fbpx

Diftar een feit en steeds dichterbij.

“De invoering van DIFTAR in Arnhem is een complexe zaak die een zorgvuldige voorbereiding vraagt.” Dit valt te lezen in de memo die gaat over het invoeren van Diftar in Arnhem. Verderop staat dat mede door de hogere kosten voor verbrandingsbelasting deze kosten met 10% zullen stijgen. Voor de verwerking van restafval wordt een nog forsere stijging tot mogelijk wel 80% verwacht. Maar door het invoeren van Diftar zouden de kosten beter en lager kunnen uitvallen, mits er goed gescheiden zal worden.

https://arnhemshart.nlVerantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) is zich ook bewust geworden van de vele dumpingen en illegaal afval waarvan de laatste tijd veel foto’s op de sociale media worden geplaatst. Naar onze informatie is dit ook veel in de gebieden waar de verkamering hoog is na het afsluiten van de ondergrondse containers. Vaak hebben kamerbewoners geen afvalpas gekregen die de verhuurder voor hen moet aanvragen bij de gemeente Arnhem. Tevens kennen we veel buitenlandse studenten en expats die wel goed Engels kunnen begrijpen Helaas staat er geen enkele informatie in het Engels op de gemeentelijke website over de afvalpas. En dat voor een grote stad die graag deze grote groep verwelkomt.

Minima:
Het plan om de minima te belonen werd de vorige keer met “stemmen staken” afgesloten. Door een gelijkspel werd deze de afgelopen gemeenteraadsvergadering weer besproken. In het voorstel kunnen de minima beloond worden met geld indien zij minder dan de 46 vuilniszakken met restafval (eenpersoons huishouden) in de ondergrondse containers gooien. Het tegoed kan straks eventueel via de GelrePas ingewisseld worden voor betaalde activiteiten of een concert.

Met meerderheid van 20 tegen 17 stemmen werd dit voorstel aangenomen in de gemeenteraadsvergadering.

Moties:
Blijkbaar is de meerderheid van de gemeenteraad onderhand ook wel klaar met alles omtrent Diftar en wordt het echt “De vervuiler betaalt” voor Arnhem. De andere ingediende moties: Onderzoek afval scheiden achteraf, Stop invoeren betalen per afvalzak en Gooi geen €300.000 in de container werden geheel verworpen.

Invoering:
Diftar zal per 1 juli 2020 ingevoerd worden en de trommels gaan verkleind worden naar 30 liter. De minima zal worden beloond als zij weinig restafval inleveren. En er komt geen prepaid kaart omdat dat niet mogelijk is volgens de softwareleverancier.

Vervuiler betaalt:
Met Diftar worden bewoners erop gewezen dat afval scheiden loont. Momenteel brengt men al de flessen weg en wordt er wekelijks oud papier opgehaald in onze binnenstad. PBD (plastic/blikhttps://arnhemshart.nl/drankkartons) kan men tweewekelijks aan de straat zetten in speciale zakken die men op diverse plekken (winkels, stadhuis e.d.) kan ophalen.

Wel zal de gemeente nog enorm moeten werken aan het ophalen van GFT (groente/fruit/tuin afval) zodat dat ook weer gebruikt kan worden als compostmateriaal. Ook grof vuil is een wens dat deze regulier opgehaald wordt bij de bewoners.

Ondanks de vele dumpingen, die op de sociale media bestempeld worden als asociaal gedrag, is een extra kostenpost voor zowel handhaving als voor het opruimen. Maar er zijn ook buurten in Arnhem waar dit totaal niet ter sprake is. Schone-buurt-coaches hebben hierin, samen met de handhavers, een belangrijke rol nu de ondergrondse containers afgesloten zijn in geheel Arnhem.

De toename van zwerfafval is ook een hot item maar een onderdeel van de teams leefomgeving die daarvoor afspraken maakt met de aannemer en wijkbeheer. Deze teams beheren ook het budget daarvoor wat elke wijk krijgt.

Wie straks heel goed zijn afval scheidt kan minder geld kwijt zijn dan nu het geval is. Er zijn voorbeelden van 5 tot 8 kg restafval in de week of zelfs maandelijks. Wat natuurlijk zeer afhankelijk is van gezinsgrootte en de scheidingsmogelijkheden. Bij hoogbouw kan men vanwege de ruimte vaak niet 100% zijn afval scheiden en belandt nog veel bij het restafval.

Informatie:
De gemeente Arnhem gaat straks groots inzetten op goede en vooral degelijke informatie naar alle bewoners toe. Dit heeft de wethouder toegezegd naar de gemeenteraad toe. De komende maanden wordt er intensief door de ambtenaren gewerkt om Diftar per 1 juli 2020 in te laten gaan. Hiervoor zijn zelfs nog twee interim managers extra voor aangetrokken.

Ook de gemeente vraagt haar inwoners om informatie en wel als het gaat om dumpingen en illegaal afval. Ze wil graag deze informatie ontvangen zodat er duidelijke cijfers zijn maar ook dat dit eigenlijk verleden tijd gaat worden. Meldingen kunnen zowel per telefoon, WhatsApp, contactpage als via Twitter worden gedaan. (Zie onze info daarover.)

De ondergrondse nieuwe containers gaan langzamerhand open en we proberen je hiervan steeds op de hoogte te houden. Voor restafval kan men nu al 24/7/365 terecht bij Het Kleine Oord, Damstraat en de Rodenburgstraat met een afvalpas. Verder blijft het wekelijks ophalen van restafval op de woensdagen voorlopig nog bestaan (m.u.v. Coehoorngebied.)

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart