en behoefte daardoor niet in stemming te worden gebracht. Hierin wordt samen met ondernemers en bedrijven gekeken hoe de afvalberg verminderd kan worden. Dit kan door het weer inleveren van de gekochte verpakkingen of direct achterlaten. Bij diverse biologische ketens is het al normaal dat klanten komen met hun eigen (hergebruikte) zakjes en flessen.

Maarten Venhoek (D66) vraagt zich af hoelang het uitstel zal duren. Wordt het één jaar, twee jaar of 5 jaar? Er is nog steeds niet aan alle voorwaarden voldaan volgens Venhoek dus waarom gaan we het dan hebben over een uitstel?

Dat Diftar niet per 1 januari 2019 kan worden ingevoerd is zeer duidelijk als men het totale dossier kent. Alhoewel sommige partijen graag toch ingevoerd willen hebben per die datum. De verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) heeft al eerder schriftelijk aangegeven dat 1 januari 2019 niet haalbaar is. En vraagt dan ook de gemeenteraad om hierin mee te gaan, immers de gemeenteraad beslist in deze.

Het raadsvoorstel “Instemmen met uitstel invoering Diftar” werd met 20 voor en 19 tegen aangenomen.

Dus Arnhem gaat geen Diftar invoeren per 1 januari 2019 en wanneer wel, weten we ook niet.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart