Diftar: Het is goed merkbaar!

Terwijl in de andere wijken men nog vele problemen heeft met diftar is het in onze Arnhemse binnenstad eigenlijk al een heel stuk beter geworden. Waar in de eerste weken van juli jl. nog diverse illegale vuilniszakken naast de ondergrondse containers (oc’s) stonden is het steeds minder aan het worden.

Wel zijn de hotspots nog steeds de Bergstraat, Betuwestraat en Stationsplein-West. Hier worden de oc’s ook geregeld gecontroleerd en nagekeken door de gemeente Arnhem. Bij Stationsplein-West komt hierdoor nog een extra oc voor restafval erbij.

https://arnhemshart.nlWe zien steeds meer PBD (Plastic, Blik & Drankkartons) zakken elke twee weken aan de straat verschijnen. Maar ook de vele GFT-zuilen die in en rond ons centrum staan worden heel veel gebruikt. Deze GFT-zuilen worden nu ook vaker geleegd dan eerder. Dus we kunnen spreken van een verbeterde afvalstroom in de binnenstad nu men per restafvalzak moet gaan betalen per 1 juli jl.

Maar ook de zwerfafvalklep wordt steeds meer gebruikt zien we dagelijks. Kleine zakjes met afval worden erdoor gepropt voordat mensen naar hun werk gaan of na het avondeten. Immers alle kleine beetjes helpen om de kosten te onderdrukken. In de Coehoorn wordt deze het vaakst gebruikt om het GFT afval in te deponeren.

Sinds 1 juli jl. zijn schone-buurtcoaches en handhavers vaak gezamenlijk op pad in de wijken om het illegaal afval te registreren en te onderzoeken op een mogelijke dader. Schone-buurtcoaches mogen alleen het illegaal afval registreren als zij alleen zijn maar een handhaver mag het afval wel onderzoeken en de mogelijke dader(s) bekeuren. Vandaar dat er zoveel mogelijk samen een dienst word gekoppeld.

https://arnhemshart.nl

Bij diverse appartementencomplexen werden de grote containers en kliko’s opgeruimd omdat er meer in lag dan alleen PBD. In eerdere afspraken zouden deze verder gaan voor alleen PBD maar dat bleek helaas niet te werken. Het PBD werd dan ook vervuild en was dan niet geschikt om als schone grondstof verder te gaan.

In samenspraak met onze gesprekspartners APCG (Arnhemse Platform Chronische zieken en Gehandicapten) en de gemeente Arnhem is er weer een schouw gehouden langs alle oc’s. Hier werd opgelet of er geen verzakkingen en onveilige punten waren. Maar ook keken we naar de toegankelijkheid ten aanzien van rollators, rolstoelers en scootmobiel. Want alle oc’s dienen goed toegankelijk te zijn voor iedereen in Arnhem.

https://arnhemshart.nl

Bij 85% van de oc’s bleek wel een verzakking en/of een onveilige situatie te zijn. Bij de meesten was door een verzakking de punten van de tranenplaat omhoog komen te staan wat weer gevaarlijk is als men erachter zou haken met een hand of voet. Ook dieren kunnen zich hieraan flink verwonden. Bij 5% kon men zich afvragen of een hobbyist deze geplaatst had m.b.t. de afwerking. Een aantal oc’s en GFT-zuilen waren absoluut niet (goed) bereikbaar voor mensen met een handicap.

Ook een test met de hoogte van de GFT-zuilen met een rolstoeler was eigenlijk een drama. De inworp zit te hoog zodat men hier niet goed bij kan. Maar ook voor bewoners met een spieraandoening kan dit een probleem geven. De gemeente Arnhem heeft opdracht gegeven om naar een andere GFT-zuil te kijken die voor iedereen toegankelijk is.https://arnhemshart.nl

Als men praat over toegankelijkheid dan zien we ook diverse groene randen verschijnen in andere wijken en steden. Dit om de oc’s op te fleuren maar ook om tegen te gaan dat men illegaal afval er neer zet. Helaas zijn deze randen niet goed in kader van de toegankelijkheid en worden zakken voor de opening gedumpt zodat het ontoegankelijk is voor iedereen.

Daar waar na het verkleinen van 90ltr. trommels naar 48ltr. het openen zwaar ging zijn nylon tandwielen geplaatst. Hierdoor is het openen veel lichter en kan men met één hand de trommel gewoon openen. Sommigen gingen zo licht dat ze vanzelf alweer sloten, de gemeente Arnhem heeft dit weer opgelost.

Je lashttps://arnhemshart.nl het goed: 48ltr. trommels. Alhoewel er 30ltr. wordt aangegeven zijn de trommels na verkleining eigenlijk 48ltr. Wanneer men er exact een volle 30ltr. restafvalzak in zou doen deze absoluut nooit zou passen.

De komende tijd zal de gemeente Arnhem samen met de aannemer de verzakkingen en ontoegankelijkheid oplossen. En er zullen nog extra oc’s bij worden geplaatst zoals op Stationsplein-West en Koningsplein. Eind oktober hebben we weer een schouw langs alle containers en moeten de problemen van toegankelijkheid en veiligheid opgelost zijn.

We hebben gevraagd om meer glasbakken en oc’s voor PBD. De gemeente Arnhem is hier niet afwijzend in en zal dit ook gaan bekijken dit jaar. En meer GFT-zuilen straks in de Coehoorn.

Wie vragen en opmerkingen heeft inzake diftar en/of de oc’s kan altijd een mailtje sturen naar ons redactieadres of langs komen op een inloop-buurttafel. We nemen dit allemaal mee naar de afvalmanagers ook als men problemen heeft met het scheiden en/of wegbrengen. Zo proberen we problemen samen op te lossen zodat er een schone binnenstad en thuis is!

Voor meer info: Afvalinzameling

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart